Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у Республіці Польща

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">Передумовами впровадження предмета „Підготовка до життя в сім'ї” в навчальних закладах Польщі визначено низку негативних факторів, зокрема: деградацію людської моралі; передчасне статеве життя і як наслідок, поширення хвороб, що передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ-інфекції, бездоглядність дітей і підлітків. Вміло і тактовно організоване виховання учнівської молоді мало б допомогти зберегти моральне і фізичне здоров'я підростаючого покоління.

З’ясовано, що підготовка молоді до сімейного життя в навчальних закладах Польщі пройшла різні етапи розвитку: від факультативних занять – до обов’язкового предмета для учнів 5–8 класів в школах подставових (ІІ ступеня, базова), а також на всіх рівнях понадподставових шкіл (ІІІ ступеня, понадбазова). Метою даних занять була підтримка виховної роботи сім'ї і допомога в досягненні психосексуальної зрілості підростаючого покоління, а також формування відповідального батьківства.
У період реформування польського суспільства, серйозних змін, які відбуваються в житті поляків, проблема статевого виховання стає однією з актуальних соціальних проблем. Статеве виховання розглядається як важлива і невід’ємна складова процесу виховання, чому сприяє викладання предмета „Підготовка до життя в сім'ї”, який наділений статусом повноцінної навчальної дисципліни, передбаченої шкільним компонентом навчального плану, метою якої є стимулювання розвитку здорової, інтегрованої особистості, відповідальної за реалізацію стилю життя, який ґарантує розв’язання проблем, пов’язаних з фізичним, психічним і суспільним розвитком людини, ознайомлення з функціями й організацією сімейного життя; формування рефлексійного ставлення до себе, переконання в необхідності керування власним розвитком, урахування потреб інших людей і служіння їм, а також виховання загальнолюдських цінностей та сімейних вартостей. 
Аналіз результатів досліджень Лабораторії соціологічних досліджень Гданського університету, проведених для вивчення впливу предмета „Підготовка до життя в сім'ї” на виховання і зміну поглядів, намірів, поведінки і знань з даної сфери, підтвердили необхідність проведення школами занять з метою підготовки молоді до сімейного життя.
У другому розділі дисертації – „Зміст і методи підготовки учнівської молоді до сімейного життя у Республіці Польща” – проаналізовано зміст навчального курсу, визначено мету і завдання та проаналізовано навчально-методичну базу курсу „Підготовка молоді до життя в сім'ї” у навчальних закладах Польщі; охарактеризовано інтерактивні форми і методи роботи на заняттях „Підготовка до життя в сім'ї”, проаналізовано дидактичну базу цього курсу; охарактеризовано авторські програми підготовки молоді до життя в сім'ї, а також розроблено методичний інструментарій їх впровадження у вітчизняну систему виховання.
У програмах підготовки до виконання важливих суспільних ролей (батьківських, подружніх, професійних, громадянських) виділено тематичні групи, передбачені для опрацювання на заняттях основного курсу в школах понадподставових. 
До І групи належать теми, пов’язані з проблемами розвитку людини: психосексуальний розвиток людини; розуміння критеріїв біологічної, психічної і суспільної зрілості; проблеми періоду дозрівання і способи їх подолання.
До ІІ групи належать теми, що відображають питання статевого та сексуального виховання: цінності, пов’язані зі статтю людини (мужність, жіночість, кохання, подружжя, сім'я, батьківство); значення відповідальності в усвідомленні власної статі і побудові тривалих зв’язків; повага до протилежної статі; аспекти сексуальності (біологічний, емоційний, духовний); наслідки передчасної сексуальної ініціації; сексуальне співжиття; передчасне батьківство; сексуальні злочини; інформація про засоби психологічної і медичної допомоги.
До ІІІ групи питань, що розглядаються на заняттях, можна віднести питання, пов’язані з почуттєвою сферою індивіда: природа кохання та його етапи (закоханість, підліткова любов, зріле кохання); проблеми розвитку кохання: незрілість, егоїзм, відсутність розуміння природи любові, відсутність відповідальності, ревнощі, невміння виявляти почуття; види любові; любов як процес динамічний. 
До ІV групи належать теми, що стосуються планування та створення власної сім'ї: методи природного планування сім’ї; екологічний, психологічний і етичний аспекти застосування природного планування сім’ї; вибір чоловіка чи дружини: критерії, труднощі; причини конфліктів у сім’ї та засади їх конструктивного розв’язання; небезпека, якій підлягає сучасна сім'я, в тому числі і агресія, знущання, алкоголізм; розлучення; самотнє батьківство; законодавство і сім'я. 
Тематична V група містить питання про батьківство, материнство та виховання дітей у сім'ї, зокрема: усвідомлення власної плідності і розуміння плідності другої особи; бездітність; усиновлення; гігієна вагітності, утробний розвиток дитини; роль батька в період очікування народження дитини, під час народження і в опіці над новонародженим; виховання дітей у сім’ї; значення правильних батьківських стосунків для розвитку дитини.
Останню VІ групу становлять теми, пов’язані із збереженням життя і здоров'я підлітків. До них належать такі: хвороби, які переносяться статевим шляхом, в тому числі й СНІД, їх профілактика; методи і засоби контрацепції, їх результативність, побічні ефекти; психологічний і моральний аспект їх застосування; аборт – загроза для фізичного і психічного здоров’я; медичний, психічний і моральний аспект статевих стосунків.
Результати аналізу тематики занять свідчать, що метою програми є формування усвідомленої потреби зрілого функціонування в сімейному житті; потреби прийняття відповідальних рішень, що стосуються подружжя і сім’ї; забезпечення учнів життєвими компетентностями щодо збереження здоров'я й розвитку позитивних потенцій учня. 
Аналіз сучасної методичної польської літератури дав змогу визначити ті форми, методи, способи, прийоми підготовки молоді до сімейного життя, які, на нашу думку, є складовими педагогічної технології вирішення цього завдання. 
Методи, які використовуються під час проведення уроків із цього предмета, пробуджують зацікавленість учнів і стимулюють їх активність, створюють можливість представлення і вираження учнями власних поглядів, почуттів, пошуків розв’язань проблем, які виникають під час занять; сприяють груповій співпраці. Так проведені уроки
Фото Капча