Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологічний імідж організації

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ І. ІМІДЖ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
1.1 Природа іміджу
1.2 Історія дослідження проблеми іміджу організацій
Розділ ІІ. СУТЬ, ВИДИ ТА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1 Об'єкти формування іміджу
2.2 Основні елементи психологічного іміджу
2.3 Процес управління корпоративним іміджем
2.4 Основні етапи формування психологічного іміджу організації
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Світовий ринок сьогодні – це час, коли компанії, корпорації і просто дрібні фірми відкрили для себе силу репутації або, як її іноді прийнято називати, іміджу. Вважається, що імідж можна визначити як одну з основних причин перемоги або поразки у бізнесі і громадському житті (адже про своє ппроцвітання піклуються також і некомерційні організації). Ніхто не знає повного обсягу тих засобів, які затрачаються на формування іміджу тієї чи іншої суспільної кампанії, особистості або організації. Але можна привести чимало прикладів, які підтверджують той факт, що ці витрати однозначно виправдані негативним ефектом стихійного формування іміджу.
Особливе значення імідж має для великих і добре відомих організацій. Така організація – на очах громадськості й у центрі уваги ЗМІ. Їй нікуди сховатися від громадського осуду і неможливо розчинитися в ринковій стихії. Тому великі організації постійно працюють із суспільною думкою, використовуючи як власні підрозділи паблік рілейшнз, так і залучаючи зовнішні агентства.
Будь-яка велика і впливова організація повинна заслужити довіру суспільства, іншими словами, мати позитивний імідж. Ріст конкуренції на ринку товарів і послуг давно вже змусив керівництво фірм і компаній задумуватися про те, як вони сприймаються суспільством. Сьогодні ні для кого не секрет, що створення вірного іміджу допомагає покупцю сприймати діяльність організації, товар як щось відмінне від інших аналогічних продуктів, щось краще. Позитивний імідж, таким чином, завжди прокладає дорогу позитивній репутації у більш широких та істотних областях, таких як якість продукції.
Створення сприятливого психологічного іміджу – одна з ключових ланок у діяльності фірми по просуванню своєї продукції на ринок, досягненню переваг у конкурентній боротьбі, ця висока значимість іміджу для успіху організації стимулює розгорнуті дослідження на цю тему. Але, незважаючи на велику кількість робіт з даної тематики, тема курсової роботи є актуальною. Ця актуальність пояснюється тим, що велика кількість досліджень не враховує специфіку пострадянських країн, і присвячені вони дослідженням діяльності великих фірм у їх роботі над власним корпоративним іміджем. Однак не менш важливим є встановлення стратегії фірми чи організації, яка тільки починає працювати над формуванням власного психологічного іміджу. У цьому полягає мета курсової роботи – визначити основні аспекти формування позитивного психологічного іміджу організації та встановити найважливіші правила роботи у цьому напрямку.
Джерельною базою роботи є праці відомих як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців, статті у ЗМІ та інтернет-публікації за даною тематикою. Зокрема, особлива увага звернута на роботи І. В. Альошиної, Б. Джи, А. Хаванова та інших авторів.
Практичне значення роботи полягає у тому, що вона здатна допомогти психологу-фахівцю з паблік рілейшнз визначити, яку допомогу в роботі з формування іміджу організації він може надати її керівництву.
 
Розділ І. ІМІДЖ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
 
1.1 Природа іміджу
 
Одним з важливих аспектів загального сприйняття й оцінки організації є враження, яке вона справляє, тобто її імідж. Незалежно від бажань як самої організації, так і фахівців зі зв'язків із громадськістю, імідж – це об'єктивний фактор, який відіграє істотну роль в оцінці будь-якого соціального явища або процесу Поняття «імідж» походить від латинського imago, пов'язаного з латинським словом imitari, що означає «імітувати».
Відповідно до тлумачного словника Вебстера, імідж – це штучна імітація або вихваляння зовнішньої форми якогось об'єкта або особи. Він є сформованим уявленням про людину, товар або організацію, яке цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою пабліситі, реклами або пропаганди. Д. Доті в книзі «Пабліситі і паблик рілейшнс» дає широке і зрозуміле трактування: «... це все і всі, хто мають хоч якесь відношення до компанії і її товарів та послуг... Це надбання, яке постійно створюється як словами, так і образами, які вигадливо перемішуються і перетворюються в єдиний комплекс”[6, 11].
Психологічний імідж – це образ організації, який існує у свідомості людей. Можна навіть сказати, що в будь-якої організації існує такий імідж незалежно від того, хто над ним працює і чи працюють над ним узагалі. У випадку пускання питання іміджу на самоплив він складеться у споживачів стихійно, і немає ніякої гарантії, що він буде адекватним і сприятливим для організації. Тому реально слід вибирати не в площині «хочу імідж – не хочу імідж», а між керованим і некерованим іміджем. І формування сприятливого іміджу для організації – процес більш вигідний і менш трудомісткий, ніж виправлення спонтанно сформованого несприятливого образу[6, 13].
Основоположник науки PR Е. Бернайз підкреслював, що ще на початку 20-х років минулого століття на нього величезне враження справили такі роботи, як «Суспільна думка» У. Ліппмана, «Стадні інстинкти» У. Троттера, «Поведінка юрби» Е. Мартіна та «Психологія юрби» Г. Лебона. З них він як фахівець з питань паблик рілейшнз почерпнув для себе багато
Фото Капча