Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження практики на ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» з дисципліни "Менеджмент управління"

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Даний звіт з виробничої практики містить 34 сторіноки, 4 рисунки, 24 додатка.
Метою практики є удосконалення і практичне закріплення отриманих під час навчання теоретичних знань шляхом спостереження за діючими процесами і операціями з кадрового діловодства на підприємстві.
Об'єктом вивчення є діяльність сектору кадрової роботи підприємства.
Предметом вивчення є кадрова документація, яка ведеться на підприємстві.
В ході написання звіту приділялася увага процесу оформлення кадрової документації, вивченню умов роботи персоналу, а також нормативних документів, якими керуються працівники кадрового сектору у своїй роботі. Під час проходження практики було виявлено недоліки в організації роботи кадрової служби, у звіті надано рекомендації щодо їх вирішення.
Даний звіт написано на основі оброблених літературних джерел, ряду законодавчих та нормативно-правових актів, статистичних даних, а також національних періодичних видань та матеріалу з мережі Інтернет.
ВІДДІЛ КАДРІВ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КАДРІВ, ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ, КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР, НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ, ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ, ШТАТНИЙ РОЗПИС, ОСОБОВА СПРАВА, ЗАЯВА, ТРУДОВА КНИЖКА, СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ.
 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Загальна характеристика підприєма ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
1.2 Історія Миронівської ТЕС
1.3 Організаційна структура підприємства
РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ
2.1 Структура та склад кадрової служби на підприємстві
2.2 Положення про кадрову службу
2.3 Колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис
2.4 Посадова інструкція відділу кадрів
2.5 Оснащення відділу кадрів комп’ютерною технікою та спеціалізованим програмним забезпеченням
РОЗДІЛ 3. КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
3.1 Номенклатура справ кадрової служби
3.2 Порядок складання заяв про прийняття на роботу, переведення та звільнення
3.3 Порядок ведення, оформлення і зберігання особових справ, заповнення особової картки П-2, алфавітної та посадової карток
3.4 Порядок ведення та оформлення трудових книжок
3.5 Статистична звітність за формами 1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПВ
Висновки та рекомендації
Перелік посилань
Додатки
 
Вступ
 
Дана виробнича практика проводилася з метою закріплення отриманих теоретичних і практичних знань, одержання необхідних матеріалів для поглибленого вивчення дисципліни кадрового діловодства, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудовому колективі.
Головним завданням практики було вивчення структури кадрової служби на ВП «Миронівській ТЕС» ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» та організації діловодства в ній.
Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Донецькобленерго» – сучасна збутова компанія зі своїми електромережних потужностями, високим рівнем технічного і технологічного оснащення, що забезпечує якісне і надійне електропостачання найбільшого індустріального регіону України.
Основою успішного та сталого розвитку товариства є висококваліфікований персонал. Ефективне управління людськими ресурсами, постійне підвищення професійного рівня співробітників, мотивація та безпеку праці – пріоритетні питання діяльності компанії.
Основні цілі політики управління персоналом:
залучення, мотивація й утримання талановитих та ініціативних фахівців;
постійне оновлення знань і розвиток навичок для виконання поточних і майбутніх бізнес-завдань компанії;
розвиток управлінського потенціалу та забезпечення високопрофесійного та стабільного управління;
створення сприятливих умов праці, що забезпечують охорону здоров'я всіх співробітників.
основні принципи управління персоналом:
дотримання чинного трудового законодавства та прав людини;
забезпечення конкурентоспроможного винагороди співробітників з урахуванням їх професіоналізму, складності виконання робіт і ступеня відповідальності;
інвестиції в освіту і навчання співробітників для того, щоб допомогти їм реалізувати свій потенціал і внести гідний внесок у бізнес-успіх компанії;
надання соціальної підтримки співробітникам.
ДТЕК надає великого значення матеріальному і нематеріальному стимулюванню персоналу як фактору посилення внутрішньої мотивації і зацікавленості в підвищенні ефективності праці. Ключовими принципи – справедливість, мотивація, конкурентоспроможність, прозорість і гнучкість.
Для реалізації цілей у сфері управління персоналом, важливу роль відіграє соціальний захист співробітників. Так як діяльність компанії пов'язана з важкими умовами роботи, ДТЕК надає своїм співробітникам можливість відпочивати і відновлювати своє здоров'я в спеціалізованих закладах, що належать компанії.
 
РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
 
1.1 Загальна характеристика підприєма ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
 
Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Донецькобленерго» – одна з найбільших енергопостачальних компаній України з обсягом постачання електроенергії понад 9 млрд кВтг на рік. Споживачами електроенергії є понад 30 тис. юридичних осіб та понад 1, 7 млн побутових абонентів. ДТЕК є найбільшим акціонером ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», що володіє 71, 34% акцій.
До складу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» входять 12 структурних одиниць: 8 електричних мереж, одна з яких Миронівська ТЕС (1953 р.), а також Центральні, Донецькі, Кіровські, Краматорські, Приазовські, Харцизькі, Донецькі Західні, Макіївські мережі; цех з ремонту та налагодження засобів вимірювальної техніки; 201 загін воєнізованої охорони; санаторій-профілакторій «Імпульс». Чисельність персоналу складає 10 806 осіб.
Експлуатацію і ремонтне обслуговування електричних мереж і підстанцій здійснюють 42 райони електричних мереж (РЕМ), 162 ділянки електричних мереж (ділянок РЕЗ, лінійно-монтерських пунктів, груп підстанцій).
Постановою Ради праці і оборони СРСР від 05. 01. 1930 р. організований державний промисловий трест загальносоюзного значення для виробництва, розподілу та збуту електричної енергії – «Об'єднання державних електричних станцій Донецького кам'яно-вугільного басейну «Донбассток».
У 1931 р. трест перейменовано у районне управління «Доненерго», 1943 р. – в районне енергетичне управління «Донбасенерго», 1976 р.
Фото Капча