Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інформаційні системи та технології в економіці

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
296
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Передмова
Розділ 1. Поняття інформації, її вимірювання та класифікація
Розділ 2. Інформаційні системи
Розділ 3. Комп’ютерні інформаційні технології
Розділ 4. Бази та банки даних
Розділ 5. Локальні та глобальні мережи ЕОМ
Розділ 6. Автоматизовані системи управління
Розділ 7. Автоматизовані робочі місця
Розділ 8. Інформаційні системи в менеджменті
Розділ 9. Маркетингові інформаційні системи
Розділ 10. Банківські інформаційні системи
Розділ 11. Інформаційні системи в фінансах
Розділ 12. Інформаційні системи бухгалтерського обліку
Розділ 13. Інформаційні системи в податковій діяльності
Розділ 14. Інформаційні системи в керуванні трудовими ресурсами та персоналом
Розділ 15. Інформаційні системи в статистиці
Розділ 16. Експертні системи та системи підтримки прийняття рішень
Розділ 17. Проектування інформаційних систем
Розділ 18. Ефективність інформаційних систем
Метод чистої теперішньої вартості
Метод внутрішньої ставки доходу
Метод індексу прибутковості
Метод періоду окупності
Метод розрахунку коефіцієнта ефективності інвестиції
Вартісна оцінка результатів упровадження інформаційної системи
Розрахунок вартості програмної продукції ІС
Розділ 19. Перспективи розвитку інформаційних систем
Література
 
Передмова
 
В історії розвитку цивілізації відбулося декілька інформаційних революцій - перетворень суспільних відносин через кардинальні зміни у сфері опрацювання інформації. Наслідком подібних перетворень стало набуття суспільством нової якості.
Остання інформаційна революція пов'язана з винаходом мікропроцесорної технології і появою персонального комп'ютера. Але значне зростання виробництва засобів обчислювальної техніки саме по собі не стало основною умовою переходу від індустріального суспільства до інформаційного. До останнього часу комп'ютери працювали в основному ізольовано, проте тепер для ефективного використання різноманітної інформації відбувається об'єднання їх один з одним за допомогою телекомунікаційної інфраструктури. На мікропроцесорах та інтегральних схемах створюються інформаційні комунікації: комп'ютери, комп'ютерні мережі, системи передачі даних.
Остання інформаційна революція висуває на перший план нову галузь - інформаційну індустрію, пов'язану з виробництвом технічних засобів, методів, технологій для виробництва нових знань. Найважливішими складовими інформаційної індустрії стають всі види інформаційних технологій, особливо телекомунікацій.
Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки та інформаційних технологій послужив поштовхом до розвитку суспільства, побудованого на використанні різної інформації, що отримало назву інформаційне суспільство.
Інформаційне суспільство - це суспільство, в якому більшість працюючих зайнята виробництвом, зберіганням, обробкою та реалізацією інформації, особливо вищої її форми - знань.
Інформаційне суспільство - це концепція постіндустріального суспільства, тобто нова історична фаза розвитку цивілізації, в якій головними продуктами виробництва є інформація і знання.
Інформаційне суспільство - це суспільство, в якому вирішальну роль виконує придбання, опрацювання, зберігання, передавання, розповсюдження, використання знання та інформації, зокрема за допомогою інтерактивної взаємодії і технічних можливостей, що постійно удосконалюються.
Прогнозується, що в майбутньому існуватиме декілька типів інформаційного суспільства, як в минулому існувало декілька моделей індустріального суспільства. Ключовими ознаками при визначенні типу суспільства стануть: ступінь забезпеченості рівності прав громадян на доступ до основного ресурсу - інформації; ступінь участі в житті суспільства і самореалізації людей.
Відмітними рисами інформаційного суспільства є:
  • збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства;
  • зростання частки інформаційних комунікацій, продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті;
  • створення глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їхній доступ до світових інформаційних ресурсів та задоволення їхніх потреб в інформаційних продуктах і послугах.
Науковці вважають, що в інформаційному суспільстві процес комп'ютеризації надасть людям доступ до надійних джерел інформації, позбавить їх від рутинної роботи, забезпечить високий рівень автоматизації опрацювання інформації у виробничій і соціальній сферах.
Рушійною силою розвитку суспільства повинне стати виробництво інформаційного, а не матеріального Продукту. У свою чергу, матеріальний продукт стане більш інформаційно ємкісним, що означає збільшення частки інновацій, дизайну і маркетингу в його вартості.
В інформаційному суспільстві змінюється не тільки виробництво, але й весь устрій життя, система цінностей, зростає значущість культурного дозвілля стосовно матеріальних цінностей.
Порівняно з індустріальним суспільством, де все спрямовано на виробництво і споживання товарів, в інформаційному суспільстві виробляються і споживаються інтелект та знання, що приводить до збільшення частки розумової праці. Від людини потрібна здібність до творчості, а значить, зростає попит на знання.
Найважливішою особливістю інформаційного суспільства є перенесення акценту з виробництва чи використання матеріалів на надання послуг, що спричиняє в свою чергу значне зниження видобутку та переробки сировини і витрат енергії. Пріоритетний розвиток надання послуг як сектора економіки призводить до істотної зміни питомої ваги галузей економіки у формуванні НВП. Наприклад, в європейських країнах, де інформаційне суспільство значно просунулося в розвитку, більше половини (55%) обороту засобів в інформаційній індустрії припадає на створення інформаційних продуктів і технологій і лише 45% - на виробництво техніки; в індустрії зв'язку цей розрив є ще радикальнішим: 80% складають телекомунікаційні послуги і лише 20% - виробництво засобів комунікації
Матеріальною і технічною базою інформаційного суспільства стають різного роду системи на базі комп'ютерної техніки і комп'ютерних мереж, інформаційної технології, телекомунікаційного зв'язку.
При переході до інформаційного суспільства виникає нова індустрія переробки інформації на базі комп'ютерних і телекомунікаційних інформаційних технологій.
На сучасному етапі всі країни світу тією чи іншою мірою здійснюють процес інформатизації. Неправильно вибрана стратегія
Фото Капча