Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація анімаційної діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
163
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 
Опорний конспект лекцій
 
 
“ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
 
 
 УДК 379. 851: 004. 928
ББК 75. 81
Б 87
 
 
Укладач:
Бриль Кирило Григорович
 
 
Зміст
 
Модуль 1. Базові засади організації анімаційної діяльності. 6
Лекція 1. Основні поняття і визначення. 6
1. 1. Співвідношення понять «відпочинок», «дозвілля», «рекреація», «туризм», «анімація» та їхнє значення для розвитку суспільства.
6
1. 2. Сучасне розуміння анімації та її теоретична база. 8
Запитання та завдання. 10
 
Лекція 2. Зародження та розвиток анімаційних форм дозвілля. 11
2. 1. Анімаційні форми дозвілля Стародавньої Греції. 11
2. 2. Дозвіллєва культура Стародавнього Риму. 12
2. 3. Анімаційні форми дозвілля Середньовіччя та епохи Ренесансу. 13
2. 4. Святкова культура українців. 16
Запитання та завдання. 17
 
Лекція 3. Сутність анімації в туризмі. 18
3. 1. Типологія, форми проведення, види і функції анімаційної діяльності.
18
3. 2. Модель фахівця туристичної анімації. 21
3. 3. Закордонний досвід підготовки фахівців з анімаційної
діяльності.
22
Запитання та завдання. 24
 
Лекція 4. Структура та організація діяльності анімаційних
підрозділів туристичних підприємств.
24
4. 1. Анімаційні готельні послуги.
Функціональна схема управління анімаційною службою готелю.
24
4. 2. Менеджмент анімації: основні поняття, специфіка, функції. 27
4. 3. Діяльність менеджера по створенню анімаційних програм. 30
Запитання та завдання. 31
 
Модуль 2. Розробка сценарію анімаційної програми.
Особливості драматургії окремих видів програм.
32
Лекція 5. Роль аніматорів в організації і реалізації
анімаційних програм.
32
5. 1. Класифікація туристів. Особливості роботи з туристами різних категорій.
32
5. 2. Форми роботи з різними віковими групами. 35
5. 3. Види готельних анімаційних програм для туристів
з різним рівнем здоров’я. Програми для сімейного кола.
35
Запитання та завдання. 37
 
Лекція 6. Сценарно-режисерські основи анімації в туризмі. 37
6. 1. Сценарій анімаційної програми: поняття, різновиди.
Монтажний лист. Мізансцена анімаційної програми.
37
6. 2. Сценарний план. Сюжетний хід.
Композиційна побудова анімаційної програми.
39
6. 3. Методика організації режисерсько-постановчого процесу. 41
Запитання та завдання. 42
 
Лекція 7. Драматургія анімаційно-театралізованих програм. 42
7. 1. Сценарій як основний вид драматургії.
Особливості сценарію анімаційної програми.
43
7. 2. Використання допоміжних засобів в сценарній роботі.
Принципи побудови сюжету. 44
7. 3. Монологічні і діалогічні форми інформаційно-
анімаційної діяльності.
46
Запитання та завдання. 45
 
Лекція 8. Особливості ігрової та спортивної анімації. 47
8. 1. Гра як складне соціокультурне явище. 47
8. 2. Ігрова програма. Оцінка технічних засобів. 48
8. 3. Спортивна анімація. Методика проведення рухливих ігор.
Ігри в басейні.
50
Запитання та завдання. 55
 
Модуль 3. Особливості гри як освітньо-виховного засобу.
Музична і танцювальна анімація: історія, види, форми.
55
Лекція 9. Гра як ефективна форма анімаційної діяльності в туризмі. 55
9. 1. Гра у освітньо-виховному процесі. 55
9. 2. Класификація ігор. 57
9. 3. Психолого-педагогічні можливості гри. 59
Запитання та завдання. 61
 
Лекція 10. Музична анімація. 61
10. 1. Історичне коріння української музичної анімації. 61
10. 2. Особливості музичної анімації. 65
10. 3. Форми музичної анімації. Прийоми активізації публіки. 67
Запитання та завдання. 70
 
Лекція 11. Танцювальна анімація. 70
11. 1. Специфіка танцювальної анімації. 70
11. 2. Сучасні форми танцювальної анімації. 72
Запитання та завдання. 75
 
Лекція 12. Особливості підготовки і розробки музичних анімаційних програм, організація концертів, вечорів відпочинку.
75
12. 1. Види музичних анімаційних програм. Фестиваль і карнавал як об’єкти анімаційної діяльності.
75
12. 2. Організація концертів і вечорів відпочинку. Танцювально-розважальні і конкурсно-ігрові програми.
77
12. 3. Стадії і процес розробки нових музично-танцювальних анімаційних програм.
82
12. 4. Принципи і методи музичної і танцювальної туристично-анімаційної діяльності.
83
Запитання та завдання. 85
 
Модуль 4. Вербальна анімація. Особливості організації
свят, шоу і закритих розважальних заходів.
85
Лекція 13. Специфіка вербальної анімації. 85
13. 1. Характерні риси вербальної анімації. Професійні якості аніматора.
85
13. 2. Форми вербальної анімації. 87
13. 3Проведення лекцій і розповідей. Їх тематика і структура. 88
Запитання та завдання. 89
 
Лекція 14. Особливості організації анімаційних шоу
і закритих розважальних заходів.
89
14. 1. Різновиди і форми театралізації анімаційних шоу. Види сцен. 89
14. 2. Класификація закритих розважальних вистав. 91
14. 3. Азартна гра
Фото Капча