Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт з виробничої практики на базі ТзОВ "РЗВА-Електрик"

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
64
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Структура підприємства, технологія та організація виробництва
2. Облік необоротних активів та фінансових інвестицій
3. Облік запасів
4. Облік грошових коштів
5. Облік дебіторської заборгованості та зобов’язань
6. Облік витрат діяльності підприємства
7. Облік розрахунків з оплати праці
8. Облік випуску готової продукції та її збуту
9. Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства
10. Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат та платежів
11. Фінансова звітність підприємства
12. Контроль фінансово – господарської діяльності підприємства
Додатки
 
Вступ
 
В сучасних умовах суттєво підвищуються вимоги до підготовки спеціалістів молодого покоління економічного профілю – зокрема професіоналів із спеціальності “Облік і аудит”.
Навчальною програмою для кращого засвоєння студентами 4-го курсу теоретичних знань передбачено проходження виробничої практики на підприємствах, організаціях і установах, ціллю якої є формування у студента професійних вмінь та навиків з питань бухгалтерського обліку.
Мета стажування полягає у закріпленні теоретичних знань, отриманих в університеті, оволодінні навичками практичної роботи, поглибленні навичок науково-дослідної роботи.
Основними завданнями виробничої практики є:
закріпити і поглибити отримані теоретичні знання і практичні навики з дисциплін обліково-економічного профілю, зокрема «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Інформаційні системи та технології в обліку»;
ознайомити студентів із структурою підприємства (об'єднання), їх економічними службами, характером організації їх діяльності і управління;
дослідити загальну організацію фінансового обліку, структуру і функції облікового апарату;
здобути практичні навики і досвід виконання облікових робіт у всіх підрозділах діяльності підприємства;
вивчити порядок оформлення первинних і зведених облікових документів; порядок перевірки та обробки документів, відображення даних первинного обліку у відповідних облікових регістрах;
вміти виконувати зазначені вище облікові та аналітичні роботи за допомогою сучасної комп’ютерної техніки.
У результаті проходження практики студенти повинні: вміти складати первинні й зведені документи, приймати і перевіряти їх; вести синтетичний і аналітичний облік господарських операцій; виконувати основні технологічні процедури при опрацюванні інформації на АРМ бухгалтера – введення та первинна реєстрація даних; вибрати тему дослідження, скласти план роботи, написати і оформити наукову доповідь чи реферат, зробити наукове повідомлення з теми; брати участь у різних зборах, виконувати конкретні доручення керівників практики.
Причин для обрання місцем проходження практики ТзОВ «РЗВА-Електрик» є декілька, зокрема:
1. Підприємство існує понад 50 років і є одним із лідерів у СНД за виробництвом комутаційної та розподільчої апаратури середньої та високої напруги;
2. Споживачами продукції є підприємства електричних мереж, електростанції, п-ва добувної та переробної промисловості, залізниці та метрополітени тощо.
3. На підприємстві встановлено технологічно і функціонально нове обладнання, що під управлінням кваліфікованих кадрів дає можливість випускати конкурентноспроможну і високоякісну продукцію.
4. Підприємство зарекомендувало себе як надійний партнер вітчизняних на зарубіжних замовників.
Безумовно, досвід, який можна отримати, пройшовши виробничу практику на такому флагмані української електронної промисловості, буде корисним і закріпить знання, набуті в університеті, а також відкриє багато нових цікавих облікових аспектів.
 
1. Структура підприємства, технологія та організація виробництва
 
Рівненський завод високовольтної апаратури (РЗВА) є частиною міжнародного холдингу ВАТ «Високовольтний союз», що об’єднує виробничий та інтелектуальний потенціал виробників електротехнічного обладнання високої, середньої та низької напруг. ТзОВ «РЗВА-Електрик» – це одне із найбільших в СНД підприємств з виробництва комутаційної та розподільчої апаратури.
На сьогодні ТзОВ «РЗВА-Електрик» тісно співпрацює із двома підприємствами: «Рівненські промислові мережі», що надає РЗВА всі цехи та більшість обладнання у оренду, та «Високовольтний союз – Україна», що займається маркетологічними дослідженнями та продажем більшої частини продукції. Головна організаційна схема ТзОВ «РЗВА-Електрик» зображена у Додатку №1. 1. В свою чергу, головний бухгалтер і бухгалтерія знаходяться серед служб фінансового директора підприємства (Додаток №1. 2).
Вся продукція, що випускається на підприємстві, – власної розробки, її висока якість закладається на етапі проектування і технологічної підготовки. Конструктори, які працюють на підприємстві, мають глибокі знання і багаторічний практичний досвід. Багато технічних рішення, отриманих в процесі розробки, признані за новаторські та захищені авторськими свідоцтвами.
Продукція ТзОВ «РЗВА-Електрик» виробляються в контрольованих умовах, встановлених Системою Менеджменту Якості, що функціонують відповідно до ISO 9001. На початку 2001 року авторитетна міжнародна корпорація Bureau Veritas Quality International сертифікувала діяльність із розробки, виробництва і сервісному обслуговуванню обладнання для передачі і розподілу електроенергії напругою 0, 4-110 кВ. У 2004 році РЗВА отримав сертифікати ISO 9001: 2000.
Підприємство здійснює повний цикл виробництва обладнання високої, середньої і низької напруги – від погодження проектного завдання до шефмонтажу і сервісного обслуговування. Замовники отримують із «перших рук» як одиничні вироби, так і комплексні рішення «під ключ». Варто описати продукцію заводу:
Вакуумні вимикачі, призначені для комутації та захисту в мережах різної напруги. Вимикачі використовуються у розподільчих приладах власних потреб теплових і атомних електростанцій, інших установках частої зміни напруги.
Генераторні вимикачі використовуються для комутації послідовності генераторів в нормальному та аварійному режимі. Він використовується в мережах ізольованої та заземленої нейтралі.
Комплексні розподільчі прилади, призначені для прийому і розподілу трьохфазного перемінного струму. Використовуються для власних потреб електростанцій, електроустановках підприємств
Фото Капча