Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація і керування оплати праці Запорізької ТЕС

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
77
Мова: 
Українська
Оцінка: 
РЕФЕРАТ
 
Випускна робота на тему: “Організація і керування оплати праці Запорізької ТЕС” займає 105 сторінок. Вона складається з 3 розділів, у яких розглянуті наступні питання: економічні аспекти організації оплати праці на підприємстві; основи організації оплати праці в умовах переходу до ринкових відносин; аналіз процесу організації оплати праці на промисловому підприємстві За ТЕС; преміювання: показники, розміри й умови; удосконалювання оплати праці на промисловому підприємстві за ТЕС; аналіз фінансової діяльності й основних техніко-економічних показників За ТЕС; планування основних техніко-економічних показників і фонду оплати праці За ТЕС; удосконалювання охорони праці на підприємстві.
У роботі використано 40 літературних джерел і приведено 37 таблиць, додатки.
 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. Економічні аспекти організації оплата праці на підприємстві
1.1 Сутність і значення оплати праці на підприємстві
1.2 Основи організації оплати праці в умовах переходу до ринкової економіки 
1.3 Форми і системи заробітної плати
1.4 Тарифна система оплати праці
1.5 Нормування праці
1.6 Державне регулювання оплати праці
2. Аналіз процесу організації оплати праці на промисловому підприємстві – Запорізької теплової електростанції 
2.1 Загальні зведення про За ТЕС
2.2 Аналіз фонду оплати праці в цілому по підприємству
2.3 Планування чисельності промислово – виробничого персоналу і фонду оплати праці.
2.4 Аналіз фонду оплати праці в структурному підрозділі котло-турбиному цеху №1 (КТЦ-1).
2.5 Аналіз системи оплати праці на виробничому підрозділі КТЦ-1.
2.6 Преміювання – ефективний спосіб поліпшення організації оплати праці на підприємстві. Показники, розміри й умови преміювання персоналу
2.7 Система бальних оцінок результатів праці персоналу
2.8 Формування преміального фонду підрозділу КТЦ-1
2.9 Розрахунок економічної ефективності заходу щодо наукового організації праці в КТЦ-1
3. Удосконалювання оплати праці на промисловому підприємстві За ТЕС
3.1 Характеристика проблеми оплати праці на підприємстві
3.2 Аналіз фінансової діяльності За ТЕС
3.3 Аналіз основних техніко-економічних показників За ТЕС
3.4 Планування основних техніко-економічних За ТЕС на початок 2003р. – кінець 2004р.
3.5 Планування фонду оплати праці За ТЕС на початок 2003р. – кінець 2004р.
3.6 Заходу щодо поліпшення стану охорони праці на підприємстві
Висновок
Список літератури
Додатки
 
ВСТУП
 
В даний час Україна знаходиться на етапі переходу до ринку. Аналіз показує, що в країні ринкові реформи до цього часу практично не реалізовані, а соціально – економічна криза збільшується, про що свідчить різкий спад валового внутрішнього продукту, темпи росту індексу споживчих цін, високий рівень безробіття. В останні роки рівень зайнятості постійно зменшується.
Причинами настільки поганого положення економіки країни є: відсутність чіткої програми дій по врегулюванню найважливіших галузей економіки, невиконання ринкових реформ, високий рівень корупції.
Протягом багатьох літ в Україні заробітна плата підтримувалася на соціально-низькому рівні. Сьогодні для більшості найманих робітників вона перетворилася в невелику (і не завжди гарантовану) соціальну виплату, що дозволяє пережити лихоліття. Штучне стримування заробітної плати привело до того, що нині витрати на заробітну плату в розрахунку на одиницю валового національного продукту майже в два рази нижче, ніж у країнах з розвинутою ринковою економікою. Разом з тим трудомісткість виготовлення продукції перевищує досягнуту в згаданих країнах нерідко в 3-4 рази [6].
Низький рівень заробітної плати не сприяє зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці. Разом з тим, використовуючи дешеву робочу силу, підприємці не зацікавлені в підвищенні продуктивності праці, вкладаючи засоби у відновлення виробничих фондів і розвиток персоналу. Дешева робоча сила обумовлює не тільки низький рівень продуктивності праці, але і низьку якість продукції й у зв'язку з цим її неконкурентноздатність. Низький рівень заробітної плати є основною причиною росту схованого безробіття і значного зниження платоспроможного попиту населення.
Таким чином, низький рівень заробітної плати є не тільки наслідком, але й однієї з найважливіших причин тривалого перебування економіки України в кризовому стані [13].
Тому надзвичайно актуальною задачею є перебудова організації заробітної плати, проведення відповідних реформ із метою забезпечення поетапного збільшення заробітної плати і створення ефективного мотиваційного механізму, що ґрунтується на об'єднанні економічних стимулів і соціальних гарантій.
Раціональна організація оплати праці на підприємстві дозволяє стимулювати діяльність його працівників, забезпечувати конкурентноздатність на ринку праці і готової продукції, необхідну рентабельність і прибутковість продукції. Ціль раціональної організації оплати праці – забезпечити відповідність між його величиною і трудовим внеском працівника в загальні результати господарської діяльності підприємства, тобто установлення відповідності між мірою праці і мірою споживання.
Велике значення в раціональній організації оплати праці має вибір форм і систем оплати праці. Хоча вибір й цілком залежить від роботодавця, але все-таки повинний бути обговорений із працівником у встановленому законодавством порядку. Адже вибравши правильну систему, задовольняючи потреби в добробуті працівника можна досягти дуже гарних результатів роботи. Але все повинно бути економічно обґрунтовано, тому роботодавцеві необхідно враховувати і продуктивність праці, і ринок праці.
В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності стає вирішальною предумовою не стільки розвитку, скільки виживання підприємства. Тому істотно збільшується значення усіх факторів, що впливають на результативність виробництва. Одним з найважливіших факторів
Фото Капча