Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз та оцінка техніко-економічної діяльності транспортної компанії «leontev»

Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ I. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ «LEONTEV»

1.1 Загальна характеристика підприємства

1.2 Аналіз балансу товарообігу підприємства

1.3 Характеристика устрою та планування на підприємстві

1.4 Аналіз стану матеріально-технічних ресурсів підприємства

1.5 Аналіз трудових ресурсів підприємства та системи оплати праці

1.5 Аналіз витрат та результатів господарської діяльності підприємства

1.6 Аналіз ефективності діяльності підприємства

РОЗДІЛ II. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ «LEONTEV»

2.1 Характеристика логістичних процесів на підприємстві

2.2 Економічний аналіз логістичних процесів на підприємстві

Висновки

 

Вступ

 

Об’єкт виробничої практики – логістична діяльність транспортної «LEONTEV».

Предмет виробничої практики – є процес організації логістичної діяльності на підприємстві.

Метою виробничої практики є забезпечення взаємозв’язку між науково-теоретичною і практичною підготовкою, розвиток навичок та вмінь виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління логістичними системами підприємства.

Метою виробничої практика обумовлено наступні завдання:

- надати загальну характеристику підприємства;

- проаналізувати баланс товарообігу підприємства;

- надати характеристику устрою та планування на підприємстві;

- провести аналіз стану матеріально-технічних ресурсів підприємства;

- провести аналіз трудових ресурсів підприємства та системи оплати праці;

- провести аналіз витрат та результатів господарської діяльності підприємства;

- провести аналіз ефективності діяльності підприємства;

- надати характеристику логістичних процесів на підприємстві;

- провести економічний аналіз логістичних процесів на підприємстві.

Для вивчення предмету дослідження в роботі застосовуються різні методи та прийоми аналізу, методи фінансового аналізу, загальнонаукові методи: діалектичний, системний підходи, метод індукції і дедукції, аналіз і синтез, а також прийоми зведення і групування, порівняння.

 

 

РОЗДІЛ I. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ «LEONTEV»

 

1.1 Загальна характеристика підприємства

 

Проходження виробничої практики здійснювалося на підприємстві транспортна компанія «LEONTEV», що розташоване за адресою: Волинська обл., м. Луцьк вул. Електроапаратна, 12. Транспортна компанія «LEONTEV» засновано у 1992 році.

Транспортна компанія «Leontev» вже більше 15 років працює на ринку міжнародних автомобільних вантажоперевезень. Великий досвід та професіоналізм персоналу підприємства гарантує надійність, безпечність та швидкість доставки вантажу клієнтів компанії.

Транспортна компанія «LEONTEV» може запропонувати практично весь спектр логістичних послуг з автомобільним парком і головним офісом в м. Луцьку та представництвом у Києві.

У 1994 році компанія стала дійсним членом Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України № 10294Д, що дає підприємству право здійснювати перевезення з книжками МДП (TIR-carnet).

У жовтні 2004 року компанія була нагороджена Дипломом у номінації «Лідер транспортної галузі», в листопаді 2004 року – в Міжнародному академічному рейтингу популярності «Золота Фортуна» – медаллю «Народна повага працівникам транспортної галузі».

Транспортна компанія «LEONTEV» здійснює перевезення вантажів по країнам СНД і всій Європі. Підприємство доставляє вантажі своїм транспортом в Німеччину, Голландію, Бельгію, Польщу, Францію, Словаччину, Чехію та інші країни ЄС.

Вид діяльності підприємства: Діяльність автомобільного вантажного транспорту.

Предметом діяльності:

- Міжнародні автомобільні вантажоперевезення по Європі і країнам СНД;

- Перевезення вантажів усередині Європейського союзу;

- Рефрижераторні перевезення;

- Перевезення небезпечних (ADR) вантажів;

- Перевезення негабаритних вантажів;

- Перевезення збірних вантажів;

- Охоронні послуги;

- Транспортно-експедиційні;

- Страхування вантажів;

- Митне оформлення імпортних і експортних вантажів;

- Складські.

Відносини, що виникають в результаті діяльності транспортної компанії «LEONTEV» підприємство керується чинним законодавством України, а також внутрішніми правилами.

 

1.2 Аналіз балансу товарообігу підприємства

 

Проведемо аналіз товарообігу транспортної компанії «LEONTEV» у 2012-2014 роках (табл. 1. 1). У 2012 році товарообіг транспортної компанії «LEONTEV» становив 12400 тис. грн., у 2013 році товарообіг зростає порівняно з 2012 роком на 2480 тис. грн, або 20% і становить 14880 тис. грн. ; у 2014 році товарообіг транспортної компанії становить 15624 тис. грн, що на 744 тис. грн або 5% більше ніж у 2013 році (рис. 1. 1).

Отже, за період 2012-2014 роки товарообіг зростає на 3224 тис. грн або 26%. Дана динаміка відбувається за рахунок зростання обсягу транспортних перевезень на 56, 63%, зменшення обсягу ремонту автомобільного транспортну на 15, 84% і зменшення обсягу інших послуг підприємства на 21, 45%.

 Таблиця 1. 1

Товарообіг транспортної компанії «LEONTEV» у 2012-2014 роках

Показник2012

рік2013

рік2014

рікВідхилення

2013рік/

2012рік2014 рік /

2013 рік2014 рік/

2012 рік

(+/-) (%) (+/-) (%) (+/-) (%) 

12345678910

Товарообіг тис. грн., в т. ч. 1240014880156242480207445322426

Транспортні перевезення7 19210 25211 2653060, 3242, 551012, 589, 884072, 9056, 63

Ремонт автомобільного транспорту1 9271 9381 62210, 230, 53-315, 54-16, 28-305, 31-15, 84

Інші послуги289233227-56, 60-19, 58-5, 42-2, 33-62, 02-21, 45

Собівартість продукції тис. грн., в т. ч1070212240129631537, 5214, 37723, 265, 912260, 7721, 12

Транспортні перевезення6207843393462225, 8935, 86913, 1410, 833139, 0350, 57

Ремонт автомобільного транспорту166415941346-69, 68-4, 19-248, 00-15, 56-317, 68-19, 10

Інші послуги250191188-58, 27-23, 35-2, 84-1, 49-61, 11-24, 49

Фото Капча