Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження практики на ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» з дисципліни "Менеджмент управління"

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 

– у виробниче енергетичне об'єднання «Донбасенерго».

У 1995 р. відповідно до Указу Президента України від 04. 04. 95 № 282/95 створена державна акціонерна енергопостачальна компанія «Донецькобленерго», з 1998 р. – ВАТ «Донецькобленерго».
Сферою діяльності «Донецькобленерго» є передача електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами, постачання електричної енергії за регульованим тарифом, виробництво електричної та теплової енергії. «Донецькобленерго» має самі протяжні електричні мережі в Україні: понад 70 тис. км повітряних і кабельних ліній електропередачі напругою 110, 35, 10 (6), 0, 4 кВ. Експлуатуються 368 підстанцій напругою 35-110 кВ і понад 13 тис. трансформаторних підстанцій 10 (6) / 0, 4 кВ. В електричних мережах встановлено 15686 трансформаторів сумарною потужністю 12 тис. Мгвт.
Сьогодні компанія реалізує для забезпечення зростаючих потреб в електричній енергії проекти будівництва підстанцій у містах Донецьк, Макіївка, Маріуполь, Святогорськ, реконструкцію мереж 0, 4-110 кВ, широке застосування самоутримних ізольованих проводів, нових технологій і електроустаткування при ремонтах і реконструкції електричних мереж.
 
1.2 Історія Миронівської ТЕС
 
Миронівська ТЕС – перша теплова електростанція в «Донбасенерго», побудована в післявоєнний період по вітчизняному типовому проекту з використанням сучасного для того часу енергообладнання на високі параметри пари.
15 жовтня 1953 дав промисловий струм перший турбоагрегат Миронівської ТЕС потужністю 100 МВт.
Темпи спорудження нової електростанції були досить високі, і вже через два місяці був введений в експлуатацію другої турбоагрегат потужністю 100 МВт і котел № 3, а в 1957 році був введений п'ятий останній агрегат потужністю 100 МВт. Миронівська ТЕС стала найпотужнішою електростанцією енергосистеми «Донбасенерго».
Миронівська ТЕС працювала в режимі покриття теплових навантажень підприємств та організацій місцевого району та теплопостачання селища.
У 1995р., в порядку подальшого оновлення обладнання Миронівської ТЕС, було прийнято рішення щодо будівництва блоку № 1потужністю 120 МВт з двома сучасними котлоагрегатами типу ОFz – 260 фірми «Рафако» Польща з циркулюючим киплячим шаром для спалювання низькосортних вугіль Донецького басейну. Такого типу котли працюють в країнах Європи. У СНД це перша установка. Використання котлів з циркулюючим киплячим шаром дозволить домогтися зниження викидів оксидів сірки та азоту до жорстких європейських стандартів.
Одночасно на станції ведеться будівництво блоку № 5 з монтажем нової турбіни КТ-115-8, 8 виробництва ЛМЗ м. Санкт-Петербург потужністю 115 МВт (перша електрична потужність введена в Україні за роки її незалежності), нового генератора ТА-120-2-МУЗ Харківського заводу «Електроважмаш» і встановленням двох котлоагрегатів № 9 і № 10 типу ТП-230 виробництва Таганрозького котельного заводу.
У грудні 2000 року роботи зі спорудження котла № 9 продуктивністю 230 т/год завершені. У 2003 році був закінчений монтаж і проведені пуско-налагоджувальні роботи на турбогенераторі № 5.
У 2012 році «ДТЕК Донецькобленерго» у добудову і завершення монтажу котлоагрегату № 10 п'ятого енергоблоку Миронівської ТЕС інвестовано 30 млн. грн. (без ПДВ).
На сьогоднішній день на підприємстві працює 850 осіб.
 
1.3 Організаційна структура підприємства
 
Оптимальна організаційна структура підприємства представляє собою основу ефективного функціонування підприємства. Оптимізація організаційної структури підприємства націлена на створення такої моделі, що є адекватною умовам внутрішнім та зовнішнім умовам функціонування підприємства, що постійно змінюються. Вдосконалення організаційної структури як напрям управління організаційним розвитком підприємства направлено на рішення організаційних проблем шляхом формування нової організаційної структури, розподіл та перерозподіл функцій та відповідальності. При цьому результати розробок в управлінні організаційним розвитком відображаються у внутрішніх документах підприємства, а саме проектах організаційної структури, положеннях про організаційну структуру, підрозділи і служби, штатних розкладах, які в цілому відображають організаційну модель підприємства.
Організаційна структура Миронівської ТЕС складається з наступних підрозділів:
 
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ
 
2.1 Структура та склад кадрової служби на підприємстві
 
Питаннями кадрового діловодства на пiдприємствi може займатися самостійний структурний пiдроздiл підприємства – вiддiл кадрів – або окрема особа, призначена наказом керівника. Основним завданням кадрової служби є задоволення попиту підприємства на працівників в якісному і в кількісному відношенні, а також оформлення документації щодо особового складу: накази про приймання, переведення, звільнення працiвникiв, надання відпусток.
На Миронівській ТЕС відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом, яке знаходиться під керівництвом директора підприємства.
Згідно штатного розкладу у відділі кадрів значиться 3 працівника:
Начальник відділу кадрів
Інженер
Спеціаліст
Робоче місце кожного працівника кадрової служби організоване так, що його розумові та фізичні зусилля повною мірою спрямовані на виконання безпосередніх функціональних обов'язків. Відділ кадрів на підприємстві поділяється на такі зони:
управління (робоче приміщення начальника відділу кадрів, окремий кабінет) ;
роботи з відвідувачами (об'єднує зону робочого місця спеціаліста з кадрів і зону відвідувача) ;
роботи з документами;
приймальня (відвідувачі чекають прийому і одночасно можуть отримати первинну інформацію про підприємство і, в разі потреби, заповнити формуляри кадрових документів) ;
кодування і зберігання документів (зберігаються картотеки, особові справи, звіти, а трудові книжки працівників зберігаються в окремому сейфі).
 
2.2 Положення про кадрову службу
 
За своїм статусом положення про структурний підрозділ є внутрішнім нормативним документом, на підставі якого організовують повсякденну діяльність структурного
Фото Капча