Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика виробництва продовольчих товарів в Рівненській області

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 

 вантажних  авто (табл. 3).

Якщо  значення  групувальної  ознаки  змінюється  рівномірно,  то  виділяють  рівні  інтервали  груп  за  формулою:
 ;
де   хмах ,  хміп – найбільше  і  найменше  значення  ознаки;
       n – кількість  груп.
 
Отже  ширина інтервалу  дорівнює  14.
 
Таблиця  3
 
 
Групування  АТП  за  кількістю  вантажних  автомобілів
Групи АТП за кількістю вантажних автомобілівКількість вантажних автомобілівПитома вага групи в загальній чисельності АТПКількість вантажних автомобілів в середньому на одне АТПСередня продуктивність використання вантажних автомобілівСередній процент використання вантажних автомобілів
21-3552028,4153,665,4
35-4983242,5153,6368,13
49-6362455,8317169,83
63-7762468,5160,8367,55
Разом25100---
 
Питому  вагу  знайдемо  за  формулою:
   ;
 де m – кількість  АТП  в  групі;
      n – загальна  кількість  АТП.
  
 
 
 
 
Кількість  вантажних  автомобілів  в  середньому  на  1 АТП  обчислимо  скориставшись  формулою  середньої  арифметичної  простої:
   ;
де  хn – значення  статистичної  сукупності;
      n – кількість  АТП  в  групі.
  ;
 
  ;
 
  ;
 
  ;
 
Знайдемо  середню  продуктивність  за  формулою:
 
  ;
 
  ;
 
  ;
 
  ;
 
Обчислимо  середній  процент  використання  за  формулою:
 
   ;
 
   ;
 
   ;
 
   ;
 
2)  Комбінаційний  розподіл  АТП  за  кількістю  вантажних  автомобілів і  коефіцієнтом  використання  представлені  в  таблиці 4.  Ширину  інтервалу  для  коефіцієнта  використання  автомобілів  знаходимо  за  формулою:
   
Таблиця  4
Кількість  АТП  за  комбінаційним  розподілом
 
Групи  АТП 
за кількістю 
вантажних автомобілівГрупи АТП за коефіцієнтом  використання  автомобілів
РАЗОМ
      
60-65
65-70
70-75
75-80
21-35221-5
35-4932128
49-6312216
63-7731116
РАЗОМ975425
 
Висновки:
На  основі  даних  по  25 автотранспортним  підприємствам  було  проведено  групування  АТП  за  кількістю  вантажних  автомобілів  і  виділено  4 групи  з  рівними  інтервалами, де  ширина  інтервалу  h=14.
В  результаті  цього  ми  визначили,  що  найбільша  питома  вага  в  цій  сукупності  припадає  на  ІІ  інтервал( 32 %), а  клькість  вантажних  автомобілів  в  середньому  на одне  АТП  на  ІV групу(68,5). Найбільшу  середню  продуктивність  має  ІІІ група (171),  а  найбільший  середній  процент  використання – ІІІ (69,83).
Отже,  здійснивши  комбінаційний  розподіл  АТП  за  кількістю  вантажних  автомобілів  і  коефіцієнтом  використання вантажівок,  використовуючи  результати  першого  групування,  ми  утворили  чотири  групи  за  другою ознакою, де  ширина інтервалу дорівнює 5. Найбільша  кількість  АТП  за  кількістю  вантажних  автомобілів  належить  до  ІІ  групи  і    до  І  групи  за  коефіцієнтом  використання  автомобілів.
 
3.2.Завдання  2.
За  результатами  типологічного  групування  розрахувати:
1)  Середню  кількість  вантажних  автомобілів  для  всієї  сукупності  і  для  кожної  групи  окремо;
2)  Моду  і  медіану  за  допомогою  формул  та  графічно;
3)  Показники  варіації  кількості  вантажних  автомобілів: розмах  варіації,  середнє  лінійне  і  квадратичне  відхилення,  загальну  дисперсію  трьома  методами; коефіцієнт  осциляції,  квадратичний  коефіцієнт  варіації; групові  дисперсії  виробітку  на  100  машинотон  та  середню  з  групових  дисперсій,  міжгрупову  і  загальну  дисперсії  за  цією  ж  ознакою  та  за  правилом  складання дисперсій  перевірити  рівність  суми  середньої  з  групових  і  міжгрупової  дисперсій  загальній;  коефіцієнт  детермінації,  емпіричне  кореляційне  відношення,  дисперсію  долі  автотранспортних  підприємств  третьої  групи.
Зробити  висновки.
 
Розв'язання:
1)  Для  обчислення  середньої  кількості  вантажних  автомобілів  для  кожної  групи  скористаємось  попередніми  результатами  розрахунків  типологічного  групування:
 
  ;
 
  ;
 
  ;
 
  .
 
Середню  кількість  вантажних  автомобілів  для  всієї  сукупності  розраховують  за  формулою  середньої  арифметичної  зваженої:
   ;
де  х – значення  варіації (середина  інтервалу)
      f – частота (кількість  АТП)
 
 
 
 
Для  обчислення  середнього  інтервалу  треба  скористатись  формулою:
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 
Таблиця  5
 
Дані  для  обчислення  моди  і  медіани
Групи АТП 
 за  кількістю 
 вантажних  автоКількість
АТПСередина
інтервалуКумулятивна
(накопичена)
частота
21-355285
35-4984213
49-6365619
63-7767025
РАЗОМ25--
 
Кумулятивну  частоту  обчислюємо  за  формулою:
 
  ;
де fi – поточне  значення  частоти;
     fi+1 – наступне  значення  частоти.
   ;
   ;
   ;
   ;
 
2)Обчислимо моду  за  формулою:
  ;
де  xmo – нижня  границя  модального  інтервалу;
      imo – розмір ( ширина ) модального  інтервалу;
      fmo – частота  модального  інтервалу;
      fmo-1 – частота  попереднього
Фото Капча