Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Безпека життєдіяльності Навчально-методичний посібник

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
119
Мова: 
Українська
Оцінка: 

отруйних рослин та грибів.

Небезпека контакту людини з тваринами, комахами та рибами.
Основні заходи, спрямовані на попередження негативних наслідків природних небезпек.
Вплив мікроорганізмів на життєдіяльність людини.
Тести
До якого виду стихійних лих належить повінь?
топологічні;
тектонічні;
водні;
біологічні;
метеорологічні.
До якого виду стихійних лих належить зсув?
тектонічні;
топологічні;
водні;
біологічні;
метеорологічні.
До якого виду стихійних лих належить сель?
топологічні;
тектонічні;
водні;
біологічні;
метеорологічні.
4. До якого виду стихійних лих належить цунамі?
тектонічні;
топологічні;
водні;
біологічні;
метеорологічні.
5. Поширення захворювань серед рослин називається?
епіфітотія;
пізоотія;
епідемія;
епіфлородемія.
6. Чи можуть соціальні надзвичайні ситуації викликати природні або техногенні:
можуть;
не можуть;
можуть викликати лише техногенні;
можуть викликати лише природні;
можуть викликати лише техногенні надзвичайні ситуації та небезпечні екологічні наслідки.
Катаклізм це:
глобальна надзвичайна ситуація;
синонім аварії;
регіональна надзвичайна ситуація;
об’єднана група куди входять тектонічні та топологічні стихійні лиха;
ситуація, що супроводжує переважно соціальні надзвичайні ситуації.
Надзвичайні ситуації поділяються на:
техногенні, соціальні, природні;
соціальні, природні, тектонічні, техногенні;
природні, метеорологічні, техногенні;
техногенні, природні, антропогенні;
природні, техногенні.
Які види мікроорганізмів можуть використовуються як бактеріологічна зброя?
віруси, бактерії;
грибки, віруси, бактерії;
рикетсії, бактерії, віруси, грибки;
віруси, грибки, галофіти, бактерії;
бактерії, віруси, галофіти, рикетсії, грибки.
Карантин це:
заходи по попередженню розповсюдженню інфекції та ліквідації епідемії;
заходи, що обмежуються закриттям шкіл, установ, підприємств під час епідемій;
заходи по попередженню розповсюдженню інфекції;
заходи по ліквідації епідемії.
Обсервація це:
заходи по ліквідації епідемії;
заходи по попередженню розповсюдженню інфекції;
заходи, що обмежуються закриттям шкіл, установ, підприємств під час епідемій;
заходи по попередженню розповсюдженню інфекції та ліквідації епідемії.
Сибірська виразка викликається:
бактеріями;
вірусами;
рикетсіями;
грибками;
ензимами.
Захворювання на лихоманку викликають:
рикетсії;
віруси;
бактерії;
бацили;
грибки.
Бібліографічний список до теми
Основні законодавчі та нормативно-правові акти: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13.
Основна література: 2, 3, 6, 9, 13, 14.
Додаткова література: 1, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 18.
Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах
Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:
  • вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної небезпеки;
  • хвилю прориву та її вражаючі фактори;
  • етапи розвитку пожежі;
  • фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища;
  • вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики;
  • класифікацію небезпечних хімічних речовин, за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини.
План вивчення теми
1. Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій). Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної небезпеки.
2. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо-вибухонебезпекою.
3. Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Нормування радіаційної безпеки. Категорії зон радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Режими захисту населення Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин.
4. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини.
Методичні рекомендації до самостійної роботи
При розгляді першого питання необхідно ознайомитись з призначенням гідродинамічних споруд, їх призначенням, а також з вимогами до їх розміщення. Розгляд другого питання необхідно розпочати з вивчення основ теорії розвитку та припинення горіння. Потім треба уяснити небезпечні для людини фактори пожежі та показники пожежо вибухонебезпеки речовин і матеріалів. При вивченні третього питання необхідно усвідомити вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики та категорії зон радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. В четвертому питанні необхідно уяснити класифікацію небезпечних хімічних речовин як за ступенем токсичності так і за хімічною небезпекою.
Завдання до самостійної роботи щодо вивчення
навчального матеріалу
Законспектувати відповіді на питання:
1. Засоби безпеки при використанні горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин і матеріалів.
2. Заходи захисту від небезпек, пов'язаних з електричним струмом.
3. Основні заходи та засоби захисту від джерел електромагнітного випромінювання.
4. Основні заходи та засоби захисту людини від дії токсичних речовин.
5. Загальні правила користування та поведінки в приміщеннях житлових будинків і на прибутковій території.
6. Заходи для запобігання зсувів, пожеж та вибухів у житловому фонді.
Ситуаційні завдання
Дайте правильну відповідь.
1. Що означають гудки промислових сирен: а) сигнал „Повітряна тривога”; б) „пожежа”; в) „Увага всім”; г) автомобільна катастрофа.
2. Якими приладами можна визначити присутність радіоактивного забруднення: а) ВПХР; б) ДП-5; в) ГП-5; г) астролябією д) ПСО-1.
3. Що необхідно зробити за сигналом „Увага всім”:
а) сховатись в сховищі; б) відключити газ, воду, світло; в) зібратись для евакуації; г) включити радіо чи телевізор для прослуховування повідомлення; д)
Фото Капча