Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження практики на ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» з дисципліни "Менеджмент управління"

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Реалізований режим «Інвентаризація відпусток», призначений для обліку графіків відпусток, складання реєстру використаних відпусток і планування відпусток на майбутні періоди. Вигляд друкованого наказу про відпустку складений за допомогою програми наведений в додатку Д.

Пошукова система
Для швидкого отримання різного роду інформації достатньо вказати критерії пошуку. В результаті пошуку користувачу надається можливість:
переглянути список працівників, які відповідають критеріям;
перейти в документ «Особова картка» для працівника зі списку – результату пошуку;
вивести результати на принтер з можливістю налаштування особливостей виводу;
експортувати результати пошуку у файл формату Microsoft Excel.
Групи звітів
чисельність – для отримання чисельних характеристик по штату підприємства;
звітність – для міжвідомчої звітності;
плинність – аналітична інформація про плинність кадрів;
звільнення – інформація про звільнених співробітників в різних розрізах;
військовий облік – для військового обліку;
різне – звіти, довідки і списки інформаційного характеру;
списки – працівників, сформованих за різними критеріями;
штатний розклад – звіт для роботи зі штатним розкладом підприємства.
Інші можливості
ведення військово-облікового столу;
дослідження динаміки руху особового складу;
аналіз плинності кадрів за будь-який період;
аналіз стану трудової дисципліни і порушень громадського порядку;
формування резерву керівних кадрів;
атестації та інше.
Експорт даних в модуль «Заробітна плата»
Призначений для передачі даних модулю «Заробітна плата» (рис 2. 4).
 
Рисунок 2. 4 – Обмін даними
 
РОЗДІЛ 3. КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
 
Кадрове діловодство визначається як діяльність, що охоплює питання документування та організації роботи з документами стосовно особового складу підприємства (чи системи) з питань приймання, переведення, звільнення, обліку працівників тощо. Правильна організація кадрового діловодства має велике значення. Саме у кадрових службах громадяни укладають трудовій договір, ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку, умовами праці, побуту, відпочинку, перспективами професійного зростання. Кадрова служба є дзеркалом установи, і від того, як у ній організоване документаційне забезпечення управління, складається враження про установу в цілому.
 
3.1 Номенклатура справ кадрової служби
 
Номенклатура справ – це систематизований перелік конкретних заголовків створюваних у діловодстві підприємства (установи, організації) справ із зазначенням термінів їх зберігання, складений в установленому порядку. Вона забезпечує обгрунтований розподіл документів, встановлення єдиної системи формування справ, їх облік, швидкий пошук документів за змістом і різновидам. Вона також є класифікаційним довідником і використовується в інформаційно-пошуковій роботі.
Номенклатура справ є показником індексів документів, які присвоюються при реєстрації, оскільки індекс документа може містити індекс структурного підрозділу і номер справи за номенклатурою. Розміщення справ у номенклатурі відділу кадрів має відповідати ступеню важливості питань, що вирішуються, з урахуванням взаємозв’язку документів, уміщених до конкретних справ.
Номенклатура справ на Миронівській ТЕС наведено в додатку Є.
Номенклатуру справ відділу кадрів складають у трьох примірниках:
перший примірник зберігається як оригінал у відповідній справі відділу кадрів;
другий – передається до служби діловодства для приєднання до зведеної номенклатури справ;
третій – використовується як робочий примірник для формування справ і оперативних пошуків потрібних документів у відділі кадрів.
Текст номенклатури справ оформляють таблицею, яка має такі графи:
«Індекс справи»;
«Заголовок справи (тому, частини) «;
«Кількість справ (томів, частин) «;
«Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком»;
«Примітки».
Наприкінці діловодного року зведену номенклатуру справ підприємства та номенклатури справ усіх структурних підрозділів обов’язково закривають підсумковим записом, у якому зазначають категорії та кількість фактично заведених за рік справ (додаток Е). Підсумковий запис номенклатури справ відділу кадрів підписує начальник відділу кадрів, зводить усі відомості разом, начальник управління по роботі з персоналом підписує підсумковий запис зведеної номенклатури справ й повідомляє керівникові архівного підрозділу (або особі, відповідальній за архів підприємства) про фактичну наявність справ, заведених на підприємстві за рік.
Формування справ – це групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури.
На кожну справу, що зазначена в номенклатурі, на початку року заводиться папка, на обкладинці якої зазначається назва підприємства, кадрової служби, заголовок справи, індекс і строк зберігання. Справа вважається заведеною після включення в неї першого документа.
До папки вміщують документи, які за своїм змістом відповідають заголовку справ на обкладинці. Перед включенням документа до справи перевіряється правильність оформлення та наявність реквізитів документа (підписів, віз, грифів, дати).
Розкладання документів по папках здійснюється щоденно.
У кінці кожної справи на окремому чистому аркуші (у книгах, журналах – на зворотному боці останнього чистого аркуша, у картотеках – на окремій чистій картці) робиться запис із зазначенням кількості пронумерованих аркушів або карток (цифрами і літерами).
Щорічно (наприкінці кожного діловодного року) номенклатуру справ відділу кадрів та інших структурних підрозділів, а відповідно й зведену номенклатуру справ переглядають й уточнюють. Унісши всі зміни та доповнення, номенклатури справ обов’язково передруковують. Нова номенклатура справ уводиться в дію з 1 січня нового року.
 
3.2 Порядок складання заяв та наказів про прийняття на роботу, переведення та звільнення
 
Заява – це офіційний документ що містить повідомлення в письмовій формі, яке має юридичну силу.
Фото Капча