Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Курс ділової англійської мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
97
Мова: 
Українська
Оцінка: 

(лат.) – повністю

inter alia (лат.) – поміж іншим
ipso facto (лат.) – в силу фактів; цим самим; по суті
1. с. (locus citatus) (лат.) – цитоване місце; цитована праця
lapsus pennae (лат.) – описка
lato sensu (лат.) – у широкому ceнci
lege artis (лат.) – а всімa правилами
locus сlassicus (лат.) – класична праця
locus communis (лат.) – загальне місце; загальновідома річ
magna pars (лат.) – значна (велика) частина
mala fide (лат.) – нещирість; нечесність; несумлінність
materia pessans (лат.) – привід для помилки
medias res (лат.) – суть справи
mirabile dictu (лат.) – як це не дивно; варте подиву; гарно сказано
mixtura verborum (лат.) – мішанина слів, плутанина
modus agendi (лат.) – cnociб впливу
modus loquendi (лат.) – вислів, мовленнєвий зворот
modus opеrandi (лат.) – cnociб дії
modus percepiendi (лат.) – cnociб сприйняття
modus probandi (лат.) – спосіб доведення
modus procedendi (лат.) – спосіб досягнення; форма дiї
modus simpicissimus (лат.) – найпростіший способ
mutatis mutandis (лат.) – з відповідними змінами
muto (лат.) – змінюю
nоn sequitur (лат.) – нелогічністъ; нелогічний (висновок)
nulla ratione (лат.) – без жодної підстави
obiter dicta (лат.) – побічна думка; сказане мимохідь
onus probandi (лат.) – тягар доведення, необхідність довести
op. cit. [opus citatum] (лат.) – цитована праця
рaсе (лат.) – згідно
par excellence (фр.) – (як) найкращий зразок; найкращим чином
pariter (лат.) – рівно, однаково, рівним чином
per se (лат.) – як такий; самий по (у) coбi
post factum (лат.) – після; пізніше
post hoc (лат.) – після того (як все вже зроблено)
prima facie (лат.) – відразу, з першого разу; на перший погляд
pro et contra (лат.) – за i проти
pro forma (лат.) – формально, заради форми
profession de foi (фр.) – система поглядів
propter hoc (лат.) – з цiєї причини, через це, внаслідок цього
qua (лат.) – як, у якості
quod erat demonstrandum (лат.) – що и треба було довести
raison d’etre (фр.) – причина існування; суть
rаrа avis (лат.) – раритет, “біла ворона”
re vera (лат.) – насправді
seq., seqq., et seqq.) (лат.) – i наступні рядки
sine qua nоn (лат.) – необхідний; необхідна умова, необхідність
status quo (лат.) – існуючий стан справ (лад)
status quo ante (лат.) – стан, що існував раніше (до даного моменту)
sub alia specie (лат.) – під іншим кутом зору
summa summarum (лат.) – взагалі; у загальній сукупності
tertium comparationis (лат.) – основа (крітерій) порівняння
tour de force (фр.) – сильний хід; демонстрація сили
ultima ratio (лат.) – головна підстава; останній (найсуттевіший) аргумент
verbatim (лат.) – дослівно, буквально
versus (лат.) – проти; відповідно
vice versa (лат.) – навпаки; у зворотньому напрямку
vicem (лат.) – внаслідок; з приводу
vis argumentationes (лат.) – сила доказів
vis probandi (лaт.) – сила доведення
vis-a-vis (фр.) – стосовно; проти
viva voce (лат.) – усно; у приватній розмові
viz. [videlicet] (лат.) – (а) саме
volens nolens (лат.) – хочеш-не-хочеш; волею-неволею
vulgo (лат.) – простіше кажучи; у просторіччі.
 
APPENDIX 7
MEASURES.
LINEAR MEASURE
1 inch (in) (дюйм) = 25. 4 millimetres (mm)
1 foot (ft) (фут) =12 inches = 30. 5 centimetres (cm)
1 yard (yd) (ярд) = 3 feet =0. 91 metres (m) = 91 cm
1 mile (миля) = 1760 yards = 8 furlongs = 1. 6093 km
1 rod, pole or perch (мерный шест) = 5. 5 yards = 5. 03 metres
1 chain (ch) (мерная цепь) = 22 yards = 20. 12 metres
1 furlong (fur) (фэрлонг) = 1/8 мили = 220 yards = 201. 17 metres (m)
1 league (лье) = 3 miles = 4. 8279 km
1 nautical mile (морская миля) = 1. 151 statute miles = 1. 852 km
1 meter = 39. 37 inches = 3. 28 feet == 1. 094 yards
1 kilometer = 0. 621 mile
SQUARE MEASURE/AREA
1 sq. inch (кв. дюйм) = 6. 451 sq. centimeters (кв. см)
1 sq. foot (кв. фут) == 144 sq. inches =0. 093 sq. meter (кв. м)
1 sq. yard (кв. ярд) = 0. 836 sq. meter
1 sq. yard (кв. ярд) = 9 sq. feet (кв. футов).
1 acre (акр) = 4840 sq. yards = 4360 sq. feet = 0, 4 га
1 sq. mile (кв. миля) = 640 acres = 2. 59 sq. kilometers
1 sq. centimeter (кв. см) = 0. 155 sq. inch (кв. футов)
1 sq. meter (кв. м) = 10. 764 sq. feet (кв. футов)
1 sq. kilometer = 0. 386 sq. mile
CUBIC MEASURE /VOLUME
1 cu. inch (куб. дюйм) = 16. 387 cu. centimeters (куб. см)
1 cu. yard (куб. ярд) = 27 cu. feet = 0. 765 cu. meter
1 cu. foot = 1728 cu. inches
1 cu. centimeter (куб. см) = 0. 061 cu. inch
1 cu. meter (кубометр, м3) = 35. 314 cu. feet = 1. 308 cu. Yard
DRY MEASURE OF CAPACITY
1 GB gallon (галлон) = 4. 5435 litres
1 US gallon = 4. 404 litres
1 bushel (бушель) = 1. 245 cu. feet = 2150. 42 cu. inches
1 bushel = 32 quarts (кварты) = 64 pints (пинты)
1 GB bushel (бушель) = 36. 35 litres
1 US bushel = 35. 238 liters
1 peck (1/4 бушеля) = 8 quarts =16 pints
1 GB peck (1 /4 бушеля) = 9. 09 litres
1 US peck (1 /4 бушеля) = 8. 81 litres
LIQUID MEASURE OF CAPACITY
1 gill = 0, 118 litre
1fluid ounce =29. 57ml (US) or 28. 4 (GB)
1 pint = 4 gills = 0. 473 litre (US) or 0. 57litre (GB)
1 quart = 2 pints = 32 ounces= 0. 946 litre (US) or 1. 14litre (GB)
1 gallon (US) = 4 quarts = 3. 785 litres (US) or 4. 546litre (GB)
1pipe or butt = 5. 728gl
1barrel = 42gal = 158. 98litre
1tun = 2pipes = 11. 456gl
WEIGHT – AVOIRDUPOIS
1 ounce (oz) (унция) = 28. 35 grams (г) =437, 5 grains (гран)
1 pound (lb) (фунт) = 16 ounces = 0. 454 kilograms (kg)
1 stone (стоун) = 14 pounds = 6. 356 kilograms
1 quarter (кварта) = 2 stone = 12. 7 kilograms
1 hundredweight (cwt) (центнер) = 4 quarters
1 short hundredweight (US) = 100 pounds = 45. 3 kg
1 hundredweight (GB) = 112 pounds = 50. 8 kg
1 hundredweight = 100 pounds = 45. 4 kg
1 short ton = 2000 pounds = 907 kg
1 long ton = 20 cwt = 2240 pounds = 1016 kg
 
Recommended Literature
 1. Аверьянова Л. В. Деловой английский: банковская переписка: Учеб. пособие – 2-е изд. М. Гардарики, 1999 – 256с – (серия; English for Business).
 2. Багацкий И. С. Бизнес-курс английского языка. М. 1979.
 3. Коваленко П. И., Агабекян И. П. Английский для секретарий и референтов. 4. Комиссаров В. Н. Пособие по переводу с английского языка на русский. Ч. II M. 1965.
 4. Мороховский Ю. Н. Стилистика английского языка. М. 1979.
 5. Песочин А. А., Юрчук П. С. Английский для деловых людей: Учебное пособие – Харьков: консум, 2002. – 336с.
 6. Самуэльян К. А. English for Banking. Пособие. – М: Издательство “Менеджер”. – 240с.
 7. Тарпаева Л. П. Бизнес-английский: тесты и словарь – СПб. : корона принт, 2001. – 209с.
 8. Шевелева С. А., Стогов В. Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб пособие – 2-е изд., переробл. доповн. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 515с. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов К. Д. ; Феникс, 2001. – 320с.
 9. Ashli A. A. Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press, 1996. – 297p.
 10. Edelson M. Variaties of Written English. Warsaw. 1980 – 221 p.
 11. Hartley B. Streamline English Directions. Oxford. 1979.
 12. The Complete Book of Contemporary Business Letters. Ed. By S. P. Elliot. – Ridgefild: Round Lake Publ., 1994.
 13. King F. W., Cree D. A. English Bussiness Letters. – Harlow: Longman, 1994. – 165 p.
 14. Mckellen J. S. Test Your Business English. General Usage. – London: Penguin Books, 1990. – 95p.
 15. Rogers D. English for International Negotiations. – N. Y. : Martin’s, 1996. – 160 pp.
 16. Shapiro T. Junior Achievement. Economics Princeton University. 1998
 17. Vincy P. Survival English. Oxford Press. Audio Course.
 
Фото Капча