Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія української культури

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
269
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2002. – 403 с.

 • Бунятун К. П. На світанку історії / Бунятун К. П., Мурзін В. Ю., Симоненко О. В. – К. : Альтернативи, 1998. – 336 с.
 • Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. – [2-е вид. ]. – К. : Академперіодика, 2003. – 184 с.
 • Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис / Олекса Воропай. – К. : Оберіг, 1993. – 589 с.
 • Крижицький С. Д. Античні держави Північного Причорномор’я / Крижицький С. Д., Зубар В. М., Русяєва А. С. – К. : Альтернативи, 1998. – 352 с.
 • Попович М. В. Нарис історії культури України: навчальний посібник / М. В. Попович. – К. : АртЕк, 2001. – 728 с.
 • Рыбаков Б. Язычество древних славян / Б. Рыбаков. – М. : Наука, 1981. – 608 с.
 • Чмихов М. О. Археологія та стародавня історія України / Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. – К. : Либідь, 1992. – 375 с.
 • Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упор., прим. та біогр. нариси А. П. Пономарьова та ін. – [2-е вид. ]. – К. : Либідь, 1991. – 640 с.
 • 1. Людські поселення на території України від палеоліту до енеоліту. Трипільська культура
  Історія української культури починається 1 млн. років тому з появою людини на території України. Найдавніший період історії українського народу тривав до появи перших держав і державних об’єднань. Це значний проміжок часу, тому його поділяють на періоди: 
  1Палеоліт або давній кам’яний вік:
  а) ранній палеоліт
  б) середній палеоліт
  в) пізній палеоліт
  2Мезоліт або середній кам’яний вікIX ? V тис. до н. е. 
  3Неоліт або новий кам’яний вікIV ? III тис. до н. е. 
  4Енеоліт або мідно-кам’яний вікIII тис. до н. е. 
  5Бронзовий вікIII ? I тис. до н. е. 
  6Залізний вікI тис. до н. е. ? VІІІ ст. н. е. 
  Охарактеризуємо культурний розвиток суспільства кожної історичної епохи.
  Палеоліт (1млн. р. – 10 тис. р. тому) – давньокам’яний вік. Саме в палеоліті на територію України насувається льодовик (близько 100 тис. р. тому). Палеоліт характеризується найбільш примітивним розвитком продуктивних сил і суспільної організації, примітивними знаряддями праці. Основні заняття людей – мисливство та збирання. Суспільна організація представлена первісним стадом – невелика група людей, з’єднаних спільним здобуванням їжі та захистом від хижаків. Пізніше виникає первісна община, в межах якої здійснювалось колективне виробництво, споживання, а також колективна власність та сім’я (полігамія).
  Поступовий розвиток людини в палеоліті приводить 30-40 тис. р. тому до появи гомо сапієнс – людини, наближеної до сучасного типу людини. Замість первісного стада виникає більш досконала форма організації людей – рід. Головну роль відіграє в родовій організації жінка, отже, встановлюється матріархат.
  Основні пам’ятки палеоліту на території України: печери с. Королеве, м. Амвросіївка, с. Лука-Врублівецька, Кіїк-Коба, Старосілля, с. Молодове, с. Гінці на Полтавщині. Із них найдавнішою вважається стоянкою біля с. Королеве на Закарпатті. Для кращого їх запам’ятовування радимо виписати назви в конспект та знайти місце розташування на карті.
  Духовний світ людини на цьому етапі був представлений тотемізмом (віра в походження окремого роду від тварини-тотема), анімізмом (одухотворення неживих предметів), фетишизмом (надання предметам магічної сили, поклоніння неживим предметам) та магією (віра в можливість впливати на навколишній світ та людей за допомогою магічних дій та обрядів). Основні обряди не виходили за межі мисливської магії. Магічні обрядові дії справлялись у спеціальних культових приміщеннях або святилищах. На українській землі знаходиться унікальне природне святилище – Кам’яна Могила, що має вигляд великого пагорба в заплаві річки Молочної поблизу села Терпіння Запорізької області. Тут знайдено тотемічні символи (чуринги) – орнаментовані плитки з пісковику, відкрито тисячі наскельних зображень, що охоплюють величезний відрізок часу (до кінця бронзового віку). Особливого поширення набув культ ведмедя, культ жінки (жіночі статуетки – палеолітичні венери).
  Мезоліт (9 - 5 тис. до н. е.) – середньокам’яний вік. У мезоліті льодовик починає танути, формується сучасний клімат і ландшафт, північ України покривають ліси. У зв’язку з зміною зовнішніх умов змінився побут людини і суспільні відносини. Кількість населення значно збільшується. Відбуваються процес зародження етносів та етнокультурного розвитку.
  Тепер не має потреби, як раніш, ховатися у печерах. Житла будували портативні (чуми), тимчасові (на місці промислу) та постійні (зимові поселення). На Україні поширились наземні житла зі стінами, сплетеними з лози й очерету і обмазаними глиною (халупи). Здебільшого вони не стояли окремо, а з них складалися села.
  Люди переходять переважно до дистанційного індивідуального полювання на дрібних тварин за допомогою винайдення лука і стріли. Крім мисливства, поширюється рибальство.
  Винайдення першої механічної дистанційної зброї мало важливі наслідки та подальшого розвитку суспільства: суттєво зросла продуктивність праці мисливців (легше стало вбивати) та змінилося соціальне життя. Оскільки людина могла самотужки себе прохарчувати, багатолюдні колективи мисливців розпалися й відбулася індивідуалізація виробництва та споживання. Зростає роль парної сім’ї. На цьому етапі суспільна організація людей еволюціонує від матріархальної сім’ї до родоплемінної організації. З’являється торгівля між окремими родами.
  Вдосконалюються знаряддя праці і зброї, що можна поділити на мікроліти – крем’яні пластинки різних форм
  Фото Капча