Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про комплексну практику з фаху у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Центр протипожежних технологій»

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗВІТ
Про комплексну практику з фаху
у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Центр протипожежних технологій»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ І. Загальна характеристика ТОВ « Центр Протипожежних технологій»
Розділ ІІ. Основні методи управління та аналіз ефективності діяльності ТОВ «Центр Протипожежних технологій»
Висновки
Додатки
Список використаної літератури 
 
ВСТУП
 
Кожна організація становить перед собою певні цілі, здійснення яких сприяє підвищенню якості виробництва на надання послуг, збільшує прибуток компанії. Ефективне досягнення можливе лише внаслідок управлінських дій, що якісно розробляються та послідовно реалізуються в рамках даної організації.
Актуальність роботи зумовлена потребою в здійснені подальших, як теоретичних, так і практичних досліджень проблем, що виникають при процесі управління, формуванні критеріїв ефективності організації, а також виявлення кола проблем, що мають місце при оцінюванні результатів діяльності організацій.
Теорія і практика менеджменту досі не створили єдиної і цілісної методики оцінки ефективності організації. Тому при оцінюванні необхідно виявити ті параметри ефективності, які відображають ступінь наближення організації до досягнення заздалегідь визначених цілей. Також, ефективність діяльності організації безпосередньо залежить від методів управління організацією.
Наявність прогресивних методів управління та вміле їх використання є передумовою процесу розвитку компании.
Роль методів управління полягає у тому, щоб створити умови для контролю процесу управління організацією, прогресивної технології організації праці та виробництва и забезпечити максимальну якість надання послуг. Таким чином, поняття «методи управління» належить до основних категорій теорії управління.
Сучасна практика управління показує, що, різноманітні методи управлінських рішень покликані допомогти менеджерам досягти поставлених цілей та виявити найбільш оптимальні способи керування підлеглими. А встановлення критеріїв ефективності діяльності організації, допомагає менеджерам у вибори методів управління організацією. Саме цим пояснюється актуальність означеної вище теми.
Мета дослідження полягає у розкритті основних напрямків діяльності ТОВ « Центр Протипожежних технологій», виявленні методів управління та визначення критеріїв ефективності діяльності компанії.
Завдання дослідження: 1. Охарактеризувати основні методи управління, аналіз їх ефективності у ТОВ « Центр Протипожежних технологій». 2. Розробка пропозиції, щодо покращення ефективності роботи компанії, вдосконалення методів управління, та аналіз отриманих кінцевих результатів.
Об’єкт дослідження: система методів управління та критерії ефективності ТОВ « Центр Протипожежних технологій»
Предмет дослідження: методи управління організацією та виявлення основних критеріїв ефективності діяльності ТОВ « Центр Протипожежних технологій»
Методами дослідження є об’єктивність, системність, багатофакторність, що дає можливість комплексно розглянути методи управління та критерії ефективності діяльності ТОВ « Центр Протипожежних технологій. Аналіз, структурно-функціональний методи, що дозволяють всебічно висвітлити методи управління і критерії ефективності діяльності на рівні діяльності ТОВ»Центр Протипожежних технологій».
Процедура оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства висуває проблему вибору методу управління, на підставі якого вона має здійснюватись. Проблемам оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Серед них найцікавішими є роботи З. П. Румянцевой [1], Дж. К. Лафти [2], А. Н. Тіщенко, Н. А. Кизіма, Я. В. Догадайло [3], Р. С. Каплана, Д. П. Нортона [5], І. І. Мазура, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге
 
РОЗДІЛ I. Загальна характеристика ТОВ «Центр Протипожежних Технологій»
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр Протипожежних Технологій»за формою власності є приватним підприємством, заснованим на власності фізичної особи. Підприємство діє згідно з положеннями Статуту, а також діючого законодавства України. Підприємство є юридичною особою; воно володіє, користується та розпоряджається майном, що йому належить, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки, круглу печатку, штампи, бланки з найменуванням підприємства, власний товарний знак, емблему.
 Підприємство «Центр Протипожежний Технологій» – це відкрита система, яка може існувати лише за умови активної взаємодії з навколишнім (зовнішнім) середовищем і грамотної організації структури внутрішнього середовища.
Розглянемо зовнішнє та внутрішнє середовище компанії докладніше.
Зовнішнє середовище
Підприємство дотримується всіх правил регулювання державою, також являється неухильним платником податків.
 ТОВ «Центр протипожежних технологій» вже багато років відоме як надійний дистриб’ютор на український ринок та за кордон сучасних систем протипожежної автоматики та пожежогасіння від провідних світових фірм-виробників таких як:
UTC Fire & Security (США)
Apollo Fire Detectors (Великобританія)
Kidde Brand- und Explosionsschutz GmbH (Германія) /підрозділ UTC Fire & Security, США
Xtralis (Великобританія)
Marioof (Фінландія)
До складу споживачів входять громадські та промислові об’єкти, державні заклади України та підприємства, що знаходяться як на її території, так і за її межами.
На сьогоднішній день економічна ситуація в Україні є нестабільною, що негативно впливає на ефективне функціонування фірми. Підприємство функціонує на такому ринку, де є наявна висока конкуренція, яка заважає здоровому розвитку фірми, але підприємство, завдяки впровадженню сучасних технологій стає більш конкурентоспроможним. Це насамперед стосується інноваційних методів розробки та виробництва пожежної техніки, використовуючи, при цьому, матеріали що роблять виробництво безпечним для довкілля.
Внутрішнє середовище
Структура управління ТОВ «Центр протипожежних технологій, як видно з Додатку 1. підприємство має організаційну структуру, яка характеризується горизонтальним та вертикальним поділом праці, має лінійні зв’язки.  Горизонтальний поділ праці є однорівневим. Головне призначення – сприяти найбільш ефективній взаємодії частин організації при вирішенні виникаючих проблем. Вони мають ряд важливих переваг: економлять час, підвищують якість взаємодії,
Фото Капча