Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Безпека життєдіяльності Навчально-методичний посібник

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
119
Мова: 
Українська
Оцінка: 

зателефонувати в міліцію.

4. Якими приладами можна визначити присутність хімічних отруйних речовин: а) ГП-7, б) ХР-4; в) ШП-8; г) АІ-2; д) ВПХР.
5. З якою метою проводиться йодна профілактика: а) для зменшення враження дихальних шляхів; б) для покращання роботи серця; в) зменшення дії опіків на організм; г) зменшення накопичення радіоактивного йоду в щитовидній залозі, д) зменшення дії шоку на організм.
Питання для самоконтролю
1. Причина та характер виникнення техногенних небезпек.
2. Дія токсичних речовин на організм людини.
3. Загальна характеристика комбінованих небезпек.
4. Причини виникнення небезпек при експлуатації та утриманні житла.
5. Принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.
6. Причини виникнення, загальна характеристика та класифікація надзвичайних ситуацій.
7. Небезпечні та шкідливі фактори техногенних джерел небезпеки, їх класифікація та вражаюча дія на організм людини.
8. Вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідемічного благополуччя населення.
9. Особливі заходи безпеки при використанні у побуті газу, токсичних пожежо- та вибухонебезпечних речовин, електричного устаткування, посудин, що знаходяться підтиском.
10. Заходи захисту від небезпек, пов'язаних з транспортними засобами.
Бібліографічний список до теми
Основні законодавчі та нормативно-правові акти: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13.
Основна література: 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14.
Додаткова література: 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18.
Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС.
Мета: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:
  • глобальні проблеми людства.
  • класифікації надзвичайних ситуацій
  • сфери суспільного життя.
  • надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру.
  • надзвичайні ситуації воєнного характеру.
  • класифікація надзвичайних ситуацій за масштабами поширення.
  • державно-правові чинники небезпеки.
  • соціальні небезпеки.
  • психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки.
План вичення теми
1. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Фактори, що стійко або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку.
2. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Захисні властивості людського організму. Поняття про психоемоційні напруження (стрес). Частота змін стресових станів у людей, що знаходяться в районі НС.
Методичні рекомендації до самостійної роботи
В першому питанні необхідно розкрити соціальні фактори, які впливають на життя та здоров’я людини. Вони викликані низьким духовним та культурним рівнем (бродяжництво, проституція, пияцтво, алкоголізм, тютюнопаління). Джерелами цих небезпек є незадовільний матеріальний стан, погані умови проживання, страйки, повстання, конфліктні ситуації на міжнаціональному, етнічному, расовому чи релігійному ґрунті.
За таких обставин різко зростають форми та розміри соціальних відхилень (злочинність, самогубство, наркоманія, проституція тощо). Ці та багато інших форм збоченої поведінки в умовах занепаду системи соціального контролю стали загрозливими для суспільства.
При розгляді другого питання необхідно відмітити, що психіка людини тісно пов’язана з безпекою її життєдіяльності. Небезпеки, які впливають на людину, не можна розцінювати ані як подію, яка породжена тільки зовнішньо стимулюючою ситуацією, ані як результат рефлекторної реакції організму людини на неї. Вплив цих небезпек зумовлюється психо – фізіологічними властивостями людини.
Дослідами встановлено, що у 70% нещасних випадків, що трапилися у сфері виробництва, винуватцями є самі люди. Звідси постає принципово важливе питання: чому люди, яким від народження притаманний інстинкт самозахисту, самозбереження, так часто стають винуватцями своїх ушкоджень? Якщо людина психічно нормальна, то вона без причини ніколи не стане прагнути ушкоджень. Причинами, як показує досвід, можуть бути внутрішні фактори (індивідуальні психологічні або фізіологічні властивості, порушення емоційного стану, недостатність знань і досвіду) або фактори зовнішнього середовища. Отже, ті чи інші психологічні властивості людини впливають на ії дії, вчинки, поведінку в процесі життєдіяльності.
Рівні розвитку нервової системи визнають типи поведінки людини. Людини притаманні такі види поведінки: інстинкт, навички, свідома поведінка. Вплив конкретної ситуації на поведінку людини визначається тим, як людина переживає цю ситуацію. Переживання ситуації, різноманітні реакції людини на неї розуміють як емоції. Стрес-це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію -це фізіологічна реакція, що мобілізує резерви організму і готує його до фізичної активності типу спротиву, боротьби, до втечі. Під час стресу виділяються гормони, змінюється режим роботи багатьох органів і систем. Стресова реакція має різний прояв у різних людей: активна – зростає ефективність діяльності, пасивна – ефективність діяльності різко зменшується.
Завдання до самостійної роботи щодо вивчення
навчального матеріалу
1. Розробити та оформити у вигляді пам’ятки з кольоровими малюнками рекомендації по профілактиці шкідливих звичок та соціальними хвороб молоді України.
Питання для самоконтролю
1. Роль мотиваційних, емоційних, вольових та психомоторних процесів у життєдіяльності людини.
2. Психофізіологічний стан людини та вплив на неї наркотичних лікарських та інших речовин.
3. Соціальні та психологічні фактори, що впливають на безпеку життєдіяльності людини.
4. Психологічні причини свідомого порушення людьми вимог безпеки життєдіяльності.
5. Загальні причини виникнення соціальних та політичних небезпек.
6. Пропаганда знань з питань створення та дотримання здорових і безпечних умов існування людини.
Бібліографічний список до теми
Основні законодавчі та нормативно-правові акти: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13.
Основна література: 1, 3, 4, 6, 7, 8,
Фото Капча