Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Корекцiя екзогенних дисколоритiв твердих тканин зубiв

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ
 
ГРИЦКЕВИЧ НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА
 
УДК 616. 314 – 008. 4 – 085. 454. 1
 
Корекцiя екзогенних дисколоритiв твердих тканин зубiв
 
14. 01. 22 – стоматологія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Полтава-2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі терапевтичної стоматології з курсом післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України (ректор – академік, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки, професор В. М. Казаков).
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Донський Геннадій Іванович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, завідувач кафедри терапевтичної стоматології з курсом післядипломної освіти.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Ніколішин Анатолій Карлович, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології доктор медичних наук, професор Білоклицька Галина Федорівна.
Київська медична академія післядипломної освіти ім П. Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри стоматології.
Провідна установа: Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, кафедра терапевтичної стоматології
Захист відбудеться “21” травня 2002 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44. 601. 01 при Українській медичній стоматологічній академії за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української медичної стоматологічної академії за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.
Автореферат розісланий “8 ” квітня 2002 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Відбілювання твердих тканин зубів – один з методів корекції кольорових порушень емалі і дентину, який у даний час все частіше й частіше застосовується в практичній діяльності лікарів – стоматологів (Е. Иоффе, 1998; Ю. М. Максимовский, И. М. Макеева и соавт., 1998, 1999; А. К. Николишин, 1999; О. А. Петрикас и соавт., 1999). В основі процедури відбілювання лежить взаємодія компонентів відбілюючої системи з пігментами забарвлених твердих тканин зубів, яка базується на хімічній реакції окислювання (G. J. Christensen, 1995; A. І. Bello et al., 1997). Незважаючи на нові можливості сучасної стоматології, більшість людей мають помітні недоліки кольору зубів, які підлягають корекції за допомогою широкого спектра процедур відбілювання. Особливо виділяються на тлі здорових зубів одиничні змінені у кольорі девітальні зуби: ендодонтично не ліковані періодонтитні зуби або зуби після травми. Крім цього це можуть бути наслідки помилкового підходу до вибору ендодонтичної методики обробки і пломбування кореневих каналів, які використовуються і до цього часу: резорцин – формаліновий метод, пломбування пастами на основі евгенола і т. п. Загальновідомо, що резорцин – формаліновий метод, широко використовуваний і донині у клінічній стоматологічній практиці, дає негативні результати лікування, одним з яких є зміна кольору твердих тканин зубів (Е. В. Боровский и соавт., 1997; А. Ж. Петрикас и соавт., 1999; C. I. Citron, 1995;). В останні 10-15 років у поняття “якісного ендодонтичного лікування” увійшли такі немаловажні аспекти, як кольорова відповідність і стабільність у віддалений термін після ендодонтичного лікування. Це обумовлено зрослою естетичною потребою у населення, що безпосередньо зв'язано зі зміною способу життя і появою альтернативи в стоматологічному обслуговуванні (R. T. Feeley, 1995; J. B. Levine, 1995; M. E. Moskowitz et al., 1995; W. J. Dunn et al., 1996; Alberto Carrillo et al., 1999).
Широкий спектр процедур відбілювання зубів складає альтернативу дорогокоштуючому ортопедичному лікуванню і деяким терапевтичним реставраціям, які можливо застосовувати для збереження зубів після помилкових ендодонтичних втручань. Разом з тим, з метою отримання оптимальної колірної відповідності природним зубам при ортопедичних і реставраційних роботах, деякі автори рекомендують повну чи часткову резекцію пігментованого дентину, що послабляє зуб (Ю. М. Максимовский и соавт., 1999; A. І. Bello et al., 1997).
З іншого боку, при відбілюванні твердих тканин зубів без резекції дентину, зберігається їх міцність (R. T. Feeley, 1995; J. B. Levine, 1995; M. E. Moskowitz et al., 1995; W. J. Dunn et al., 1996; Alberto Carrillo et al., 1999).
Досягти більш ефективних результатів в отриманні оптимального кольору зубів можливо тільки на основі нових технологій і підходів до розробки відбілюючих речовин.
Зв’зок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках НДР МОЗ України “Клінічні особливості перебігу та шляхи корекції захворювань органів порожнини рота на фоні різної реактивності організму” (№ держреєстрації 0197V002100, термін виконання 1997 – 2000 рр.), яка виконана на кафедрі терапевтичної стоматології з курсом ПДО Донецького державного медичного університету ім. М. Горького. Автор є безпосереднім виконавцем зазначеного фрагменту наукових досліджень.
Мета та задачі дослiдження.
Мета даного дослідження – підвищити ефективність відбілювання змінених у кольорі твердих тканин девітальних зубів шляхом розробки і впровадження нового складу для внутрікоронкового відбілювання у порівнянні з існуючими нині – Vitint system A (Diamond White A. V. V.) і Opalescence (Ultradent Products Inc.).
Відповідно поставленій меті необхідно вирішити такі задачі:
- в експерименті здійснити синтез компонентів відбілюючого складу: порошків перборату натрію та гідроксиапатиту, на вилучених девітальних зубах визначити оптимальну діючу концентрацію головних її
Фото Капча