Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль сечової кислоти в реалізації лікувальних ефектів бальнеочинників курорту Трускавець (клініко-експериментальне дослідження)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
64
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ
 
АКСЕНТІЙЧУК Богдан Іванович
 
УДК: 612. 461. 25+616-008. 9]: 615. 838 (1-924. 51. 54)
 
РОЛЬ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНИХ ЕФЕКТІВ БАЛЬНЕОЧИННИКІВ КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ (клініко-експериментальне дослідження)
14. 01. 33 – курортологія та фізіотерапія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
 
ОДЕСА – 2004
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України та УкрНДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України. 
Науковий консультант: доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України ЛОБОДА Михайло Васильович, УкрНДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України, керівник відділу ранньої санаторно-курортної реабілітації.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, старший науковий співробітник НАСІБУЛЛІН Борис Абдуллайович, УкрНДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України, головний науковий співробітник клініко-діагностичної лабораторії; доктор медичних наук, професор ТОНДІЙ Леонід Дмитрович, Харківська державна медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри фізіотерапії та курортології; доктор медичних наук, професор КОСТЄВ Федір Іванович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри урології й нефрології.
Провідна установа: Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського, кафедра фізіотерапії факультету післядипломної освіти, м. Сімферополь
Захист відбудеться 13 травня 2004 року о 10. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41. 608. 01 при УкрНДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України (65014, м. Одеса, Лєрмонтовський провул., 6).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці УкрНДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України (65014, м. Одеса, Лєрмонтовський провул., 6).
Автореферат розісланий 8 квітня 2004 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність. Дослідженнями Трускавецької наукової школи бальнеології встановлено, що бальнеотерапевтичний комплекс курорту (пиття біоактивної води Нафтуся, аплікації озокериту, мінеральні купелі) чинить модулювальну дію на регуляторні (вегетативну нервову, гастроентеро-панкреатичну ендокринну, кортико-адреналову, тиреоїдну, гонадну, оксидаційно-антиоксидантну) та функціональні (травну, сечовидільну, серцево-судинну, імунну, гемостазну, гемопоетичну) системи. Це проявляється у адаптогенному, імунотропному, гемопоетичному, антиоксидантному, антиксенобіотичному, радіопротективному, холекінетичному, холеретичному, діуретичному, салуретичному, дезінтоксикаційному, протизапальному ефектах. Перелічені ефекти лежать в основі зменшення виразності чи нормалізації дизадаптозу, ендокринопатії, імунодисфункції, коагулопатії, анемії, моторно-секреторних порушень органів травлення, реабсорбційно-секреторних дисфункцій нирок, літогенності жовчі та сечі, проявів запального процесу в травній та сечовидільній системах, вегето-судинної дистонії, порушень електролітного, ліпідного, вуглеводного та білково-азотистого обмінів, в тому числі сечової кислоти (Есипенко Б. Е., 1981; Алєксєєв О. І. та ін., 1994, 1995, 1996; Івасівка С. В., 1997; Івасівка С. В. та ін., 1999; Чебаненко О. І. та ін., 1997а, б; 2003; Ружило С. В. та ін. 1998-2003; Попович І. Л. та ін., 2000; Флюнт І. С. та ін. 2002; Флюнт І. С., 2003).
Порушення обміну сечової кислоти лежать в основі патогенезу подагри, сечокам’яної хвороби, сечокислого діатезу, а також відіграють певну роль у патогенезі цукрового діабету, ожиріння, гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, захворювань печінки (Давыдов В. Б., 1983; Никитин Ю. П. и др., 1987; Карвэ М. Д. и др., 1989;). Перелічені захворювання є основними чи супутніми для контингенту курорту Трускавець (Шимонко И. Т., Хохлов Б. А., 1987; Алєксєєв О. І. та ін., 1994, 1995).
До цього часу відомі лише фрагментарні дані про вплив бальнеочинників курорту на рівень сечової кислоти плазми та екскрецію її з сечею (Алєксєєв О. І. та ін., 1994, Ніщета Ю. М. та ін., 1996). Зовсім не вивчені взаємозв’язки між параметами обміну сечової кислоти та параметрами регуляторних і функціональних систем організму.
З іншого боку, відомо про широкий спектр фізіологічної активності метилксантинів – теофіліну, теоброміну, кофеїну: вони чинять антиоксидантний, протизапальний, імунотропний, нейротропний, кардіотропний, коронаролітичний, бронхолітичний, гіперглікемічний ефекти (Дранник Г. Н. и др., 1994; Abdel-Salam O. M. et al., 2003; Abdollahi M. et al., 2003; Barr R. G. et al., 2003; Choo J. H. et al., 2003; Danila G. et al., 2002; Galan de B. E. et al., 2003; Henderson-Smark D. J., Davis P. G., 2003; Herrerias J. M. et al., 2003; Kang W., Weiss M., 2003; Karcz-Kubicha M. et al., 2003; Kimura M. et al., 2003; McLaughlin G. E. et al., 2003; Moore A. et al., 2003; Murashima Y. L. et al., 1998; Nantwi K. D. et al., 2003; Prevot A. et al., 2003; Rao S. S. et al., 2002; Thomas N. J., Carcillo J. A., 2003; Zang N. et al., 1999; Zhou X. et al., 2001).
Позаяк молекула сечової кислоти подібна до молекул метилксантинів, існують припущення про її фізіологічну активність, зокрема нейротропну (Эфроимсон В. П., 1987) та тромбоцитотропну (Ciompi M. L. et al., 1983), проте недостатньо підкріплені конкретними фактами.
На основі викладеного нами висунута гіпотеза про посередницьку роль сечової кислоти у реалізації відомих ефектів бальнеочинників курорту, перевірці котрої присвячене дане дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дослідження виконане в рамках тематики Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України: « Вивчення ролі перекисного окиснення ліпідів і продуктів метаболізму арахідонової кислоти в механізмах розвитку імунних реакцій гуморального типу» (№ ДР 0193 U 018973), «Вивчення ролі ендотеліальних
Фото Капча