Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
100
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Актуальність данної теми обумовлена тим, що девіація в різних формах є дуже поширеним явищем. Тенденція до відхилення від загальноприйнятих правил поведінки має давню історію, вона з'явилася одночасно з зародженням людства. Уже тоді суспільство ставило на її шляху якісь перешкоди, що утримували людей від учинків, що суперечать уявленням людей про правила поведінки. На мій погляд, вивчення причин виникнення конфліктів у родині є необхідним і дуже важливим. І в даній роботі ми вивчаємо природу конфліктів у молодій родині в період первинної адаптації.
Динамізм соціальних процесів у період трансформації, кризова ситуація в багатьох сферах громадського життя, аномічний стан українського суспільства, неминуче приводять до збільшення девіацій, що проявляються в поведінкових формах, що відхиляються від норм. Поряд з ростом позитивних девіацій (політична активність населення, економічна заповзятливість, наукова і художня творчість) підсилюються девіації негативні – насильницька і корислива злочинність, алкоголізація і наркотизація населення, підліткова делінквентність, аморальність. Значну роль у регулюванні цих питань відіграє сім’я.
Об'єктом даного дослідження є сучасна сім’я.
Предметом дослідження – особливості впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді.
Мета – розкрити специфіку особливостей впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді.
Досягнення мети припускатиме рішення наступних задач:
•розглянути теоретико – методологічних основ аналізу сім’ї;
•описати систему функцій, які виконує сім’я, особливостей їх реалізації в сучасних умовах;
•проаналізувати та розкрити основні форми девіантної поведінки;
•розглянути конфлікти в сімейних відносинах та їх вплив на виникнення девіацій в сім’ї.
Багато соціологів говорять, що інститут шлюбу в західних країнах за останні 40 років сильно ослабшав. Як аргументи вони називають легкість і частоту розводів, вступ у шлюб у більш пізньому віці, збільшення числа людей, що ніколи не складалися в шлюбі, ріст кількості незареєстрованних шлюбів, приступність контрацептивів, розглядаючи ці фактори як сили, що підточують основи родини і зводять на немає її головну функцію – продовження роду. Якщо така тенденція збережеться, застерігають соціологи і демографи, то індустріальні суспільства висохнуть, оскільки не зможуть відтворювати самі себе. 
Багато українців теж виражають стурбованість із приводу того, у яких напрямках розвивається сімейне життя в останні десятиліття. Вони вважають, що інститут родини переживає кризу, і приводять багато ознак, толкуємі як симптоми упадку і дезинтеграцї: кількість розводів катастрофічно зріс; рівень народжуваності знизилася; збільшилося число матерів, що не складаються в шлюбі; виросла кількість неповних родин; матері, що мають маленьких дітей, істотно поповнюють трудову армію країни.
Без сумніву, значення шлюбу змінилося, а разом з ним змінився й інститут родини, але правомірно припустити, що родина буде продовжувати адаптуватися до існуючих умов зовсім непередбаченим образом, а дослідження родини і її трансформацій в умовах сучасного суспільства будуть продовжуватися і поглиблюватися.
Сімейна політика всіх цивілізованих держав своєю пріоритетною задачею вважає зміцнення інституту родини. Однак у сучасних системах виховання й утворення більшості країн практично відсутня спеціальна підготовка до шлюбу і виконання подружніх обов'язків. Молоді люди одружуються, знаходячись у владі сентиментальних, романтичних представлень, не знаючи правил і закономірностей подружнього життя. Багато хто з них потім досить швидко розходяться.
Більшість молодих людей одружуються після декількох місяців знайомства. І схема таких шлюбів проста. Начебто б любили. Тому й одружилися. Незабаром розлюбили. Тому і розлучилися.
Сама по собі тема «природа конфліктів у родині» не одержала належної розробки як у вітчизняній педагогіці і психології, так і в закордонній (у даний час публікації на цю тему в нас одиничні і являють собою, головним чином, огляд закордонних досліджень).
Звичайно, існують спроби в педагогіці, соціології, психології і сексології проникнути в інтимний світ людей. Створюється необхідна література про родину і шлюб. Виникають різні центри молодої родини, клуби знайомств, консультації й ін. Але сьогодні цього недостатньо.
Людям необхідно знати не тільки етику і психологію, але і педагогіку подружнього життя, уміти побачити різницю між закоханістю, любов'ю і пристрастю; розібратися у своєму почутті, врахувати особливості психології чоловіка і жінки, щоб не помилятися або, принаймні, менше помилятися і страждати, щоб уміти витягати корисне з допущених помилок, виправляти них.
У попередженні і подоланні сімейних конфліктів дуже багато чого залежить від мистецтва спілкування в родині, основу якого складає прагнення згладити назріваючий сімейний конфлікт, а не розпалювати його; уміння сприймати дружину або чоловіка такими, які вони є, бачити в них насамперед позитивне, не випинати їх недоліки, перебільшуючи їх значення; прагнення бачити джерело свого роздратованого стану насамперед у собі самому, а не в чоловіку. Дуже важливо не дозволити собі опуститися до вживання образливих виражень стосовно близького до тебе людини. 
 
Розділ 1. Сутність структура і функції родини
 
1.1 Поняття родини і шлюбу, їхні історичні типи
 
Один з найбільш важливих розділів соціології – дослідження родини і шлюбу. Соціологія родини - це галузь соціології, що вивчає закономірності виникнення, функціонування і розвитку родини (сімейно-шлюбних відносин) як соціального феномена в конкретних культурних і соціально-економічних умовах, що сполучить у собі риси соціального інституту і малої соціальної групи.
При аналізі сім’ї важливо звернути увагу на визначення ключових понять споріднення, шлюбу і родини. 
Родиною називається
Фото Капча