Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика робочої сили України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Оцінка: 

5 15, 3

Чернігівська 172, 9 10, 5 14, 7 14, 8
м. Київ 342, 7 23, 5 43, 8 218, 7
м. Севастополь 53, 8 3, 4 3, 6 7, 7
 
Рис. 2. 3. Кількість осіб які навчались в ВУЗах у 1999 році по районах.
 
Таблиця 3.5.
Попит на робочу силу за сферами економічної діяльності на 1 січня 1999 р. (тисяч) 
Потреба в працівниках
Всього У тому числі на Із загальної кількості
Робочі місця Посади служ-бовців Не потре-бують Жінки Молодь до 28 р. 
Всього 34635 23284 9427 1924 8437 10525
За формами власності
Державна 17170 10741 5424 1005 3573 5203
Колективна 16151 11651 3636 864 4326 4817
Приватна 1209 799 357 53 496 459
Інші 105 93 10 2 42 46
За галузями економіки
 
Промисловість 13305 11182 1730 393 2179 4397
Сільське господарство 3802 2343 998 461 915 1055
Лісове господарство 237 181 50 6 21 77
Транспорт і зв'язок 2188 1697 409 82 384 722
Будівництво 3736 3194 452 90 352 1045
Торгівля і громадське харчування 1744 1050 570 124 972 676
Матеріально-технічне постачання збут та заготівлі 177 83 83 11 38 34
Інформаційно-обчислювальне обслуговування 52 12 40 0 17 13
Інші види діяльності сфери матеріального виробництва 344 206 129 9 108 80
Житлово-комунальне господарство 2278 1606 178 494 531 483
Невиробничі види побутового обслуговування населення 395 237 143 15 201 159
Охорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення 1862 362 1426 74 820 450
Освіта 922 207 666 49 425 253
Культура і мистецтво 513 118 355 40 187 157
Наука і наукове обслуговування 191 86 99 6 43 43
Фінансування кредитування, страхування 1156 63 1077 16 826 350
Аппарат органів держ. та господарського управління кооперативних та громадських організацій 730 169 547 14 213 163
Інші 1003 488 475 40 205 368
 
Рис. 2. 4. Потреба на робочу силу станом на 1 січня 1999року.
 
Висновки
 
Написавши дану курсову роботу ми прийшли до слідуючих висновків:
Рівень кваліфікації робочої сили в Україні повільно, але невпинно піднімаєть- ся. Це видно по тому, що кількість людей, які навчаються у вищих закладах освіти постійно зростає із року в рік. До цього ще можна додати, що і рівень акредитації вищих навчальних закладів також зростає. Це стало можливе шляхом об’єднання або закриття навчальних закладів з низьким рівнем акредитації. Так за останні декілька років значно збільшилась кількість ВУЗів з III-IV рівнем акредитації, але в свою чергу знизилась кількість ВУЗів з І-ІІ рівнем. Звідси можна зробити ще один висновок, що якість освіти також піднялась.
Потрібно додати, що за останні роки серед регіонів кількістю висококваліфікованих випусників відзначались м. Київ, Донецька обл., Харківська обл., Дніпропетровська обл., тобто традиційні центри освіти в Україні.
Але незважаючи на велику кількість випусників, попит на робочу сила в Україні залишається низьким. Це може призвести до деградації кваліфікованої робочої сили. Також існують непопулярні професії серед молоді, і це призводить до неправильного розподілу робочої сили по галузях, і тоді в деяких галузях утворюється надлишок працівників, яким приходиться перекваліфіковуватись на інші професії, спеціалісті в яких не вистачає.
До всього вищезгаданного можна додати, що Україна переживає реформи та тяжку економіну кризу, і ми маємо надію що при виході із такого скрутного становища яке є сьогодняшній день, рівень кваліфікації робочої сили буде знаходитись на світовому рівні, і на ринку праці буде попит на всіх спеціалістів у всіх галузях, але ми зможемо досягти цього тільки тоді, коли буде правильне розподілення спеціалістів за всіма галузями суспільного виробництва.
 
Список використаної літератури:
 
Адамов В. Е., Ильенкова С. Д., Сиротина Т. П., Смирнов С. М. Зкономика и статистика фирм. – М. : Финансьі й статистика, 1996. -240 с.
Важків П. Г. Статистика підприємництва. -К. : Вища школа, 1999. -419с.
Герчук Я. П. Графические методьі в статистике. – М. : Статистика, 1972. -78с.
Економічний словник-довідник. – К. : Ретіпа, 1995. – 367 с.
Кулинич 0. 1. Теорія статистики: Підручник. – К. : Вища школа, 1992. -135с.
Общая теория статистики /Под ред. А. Я. Боярского, Г. Л. Громыко. – 2-е изд. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1985. – 376 с.
Общая теория статистики. Под ред. Спирина А. А., Башиной 0. 3. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 296 с.
Социально-зкономическая статистика. Под ред. А. В. Головача. – 1991.
Статистика: Підручник /А. В. Головач, А. М. Еріна, О. В. Козирев та ін. – К. : Вища школа, 1993. – 623 с.
Україна в цифрах. Статистичний щорічник за 1998 р.
Україна в цифрах. Статистичний щорічник за 1999 р.
 
Довідково
 
Вивчення складу працівників підприємства (фірми)
Вивчення чисельності працівників підприємства (фірми)
Поняття про статистичні графіки і правила їх побудови
Графіки порівняння статистичних величин
Графіки порівняння статистичних величин
Контрольно-планові графіки
Таблиці та графіки:
Таблиця 1.1. Середньорічна чисельність зайнятих у суспільному виробництві України
Таблиця 1. 2. Середньорічна чисельність робітників і службовців за галузями народного господарства
Таблиця 2.1. Професійно-технічні заклади освіти
Таблиця 2.2. Вищі заклади освіти
Таблиця 2.3. Випуск учнів середніми навчальними закладами
Таблиця 2.4. Середньорічна чисельність зайнятих у суспільному виробництві України
Таблиця 2.5. Зайнятість населення на протязі 1998 року
Таблиця 3.1. Кількість осіб, які навчалися у закладах освіти
Таблиця 3.2. Середньорічна чисельність зайнятих у суспільному виробництві України
Таблиця 3.3. Середньорічна чисельність робітників і службовців за галузями народного господарства
Таблиця 3.4. Кількість осіб, які навчалися на початок 1998/1999 навчального року, по регіонах
Таблиця 3.5. Попит на робочу силу за сферами економічної діяльності на 1 січня 1999 р.
Графіки:
Рис. 1.1. Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників, тисяч, професійно-технічними закладами освіти
Рис. 1.2. Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників, тисяч, професійно-технічними закладами освіти
Рис. 1.3. Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації
Рис. 1.4 Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації
Рис. 1. 5. Кількість осіб, які навчалися у закладах освіти на початок 1998/1999 навч. Року
Рис. 1. 6. Середньорічна чисельність зайнятих у промисловості
Рис. 1. 7. Середньорічна чисельність зайнятих у суспільному виробництві України
Рис. 1.8. Зайнятість населення на протязі 1998 року (по місяцям)
Рис. 2. 1. Кількість осіб, які навчаються у ВУЗах
Рис. 2. 2. Середньорічна чисельність зайнятих у суспільному виробництві за 1995 рік
Рис. 2.3. Середньорічна чисельність робітників і службовців за галузями народного господарства
Рис. 2.3. Кількість осіб які навчались в ВУЗах у 1999 році по районах
Рис. 2.4. Потреба на робочу силу станом на 1 січня 1999 року
Фото Капча