Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Народні елементи математики у сиву давнину Полісся (Рокитнівського району)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

заплатили 1 крб. 85 коп. Скільки потрібно грошей, щоб купити ще 2 аршини полотна? Міркування проводилося так: якби 5 аршинів коштували 2 крб., то за 1 аршин треба заплатити 40 коп., але заплачено на 15 коп. менше за них, тому 1 аршин коштує на 3 коп. менше, тобто коштує 37 коп. Отже, за 2 аршини треба заплатити 30 + 30 =60 і 7 + 7 = 14. Разом: 

60 + 14 = 74 (коп.).
3.Наші предки дію множення виконували використовуючи пальці рук. За допомогою пальців рук, як своєрідної «лічильної машини», можна автоматично одержувати добутки, починаючи від 6 * 6 і закінчуючи 15 * 15. Цей спосіб полягає у виконанні алгоритму, описаному у прикладі вище (7*9).
Отже, більш точна регламентація часових вимірів здійснювалась у побуті, а також у процесі господарської діяльності. Другий рівень, умовний, стосувався відтворення пам'ятних подій родинного чи громадського життя, а також історичного минулого.[16, 11]
 
3.2 Народні прийоми швидкого усного рахунку
 
Є багато на Поліссі народних прийомів, які мали за мету настанови до швидкого виконання усного обчислення рахункових операцій з натуральними числами. Наведемо деякі найпростіші з них, які легко засвоюватимуться учнями. 
Більш-менш довгочасне тренування дасть можливість виконувати швидкі усні обчислення з такою безпомилковістю, як і при письмових обчисленнях.[12]
Множення і ділення на 4, 8 і на 10:
-щоб усно помножити число на 8, його тричі подвоюють: 
115*8 = 115*2 = 230=230*2=460=460*2=920; 
- щоб усно помножити число на 8, його в п’ять разів подвоюють: 
117*10 = 117*5 = 585*2=1170;
-щоб усно поділити число на 4, його двічі ділять навпіл:
76:4 = 38 : 2 = 19;
-щоб усно поділити число на 8, його тричі ділять навпіл:
464: 8 = 232:4= 116:2 = 58.
Множення на 5 і на 25:
-щоб усно помножити число на 5, його множать на 10 і ділятьна 2, тобто дописують до числа 0 і ділять навпіл:
74 • 5 = 740 : 2 = 370.
При множенні парного числа на 5 зручніше спочатку його поділити на 2 і до одержаного результату дописати 0:
74 • 5 = 74 : 2 • 10 = 370;
-щоб усно помножити число на 25, його множать на 100 і ділять на 4, тобто, якщо число ділиться на 4, то його ділять на чотири і до частки дописують два нулі:
72*25 = 72: 4*100= 18*100 = 1800.
Множення на 9 і на 11:
- щоб усно помножити число на 9, треба дописати до нього 0 і додати задане число:
62*9 = 620 - 62 = 600 - 42 =558;
- щоб усно помножити число на 11, треба дописати до нього 0 і відняти задане число:
87*11 = 870 + 87 = 957.
Корисно запам'ятати:
37*3=111
Запам'ятавши це, легко виконати усне множення числа 37 на числа, кратні 3:
37*6 = 37*3*2=111*2 = 222;
37*9 = 37*3*3 = 111*3 = 333; 
37* 15 = 37*3*5 = 555 і т.ін.
Корисно запам'ятати: 
7*11*13= 1001.
Запам'ятавши це, легко виконати усне множення таких чисел:
1. 77*13 = 1001; 
2. 77*26 = 2002;
3. 77*39 = 3003 іт. ін.;
4. 91*11 = 1001; 
5. 91*22 = 2002;6. 91*33 = 3003 іт. ін.;
7. 143*7= 1001;
8. 143*14 = 2002;
9. 143*21 = 3003 і т. ін. [15]
 
3.3 Стародавні задачі прикладного змісту
 
Розв'язування прикладних задач, які містять матеріал народознавчого характеру, розширює кругозір учнів, сприяє формуванню розуміння явищ природи, , пов'язує математику з навколишньою дійсністю. Текстова задача, яка містить конкретні дані із навколишньої дійсності, практики, повинна допомогти учням використати аналогічні відомості у будь - яких життєвих ситуаціях. Лише в такому випадку школярі починають розуміти роль математики у житті і переконуватися у необхідності знання цього предмета для задоволення практичних потреб.[10]
1.Для розпилювання з бруска паралельних дощок однакової товщини (ширини) використовують лінійку з поділками. (рис. 1)Яку теорему використовують при цьому? (Теорема Фалеса).
2.Діаметри дерев лісники вимірювали за допомогою «мірної вилки». (рис. 2)
На чому ґрунтується принцип дії цього приладу? (Відрізки паралельних прямих, що лежать між паралельними прямими, рівні).
3.Центр круга визначали за допомогою центрошукачів, зображених на(рис. 3). На чому грунтується принцип дії цього приладу? (Властивість перетину серединних перпендикулярів). 
 4.Діаметри посуду вимірювали за допомогоюнутромірів («клин», «конічна голка»). (рис. 4).
Обґрунтувати спосіб вимірювання. (Подібність трикутників).
5.Ватерпас («рівень», « вассервага») використовувався у різноманітних будівельнихсправах.(рис. 5)
Яку властивість геометричних фігур використовували при цьому? (Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника).
6.У селянських ремеслах неявно використовували число П. Щоб вибрати дошку для виготовлення суцільного дна для бочки, мотузкою вимірюва -
ли обвід дна, складали її втроє, а це і була ширина дошки, з якої можна вирізати дно з найменшою кількістю обрізків.
7.Селяни у
Фото Капча