Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика робочої сили України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Оцінка: 

таблиці, і на якій по горизонталі відкладають одиниці часу (день, п'ятиденку, декаду, місяць, квартал), а по вертикалі розміщують об'єкти дослідження.

Кожний відрізок по горизонталі відповідає 100% виконання планового завдання, який, в свою чергу, ділиться на п'ять рівних частин (клітин) по 20% на кожну.
Ступінь виконання плану по кожному об'єкту зображається двома лініями: тонкою переривчастою, яка показує ступінь виконання плану за одиницю часу, і жирною суцільною, яка характеризує виконання плану за звітний період в цілому.
 
Розділ 4. Дослідження кваліфікації робочої сили
 
Таблиця 3.1
Кількість осіб, які навчалися у закладах освіти (на початок навчального року; тисяч) 
1985/1986 1990/1991 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999
Всього навчались 9653 9430 9239 9246 9242 9230
У середніх закладах освіти 7249 7132 7143 7134 7078 6987
У тому числі: денних 6648 6939 7007 7016 6970 6876
вечірніх (включаючи тих хто вчився заочно) 601 193 136 118 108 111
У професійно-технічних закладах освіти 742 660 555 540 528 529
У вищих закладах освіти:
І-ІІ рівнів акредитації 809 757 618 595 526 504
ІІІ-IV рівнів акредитації 853 881 923 977 1110 1210
 
За останні чотири роки дані наведені по всіх закладах освіти, включаючи систему Міністерства внутрішніх справ та Міноборони, а також по закладах з недержавною формою власності.
 
Рис. 2.1. Кількість осіб, які навчаються у ВУЗах.
 
Таблиця 3.2
Середньорічна чисельність зайнятих у суспільному виробництві України
Роки
1990 1991 1992 1993 1994 1995
млн. чол. в% 
Всього зайнято (без тих, що навчаються) 25, 4 25, 0 24, 5 23, 9 23, 0 23, 7 100
В галузях економіки 25, 4 25, 0 24, 0 23, 4 22, 2 21, 9 92, 6
промисловості 7, 8 7, 8 7, 4 7, 0 6, 3 5, 8 24, 3
сільському і лісовому господарстві 5, 0 4, 9 4, 9 4, 9 4, 8 5, 3 22, 3
будівництві 2, 4 2, 3 1, 9 1, 8 1, 6 1, 5 6, 3
транспорті і зв'язку 1, 8 1, 8 1, 6 1, 6 1, 5 1, 4 6, 1
В інших сферах економічної діяльності 0, 0 0, 0 0, 5 0, 5 0, 8 1, 8 7, 4
 
Рис. 2.2. Середньорічна чисельність зайнятих у суспільному виробництві за 1995 рік.
 
Таблиця 3.3
Середньорічна чисельність робітників і службовців за галузями народного господарства
Роки
Тисяч чоловік В% 
1990 1991 1992 1990 1991 1992
Всього по народному господарству 19886 19119 18122 100 96, 1 91, 1
Промисловість 7100 6913 6515 100 97, 4 91, 8
Сільське господарство 1400 1346 1449 100 96, 1 103, 5
Будівництво 1920 1639 1409 100 85, 4 73, 4
Транспорт 1491 1420 1298 100 95, 2 87, 0
Зв'язок 277 279 267 100 100, 7 96, 4
Торгівля
1047 996 933 100 95, 1 94, 8
Рис. 2. 3. Середньорічна чисельність робітників і службовців за галузями народного господарства.
  
Таблиця 3.4
Кількість осіб, які навчалися на початок 1998/1999 навчального року, по регіонах (тисяч) 
У середніх закладах освіти У проф. -технічних закладах освіти У вищих закладах освіти
І-ІІ рівня акредитації ІІІ-IV рівня акредитації
Україна 6987, 1 529, 0 503, 7 1210, 3
Автономна Республіка Крим 314, 5 17, 4 14, 1 37, 2
Вінницька 246, 6 20, 0 21, 0 23, 8
Волинська 168, 0 12, 2 9, 9 16, 7
Дніпропетровська 508, 8 39, 9 34, 1 95, 3
Донецька 632, 6 63, 2 48, 2 108, 0
Житомирська 211, 2 13, 8 16, 3 15, 7
Закарпатська 210, 7 11, 6 8, 2 12, 5
Запорізька 280, 2 22, 4 17, 7 45, 5
Івано-Франківська 222, 8 13, 1 17, 4 15, 9
Київська 269, 1 14, 3 11, 0 14, 7
Кіровоградська 162, 1 11, 2 10, 4 15, 7
Луганська 351, 5 38, 8 24, 0 43, 5
Львівська 391, 3 40, 2 32, 9 73, 1
Миколаївська 193, 2 15, 8 12, 0 17, 5
Одеська 349, 6 19, 8 25, 6 79, 8
Полтавська 227, 7 20, 1 16, 8 32, 5
Рівненська 192, 1 11, 9 12, 4 20, 7
Сумська 178, 8 17, 1 14, 5 22, 0
Тернопільська 171, 1 11, 1 11, 1 35, 9
Харківська 390, 0 29, 1 31, 2 159, 9
Херсонська 188, 5 12, 9 12, 7 22, 2
Хмельницька 216, 4 15, 9 10, 6 24, 9
Черкаська 204, 1 12, 1 16, 0 20, 8
Чернівецька 136, 8 7, 7 13,
Фото Капча