Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Політична реклама в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ І. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ
1.1 Політична реклама як засіб активного політичного впливу
1.2 Політична реклама основа виборчої кампанії
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ
2.1 Політична реклама та її застосування в Україні
2.2 Засоби маніпуляції в політичній рекламі
РОЗДІЛ III. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2012 РОКУ
3.1 Політична реклама 2012 року як це було насправді
3.2 Маніпулятивні аспекти політичної реклами під час парламентських виборів 2012 року в Україні
 
Вступ
 
Актуальність теми. Одним із найбільш важливих та впливових інструментів проведення політичних кампаній є політична реклама, що надає суб’єктам політичного процесу широкі можливості для маніпуляції свідомістю електорату. Політична реклама є невід’ємною частиною політичного маркетингу, який суб’єкти політичного процесу використовують з метою впливу на громадську думку.
Виконуючи інформаційну та пропагандистську функції, політична реклама впливає на зміст та якість соціальних цінностей, традицій і норм, які регулюють політичні відносини. Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури у суспільстві.
Останнім часом сфера політичної реклами та політичного маркетингу привертає увагу українських політологів, соціологів та журналістів (Т. Ляпіна, М. Слюсаревський, І. Терлецька, І. Шкурат). У сучасних умовах розбудови державності України на перший план за важливістю виходять питання, пов’язані з формуванням та розвитком політичної культури та ідеології демократичного суспільства. Аналіз і побудова етичної політичної реклами, розробка основних мовних і мовленнєвих тактик і стратегій у нашій країні є надзвичайно необхідними.
Треба зазначити, що французький досвід аналізу мови політичної реклами є більш значним (Д. Давид, А. Дейян, А. Каде, Б. Катля). Українські ж учені-лінгвісти до цього часу залишали політичну рекламу поза своєю увагою, обмежуючись вивченням політичного дискурсу взагалі (О. Волков, М. Гулей, Х. Дацишин, Г. Іванова, О. Пономаренко, В. Ущина) та комерційної реклами як окремого явища (Н. Волкогон, Л. Ільницька, Ю. Корнєва, Т. Крутько, А. Маєвська, В. Охріменко).
Можна назвати лише кількох науковців, які звертали увагу на політичну рекламу як на комунікативний процес (Т. Джига, Г. Почепцов, І. Шовкун). Дослідження окремих аспектів і жанрів політичної реклами проводились, як правило, на матеріалі англійської мови (Н. Александрова, Г. Жуковець, Є. Ножин, А. ф политичної реклами на теренах нашої держави на прикладі президентських виборів в Україні 2012 року.
Об’єктом дослідження є політична реклама в Україні та проведення політичної реклами під час виборів.
Предметом дослідження є особливості політичної реклами в Україні під час парламентських виборів 2012 року, та маніпуляційні аспекти політичної реклами..
Мета. Визначини головні чинники впливу політичної реклами на виборців під час парламентських виборів 2012 року, та основні тенденції розвитку політичної реклами в Україні.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, кожен розділ містить два підрозділи, висновків та списку використаних джерел. Обсяг роботи 37 сторінок.
 
РОЗДІЛ І. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ
 
1.1 Політична реклама як засіб активного політичного впливу
 
У сучасному світі немає області більш неоднозначної, дивнішої, більш романтизованої і цинічної, ніж область рекламної діяльності. Причому ця неоднозначність присутня майже завжди, з якого б боку ми не почали розглядати процес створення реклами [4].
Реклама вже давно є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, вона пропонується нашій увазі в різних видах: друкарському, телевізійному, візуальному і у вигляді аудіоінформації, в широкому масштабі або всього в декількох пред'явленнях [4].
Реклама – це вид діяльності або вироблена в її результаті продукція, метою яких є реалізація збутових або інших задач промислових, сервісних підприємств і суспільних організацій шляхом розповсюдження оплаченої ними інформації, сформульованої так, щоб спрямувати посилену дію на масову або індивідуальну свідомість, викликаючи задану реакцію вибраної споживацької аудиторії [4].
Для багатьох спеціалістів до цього часу існує єдине розуміння реклами як загального інструменту впливу на поведінку покупців, незалежно від того, що саме реклама спонукає придбати. З цієї точки зору все єдине: «Реклама сьогодні визначає не тільки покупку зубної пасти, але і вибір політичного кандидата» [4].
Отже, одним з видів реклами є політична реклама. Політичну рекламу можна розглядати в різних площинах. Перш за все, вона є однією з сфер рекламної діяльності, разом з економічною, соціальною, юридичною, конфесійною, особовою рекламою, рекламою послуг, міжособових відносин і т. д. У сучасних теоріях циркулює не один десяток визначень реклами [4].
Найдосконалішим на сьогодні нам представляється визначення, пропоноване А. Дейяном (його можна розповсюдити і на політичну рекламу) : «Реклама – це платний, однонаправлений і неособистий обіг, здійснюваний через засоби масової інформації і інші види зв'язку, що агітують на користь якого-небудь товару, марки, фірми, якого – небудь підприємства, кандидата, уряду» [4].
Комунікативна суть політичної реклами полягає у тому, що вона встановлює контакт між носіями влади або претендентами на місця у владних структурах і масою, здійснює певним чином направлений адресний зв'язок між ними, використовуючи гранично доступну для сприйняття і адекватну йому знакову систему [4].
Політична реклама – це
Фото Капча