Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Безпека життєдіяльності Навчально-методичний посібник

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
119
Мова: 
Українська
Оцінка: 

3 10-4=17, 3 10-4 – загальний ризик.

Обчислення ступеня ризику через вірогідність безпечної роботи за формулою (2. 2) :
P =  , (2. 2)
де T* – розрахунковий відрізок часу;
T – час, за який відбувалася подія;
N – кількість груп;
n – кількість небажаних подій.
Критерії: Р0, 95 – безпечно, Р0, 95 – небезпечно.
Приклад 3. За два роки в 5 класах на грип захворіло 10 чоловік. Визначити вірогідність захворювання протягом 2 місяців на грип.
Розв’язання:
Т*=2, Т=24, N=5, n=10
P = (1- )   = 0, 82
Оскільки ступінь ризику менший 0, 95 вірогідність прояву даної небезпеки висока.
Задачі
1. Обчисліть ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за рік), якщо загальна кількість працюючих складає 200 чоловік, а за останні 2, 5 роки травми одержали 2 чоловіки.
2. Порівняйте рівень ризику на підприємстві, обчислений у попередній задачі, з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.
Питання для самоконтролю
Етапи розвитку проблеми безпеки життєдіяльності людини.
Основні положення Концепції національної безпеки України.
Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності.
Життєве середовище людини, його структура та загальна характеристика елементів.
Система „людина – життєве середовище” та комплекс взаємозв'язків у ній.
Рівні системи „людина – життєве середовище” (система з однією особою, мікроколектив, колектив), загальна характеристика.
Поняття небезпеки, номенклатура та таксономія небезпек.
Ідентифікація типу надзвичайних ситуацій та оцінка рівня небезпеки.
Джерела небезпеки в середовищі існування людини, їх класифікація.
Система забезпечення життєдіяльності людини в середовищі її існування.
Оцінка та управління ризиком.
Бібліографічний список до теми
Основні законодавчі та нормативно-правові акти: 2, 4, 5, 6, 8, 11.
Основна література: 1, 3, 4, 6, 8, 12, 14.
Додаткова література: 2, 3, 4, 8, 14, 18.
Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки
Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:
- небезпечні гідрологічні процеси та характер їхніх проявів;
- вражаючи фактори природних пожеж та можливі наслідки;
- загальну характеристику особливо небезпечних хвороб.
План вивчення теми
1. Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення повеневими або паводковими водами, талими водами та в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони.
2. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки.
3. Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки.
4. Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей.
5. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин.
Методичні рекомендації до самостійноі роботи
Вивчення небезпечних гідрологічних процесів доцільно розкривати на прикладі природних загроз, які можливі на території Дніпропетровської області.
В другому питанні необхідно розглянути всі вражаючі фактори природних небезпек.
В третьому питанні необхідно відмітити, що в Україні поширені НС виникнення природних пожеж. Потім, необхідно розглянути характер їх виникнення та способи по зменшенню їх наслідків. Слід також відмітити, що для ліквідації пожежі використовують сертифіковані вогнегасники, які мають такі ознаки сертифікації:
Ознаки сертифікації:
Під час проведення первинного огляду встановлюють, що:
вогнегасники сертифіковані (дивись нижче) (чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті Державного центру сертифікації МНС України;
на кожний вогнегасник у наявності є паспорт;
пломби на вогнегасниках не порушені;
на маркуванні кожного вогнегасника і в його паспорті вказано виробника та пункт технічного обслуговування вогнегасників, які мають право проводити його технічне обслуговування, дату виготовлення (продажу).
Ознаки справності вогнегнасників:
вогнегасники не мають видимих зовнішніх пошкоджень;
стрілки індикаторів тиску закачних вогнегасників перебувають у межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора) залежно від температури експлуатації.
Маркування кожного вогнегасника повинне бути виконане відповідно до ГОСТ 12. 4. 009 методами шовкографії, ДСТУ 3675-98, або наклеювання фірмової етикетки на синтетичній основі та повинно складати з п’яти частин:
Фон основної частини повинен бути:
  • для водяного вогнегасника (ВВ) – синього кольору;
  • для водопінного вогнегасника (ВВП) – зеленого кольору;
  • для порошкового вогнегасника (ВП) – білого кольору;
  • для газового вогнегасника (ВГ) – жовтого кольору;
  • для вуглекислотного вогнегасника (ВВК) – чорного кольору.
Розглядаючи четверте питання слід уяснити характер виникнення біологічних небезпек та способи їх виявлення.
В кінці вивчення данної теми необхідно звернути увагу на характеристики особливо небезпечних хвороб, характер прояву та заходи по їх попередженню.
Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу
Методи, заходи та засоби забезпечення оптимальних умов життєдіяльності.
Вплив діяльності людини на водні ресурси.
Вплив діяльності людини на ґрунт, рослинність, фауну та кліматичні ресурси.
Небезпека дії підвищених та понижених рівнів температури, вологості, тиску та швидкості руху повітря на організм людини.
Загальні заходи та засоби захисту людей від бактеріальних та вірусних захворювань.
Небезпека життя та здоров'я людей від
Фото Капча