Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження практики на ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» з дисципліни "Менеджмент управління"

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 

складають і ведуть штатно-посадову книгу. Дані штатно-посадової книги, яка певним чином дублює штатний розпис, зручно використовувати при вирішенні як внутрішніх питань (прийняття на роботу, переведення працівників, встановлення розміру оплати праці, доплат, надбавок, розроблення посадових або робочих інструкцій, здійснення відповідних записів у трудових книжках тощо), так і під час підготовки до державних органів встановленої звітності, зокрема про зайнятість, наявність вакансій, працевлаштування інвалідів та ін.

 
2.3 Посадова інструкція
 
Посадова (робоча) інструкція є постійно діючим нормативним документом. До неї можуть вноситися доповнення або зміни (у разі перерозподілу обов’язків, скорочення штату та в інших випадках), але лише на підставі наказу, з яким працівника, що обіймає посаду, потрібно ознайомити не пізніше як за два місяці до внесення зазначених змін (доповнень).
У разі зміни назви підприємства, підрозділу, посади до посадової інструкції вносять відповідні зміни і знову затверджують її.
Оригінал затвердженої посадової інструкції зберігається в кадровій службі (у посадової особи, яка виконує її функції). Копії посадової інструкції, засвідченої в установленому порядку, видаються працівникові та керівнику відповідного структурного підрозділу.
Ознайомлення працівника з посадовою інструкцією здійснюється в порядку, встановленому на підприємстві. Зазвичай він ставить підпис у журналі ознайомлення працівників з нормативними документами підприємства або в листку ознайомлення з посадовою інструкцією, який долучають до інструкції.
Посадові (робочі) інструкції зберігаються за місцем затвердження постійно, в інших організаціях, установах, підприємствах – три роки після заміни новими.
Посадова інструкція інженеру/спеціалісту відділу кадрів складається з наступних пунктів:
Загальні положення
Кваліфікаційні вимоги
Інженер/спеціаліст з кадрів повинен знати
Функції та посадові обов’язки
Права
Взаємовідношення
Відповідальність
Посадова інструкція інженеру відділу кадрів представлена в додатку Г.
Посадова інструкція спеціалісту представлена в додатку Г1.
 
2.5 Оснащення відділу кадрів комп’ютерною технікою та спеціалізованим програмним забезпеченням
 
Робоче місце кожного працівника відділу кадрів на Миронівській ТЕС оснащене необхідною оргтехнікою. Кадрове діловодство в Управління автоматизоване завдяки використанню програми «Кадри».
Модуль «Кадри» призначений для обліку та управління фактичним кадровим складом, ведення штатного розкладу та забезпечення їх взаємної відповідності, а також для виконання безлічі інших дій, які максимально охоплюють коло операцій, які виконуються в службах управління людськими ресурсами (зокрема, у відділах кадрів підприємств). Забезпечується зберігання кадрової інформації зі всією її історією.
Базові функціональні можливості:
Персональний облік (загальний вигляд зображено на рис 2. 1)
 
Рисунок 2. 1. – Персональний облік
 
Дані зберігаються у формі особової картки, що включає:
прізвище, ім'я, по батькові;
біографічні дати;
фотографію;
відомості про виконувану роботу і трудовий контракт;
відомості про призначеннях – переміщеннях;
трудову книжку;
стаж (загальний, безперервний, пільговий) ;
паспортні дані;
сімейний стан;
дані військового обліку;
нагороди;
відомості про перепідготовку та атестацію, інвалідність, кадровий резерв, державну службу та інше.
Є інформація про ставки працівника, історія змін умов праці, відрядженнях. Передбачена можливість внутрішнього сполучення. Крім штатних співробітників можлива робота з кандидатами, «позаштатників», звільненими.
Майстер прийому і звільнення
Автоматизовані процедури прийому та звільнення співробітників за допомогою «Майстра», який забезпечує послідовне виконання певної кількості етапів. Майстри прийому та звільнення співробітників автоматично формують наказ потрібного типу і вносять необхідні зміни в особисті картки.
Накази
Наказами оформляються прийом, звільнення, переміщення, відпуск та інші «кадрові події».
Формування виконується в кілька етапів:
створення проекту наказу;
перевірка;
реєстрація після підписання.
 Реєстрація наказу супроводжується автоматичними змінами в особистій картці співробітника. Загальний вигляд зображено на рис. 2. 2.
Рисунок 2. 2 – Майстер наказів
 
Друк наказу відбувається по налаштованому для кожного типу наказу шаблоном. Наказ може містити необмежену кількість параграфів різного змісту. Накази можна переглянути по інтервалу дат або типу.
Ведення організаційної структури підприємства
Підтримується вертикальна інтеграція структури підприємства з довільним числом рівнів. Забезпечується зберігання історії змін.
Штатний розпис
Основним завданням штатного розпису є опис посадової та кількісного складу підприємства із зазначенням фонду заробітної плати. Підтримується централізоване управління корпоративним штатним розкладом будь-якої складності.
Ведеться список штатних одиниць з відповідними характеристиками оплати праці по кожній одиниці. Зберігається історія змін всіх елементів штатного розкладу, підтримується відповідність фактичних тарифів працівників і тарифів, визначених у штатному розкладі, виконується автоматичний облік вакансій. Реалізовано механізм роботи з тарифно-кваліфікаційними сітками, в рамках яких встановлюються діапазони («вилки») тарифів / окладів. Загальний вигляд зображено на рис. 2. 3.
 
Рисунок 2. 3 – Штатний розпис
 
Штатний розпис дозволяє створювати нові підрозділи, ліквідувати або підпорядкувати наявні підрозділи на підставі наказів. Забезпечується підготовка різних вихідних документів і звітності за штатним розписом.
Відпустки
Модуль забезпечує облік чергових і додаткових, навчальних, творчих, соціальних та інших видів відпусток. Черговість надання відпусток визначається графіком відпусток. Цикл роботи з графіком відпусток складається з декількох етапів:
формування заготовки графіка;
формування остаточного графіка;
контроль виконання графіка відпусток.
За результатами виконання графіка відпусток формуються звіти, що містять інформацію про відхилення від графіка.
Фото Капча