Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія українського права

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

в Російській імперії др. чверті XIX ст., її причини та наслідки.

Кодифікація загальнодержавного права в Російській імперії др. пол. XIX – поч. XX ст. ст., її причини та наслідки.
Кодифікація права в Східній Галичині, Буковині та Закарпатті в складі Австрійської монархії др. пол. XVIII – пер. пол. XIX ст. ст., її причини та наслідки.
Поняття власності в цивільному праві Російської імперії др. пол. XIX – поч. XX ст. ст.
Поняття зобов’язань в цивільному праві Російської імперії др. пол. XIX – поч. XX ст. ст.
Сімейно-шлюбне та спадкове право Російської імперії др. пол. XIX – поч. XX ст. ст.
Кримінальне право Російської імперії др. пол. XIX – поч. XX ст. ст.
Пореформенний судовий процес в Російській імперії др. пол. XIX – поч. XX ст. ст.
Зміни в цивільному та кримінальному законодавстві Російської імперії в період Першої Світової війни (1914-1918р. р.).
Поняття власності та зобов’язань в цивільному праві Австрійської монархії кін. XVIII – поч. XX ст. ст.
Сімейно-шлюбне та спадкове право Австрійської монархії кін. XVIII – поч. XX ст. ст.
Кримінальне та кримінально-процесуальне право Австрійської монархії кін. XVIII – поч. XX ст. ст.
Звід законів Російської імперії редакції 1842 року, його структура та загальний зміст.
Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р., його структура та загальний зміст.
Статут про покарання, що накладаються мировими суддями 1865 р., його структура та загальний зміст.
Статут цивільного судочинства 1864 р., його структура та загальний зміст.
Статут кримінального судочинства 1864 р., його структура та загальний зміст.
Загальне цивільне уложення для спадкових земель Австрійської монархії 1811 р., його структура та загальний зміст.
Кримінальне уложення Терезії 1768 р., і Кримінальне уложення Йосипа; їх загальний зміст та характерні відмінності.
Кримінальне уложення Російської імперії 1903 р., його структура та загальний зміст.
Указ “Про доповнення деяких постанов діючих законів, які стосуються селянського землеволодіння і землекористування “ 9 листопада 1906 року, його зміст та значення.
Змістовний модуль № 4
Лекція 10 Право в період державотворчих пошуків в 1917- 1922р. р. Правові інститути УHP,
Гетьманату П. Скропадського, Директорії, ЗУНР.
Утворення тимчасового уряду та його програмна декларація від 3 березня 1917р. Законодавство тимчасового уряду. Демократизація політичного життя. Проект конституції Росії. Цивільне право. Правові заходи по стабілізації економіки. Захист права власності. Посилення адміністративно-правових методіврегулювання. Правове регулювання праці. Кримінальне законодавство. Нормативні акти по демократизації каральної політики. Надзвичайна слідча комісія. Посилення репресій і відхід від демократичних свобод. Відновленнясмертної кари. Постанова про злочини проти державного порядку. Перші законодавчі акти Центральної Ради.
Боротьба за національно – державне відродження України. Утворення Центральної Ради на чолі з М. Грушевським та еволюція її юридичного статусу 7 березня 1917 р. Всеукраїнський національний конгрес (5-7 квітня 1917 р.). Наказ від Центральної Ради від 5 травня 1917р. Підтримка Центральної ради з боку всеукраїнського військового, селянського і робітничого з’їздів. Українізація існуючої системи місцевого самоврядування і утворення губернських, повітових та міських „ українських рад”. Перший Універсал Центральної Ради від 10 (23) червня 1917р. Мала рада і Генеральний Секретаріат. Переговори Петроградськими міністрами. другий універсал центральної ради 3 (16) липня 1917 р.
Взаємне визнання центральної ради тимчасового уряду. Статут вищого управління України, затверджений Малою Радою 29 липня 1917 р. „ Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріату” Тимчасового уряду від 4 серпня 1917р.
Семінарське заняття №7
Пам’ятки державного права України в період відродження національної державності 1917, 1920р. р.
Законодавча діяльність Української Народної республіки (Центральної ради)
Законодавство Української держави (Гетьманату П. Скоропадського).
Законодаство Директрії Української Народної республіки.
Законодавство Західноукраїнської Народної республіки
а) конституційні акти
б) соціально-економічне законодавство
Завдання для самостійної роботи:
Порівняльна характеристика земельного законодавства УНР, Української держави та ЗУНР.
Спеціальна література
1. Винниченко В. Відродження нації. -К. -Відень, 1920, 1990
2. Гамрецькии ю. М. Універсали – визначальні віхи історії Центральної ради //УІЖ. -/991. -№№8-9
3. Гунчак Т. Українська революція. Доументи1919-1921. -Нью йорк 1984
4. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923рр. -Т1. доба цетральної ради. – Ужгород 1930. Див також надрук. В журн: „ березіль” (до 1991р.. – прапор). -1990. -№№11-12;. 1991. -№№11-12:. -1992. -№№1-2.
5. Енциклопедія українознавства в 2-х томах. -Мюнхен-нью-йорк, 1949. -с 498-512, 647-648.
6. Конституційні акти України. 1917-1920. невідомі конституції України-К., 1992
7. Копиленко М., Копіленко О. Еволюція українського коституціоналізму (з досвіду конституційного будівництва УНР та Української гетьманської держави) //право України. -1992. №8.
8. Кульчицький В. С. Центральна Рада. Утворення УНР. // УЇЖ. – 1992№№5-6
9. Ю. Тищик Б. Й. Вівчаренко О. А. Західноукраїнська Народна республіка. 1918-1923рр. Коломия 1993.
Лекція 11 Радянське право України 1917 початок 90-х років XX ст.
Розпад СРСР та відродження незалежної держави Україна,
Шляхи її побудови.
Встановлення федеративних зв’язків з Радянською Росією. Особливості державного устрою та права Донецько-Криворіжської радянської республіки, Одеської радянської республіки та інщих аналогічних штучних державних утворень радянського типу на території України. ІІ Всеукраїнській з’їзд
Фото Капча