Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Безпека життєдіяльності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
283
Мова: 
Українська
Оцінка: 

для забезпечення вільної і безпечної життєдіяльності людей. Права людини зафіксовані в законах любої держави. В теперішній час, ця проблема виходить за межі держави і стає міжнародною проблемою.

Забезпечення людей усіма параметрами штучного середовища життя. Гострою проблемою для багатьох людей в різних країнах є житло, транспорт, суспільні споруди, спортивні комплекси, медичні заклади, ін.
Охорона праці. Суть цієї проблеми полягає у створенні безпечних і комфортних умов трудової діяльності людини. Ці умови повинні виключати одержання травм і професійних захворювань людини на виробництві.
Ліквідація, переробка або використання відходів виробництва. Особливо небезпечними є відходи атомних, хімічних, біологічних виробництв.
Перспективною проблемою для людей Землі є освоєння нових просторів та світів.
Явище безпеки характеризується 4 суттєвими ознаками:
1. Універсальністю: безпека турбує всіх людей на землі, оскільки відсутність безпеки має загальні загрози нормальному життю (безробіття, наркоманія, злочинність, тероризм, забруднення довкілля, порушення прав і свобод людини) ;
2. Взаємозалежністю: безпека сьогодні більше не стосується тільки окремої людини, соціальної групи чи навіть країни (голод, захворювання, забруднене середовище, торгівля наркотиками, етнічні конфлікти не є ізольованими подіями, які обмежені житлом людини чи національними кордонами) ;
3. Підконтрольністю розвитку подій: про безпеку можна говорити тільки тоді, коли та чи інша небезпека виявляється на ранніх етапах виникнення, коли ліквідуються глибинні утворення дисбалансу між людиною і світом, а не їх трагічні наслідки. Значно дешевше та більш гуманно діяти на ранніх етапах відповідно до розвитку подій, ніж пускати події за течією;
4. Проблемністю людського життя, яка не дає змоги повно розв’язати проблему безпеки людини, домогтися абсолютної ліквідації небезпеки, тому людські проблеми повинні бути мінімізовані, оскільки має значення все: як живеться людині в суспільстві, який її соціальний і духовний потенціал, наскільки вона вільна у виборі та на які вчинки спонукає її оточення.
Література:
1. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Мохняк С. М., Дацько О. С., Козій О. І. і ін. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 264с.
2. Желібо Е. П. Безпека життєдіяльності. : Навчальний посібник. – К. : Каравела, 2001. – 320с.
3. Закон України «Про основи національної безпеки України»
4. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»
5. Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів
6. Яковлєв Є. О. Нові фактори впливу регіональних природних і техногенних змін екологічного стану геологічного середовища на формування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. Тези доповідей VI Міжнародного виставкового форуму «Технологія захисту 2007». Науково-методичний семінар. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки як засіб регулювання безпеки регіону (держави). : Київ, 2007. – С. 19-21.
7. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями”.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175 “Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”.
10. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001.
11. Наказ МНС України від 19. 04. 2003 р. № 119 “Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій”.
Карп’як Н. М., Козій О. І.
Тема 2
Природні загрози та характер їхніх проявів і дії
на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки
1. Класифікація небезпечних природних процесів і явищ.
2. Характеристика і наслідки дії природних загроз.
2. 1. Геологічно небезпечні явища.
2. 2. Метеорологічно небезпечні явища.
2. 3. Гідрологічні небезпечні явища.
2. 4. Природні пожежі.
2. 5. Біологічні небезпеки.
3. Природні небезпеки внаслідок забруднення довкілля.
За всю свою історії існування, людство постійно потерпає від природних катаклізмів (стихійних лих) : виверження вулканів, землетрусів, повеней, буревіїв, смерчів, посух та інші. Природні стихійні лиха пов’язані з надзвичайно динамічними природними процесами, однією з характерних ознак яких є невизначеність сили й часу їх прояву та неоднозначність наслідків. Найчастіше небезпечні природні процеси, проявляються на межах розділу різних природних середовищ – атмосфери і гідросфери, гідросфери та літосфери, атмосфери й літосфери.
Сучасний період розвитку суспільства характеризується все більш зростаючими суперечностями між людиною і природним середовищем. В результаті економічного розвитку рівень впливу стихійних лих наблизився до критичного і загрожує незворотними наслідками для світової цивілізації. При однаковій потенційній небезпеці природних процесів, розміри стихійних лих визначають такі чинники, як геологічне розміщення, геологічна будова району, можлива послідовність чи взаємозалежність стихійних процесів та їх поєднання, характер поширення, тривалість прояву і сила дії, історичні та соціальні умови й рівень економічного розвитку території, умови землекористування тощо.
Уникнення та мінімізація негативних наслідків стихійних лих, значною мірою залежить від рівня організації економіки, прогнозування, інформаційного забезпечення, системи управління та забезпечення готовності до природних загроз.
1. Класифікація небезпечних природних процесів і явищ
Україна вирізняється дуже різними природними умовами, що спричиняє можливе виникнення на її територія багатьох небезпечних природних процесів і явищ та певні просторові закономірності їх прояву в різних географічних зонах і районах.
Серед небезпечних природних процесів і явищ в Україні
Фото Капча