Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика виробництва продовольчих товарів в Рівненській області

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">центр положенняРозрахункові величини

для  визначення 
параметрів  рівнянняТеоретичні   витрати
 
базовий1113-11121-1243112,53
2113-981-1017113,13
3114-749-798113,73
4114-525-570114,33
минулий1115-39-345114,93
2115-11-115115,53
311611116116,13
411739351116,73
звітний1117525585117,33
2118749826117,93
31199811071118,53
4119111211309119,13
Всього:1390-572170-
Підставляючи  з  таблиці  потрібні  суми  одержимо, що:
 
 
Тоді   
Підставляючи  в  дане  рівняння  значення  t,  отримаємо  шукані  теоретичні  рівні  динамічного  ряду.  Зображення  подано  на  графіку. 5.
 
Розрахуємо  показники  сезонної  хвилі:
Висвітлити  і  виміряти  ступінь  сезонних  коливань  можна  за  допомогою  індекса  сезонності:
  ,    ,
де    - теоретичні  рівні  ряду;   - поточне значення рівня  ряду;
        - середній  рівень  ряду.
  , 
 
Розрахунки  подано  у  вигляді  таблиці:
 
Таблиця 14
 
Розрахункова  таблиця  для  обчислення  індекса  сезонності
РікКварталФактичні  
витратиТеоретичні   витратиІндекси  сезонності
 
для  
для  
 
базовий1113110,30,9960,992
2113111,30,9960,997
3114112,31,0041,003
4114113,31,0041,008
минулий1115114,30,9940,992
2115115,30,9940,997
3116116,31,0021,003
4117117,31,0111,008
звітний1117118,30,9890,992
2118119,30,9980,998
3119120,31,0061,003
4119121,31,0061,008
 
Графічне зображення хвилі сезонних коливань зображено на графіку 5.
  
Узагальнюючими  характеристиками  сезонних  коливань  служать:
 
1)амплітуда коливань   ;
2)середнє  лінійне  відхилення    ;
3)середнє  квадратичне  відхилення     ;
4)дисперсія     ;
5)коефіцієнт  варіації   .
 
Для  спрощення  обчислень  цих  характеристик  побудуємо  допоміжну  таблицю.
 
Таблиця  15
Розрахункова  таблиця  для  обчислення  показників  варіації сезонної  хвилі
 
РікКвартал 
 
базовий10,9960,0040,000016
20,9960,0040,000016
31,0040,0040,000016
41,0040,0040,000016
минулий10,9940,0060,000036
20,9940,0060,000036
31,0020,0020,000004
41,0110,0110,000121
звітний10,9890,0110,000121
20,9980,0020,000004
31,0060,0060,000036
41,0060,0060,000036
РАЗОМ:120,0660,000458
 
Тоді:
амплітуда коливань   ;
середнє  лінійне  відхилення    ;
середнє  квадратичне  відхилення     ;
дисперсія     ;
коефіцієнт  варіації   ,  де   
 
Отже,  щоб  виявити  більш  чітку  тенденцію  зміни  витрат  на  рекламу,  було  застосовано  для  її  розрахунку  спеціальні  статистичні  методи,  а  саме,  метод  ступінчастих  середніх,  метод  плинних  середніх  та  метод  аналітичного  вирівнювання.
В  результаті  отримали  більш  плавну  тенденцію  збільшення  витрат  на  рекламу  підприємства.  А  обчислені,  методом  аналітичного  вирівнювання  теоретичні  витрати  показують  незначні  відхилення  від  фактичних.  Обчислені  сезонні  коливання  також  є  незначними.  Амплітуда  коливань  становить  0,022,  середнє  лінійне  відхилення – 0,0055 ( або  0,55%),  середнє  квадратичне  відхилення – 0,0062 (0,62%) ,  дисперсія – 0,000038, а  коефіцієнт  варіації  склав  0,0062.
 
3.4.Індекси.
Завдання  4.
A.Для  вибраного  варіанту  необхідно  визначити:
1) індивідуальні  індекси  цін,  кількості  даного  товару та товарообороту;
2)  загальний  індекс  фізичного  обсягу  реалізації;
3)загальний  індекс  товарообороту;
4)загальний  індекс  цін  та  суму  економії чи  перевитират  від  зміни  ціни;
5)приріст  товарообороту  за  рахунок  зміни  цін  і  кількості  проданого  товару.
Зробіть  висновки.  Покажіть взаємозв'язок  між  обчисленими  індексами.
Таблиця  16
Дані  про  реалізацію  товарів
№Назва  товаруКількість  реалізованого
товару, тонСередньорічна  ціна 
за  тону, тис.грн.
базовийзвітнийбазовийзвітний
1Ковбаса  “Домашня”413745514,344,77
2Ковбаса ”Дрогобицька”434747824,555,00
 
Розв'язування:
1. а) Індивідуальні  індекси  цін:
           1)  
                       2)  
Отже  ціна  на  ковбасу  “Домання” і  на  ковбасу  “Дрогобицька”  в  звітному  році  порівняно  з  базисним  зросла  на 9,9%.
б)  Індивідуальні  індекси  кількості  проданого  товару:
             1)  
                        2)
Отже  в  звітному  році  ковбасу  “Домання” і  ковбасу  “Дрогобицька”  було  продано на 10%  більше.
в)  Індивідуальні  індекси  товарообороту:
       1)  
                         2)  
Отже  товарооборот  на  ковбасу  “Домання” і  на  ковбасу  “Дрогобицька”  в  звітному  році  порівняно  з  базисним  збільшився  на 20,9%.
 
2. Загальний  індекс  фізичного  обсягу  реалізації:
         
Отже  в  звітному  періоді порівняно з  базисним товарів  було  продано на 10%  більше.
3. Загальний  індекс  товарообороту:
         
Отже,  товарооборот  на ці  товари  в  звітному  періоді  зріс  на  21%.
4. а) Загальний  індекс  цін:
 
 
Отже  ціни  на  товари  в  звітному  періоді  зросли  на  10%.
б) Сума  економії  чи  перевитрат  від  зміни  ціни,  складатиме:
 
 
4.Зміна  товарообороту:
-за рахунок  зміни  ціни
 
Отже  зміна  товарообороту  за  рахунок  зміни  ціни  складає  4108,83тис.грн.
-за  рахунок  зміни  кількості  проданого  товару
 
Отже,  зміна  товарообороту  за  рахунок  зміни  обсягу  продажу  становить  3776,01тис.грн.
Покажемо  взаємозв'язок  обчислених  індексів:
 
Результати  збіглися,  що  свідчить  про  правильність  розразунку.
 
Б. За  даними  про  зміну  в  заробітній  платі  і  в  чисельності працівників  малих  підприємств власності  по  деяких  галузях  народного  господарства (табл. 17),  визначте:
1)  на  скільки  процентів  змінилась  середньорічна  заробітна  плата  працівників  по  двох галузях  народного  господарства;
2)  що  більшою мірою  вплинуло  на  зміну  середньої  заробітної  плати:  зміна  її  рівня  окремо  на  кожній  галузі  чи  зміна  в  структурі  чисельності  працівників  галузей.
Правильність  відповіді  доведіть  за  допомогою  розрахунків.
 
Таблиця 17
Дані  про  середньорічну  зарплату  та  чисельність  працюючих
ГалузьСередньорічна  кількість
працівників, чол.Середньорічна  заробітна  плата
одного  працівника,  тис.грн.
базовийзвітнийбазовийзвітний
13053367684
21982185054
 
Розв'язування:
1. Для  обчислення  зміни  середньомісячної  заробітної  плати  працівників  визначимо  індекс  змінного  складу:
   Тоді:
 
Отже  середньомісячна  заробітна  плата  працівників  збільшилась  на  9,8%.
2. Для  того  щоб  визначити,  що  більшою  мірою  вплинуло  на  зміну  середньої  заробітної  плати: зміна  її  рівня  окремо  на  кожній  галузі  чи  зміна  в  структурі  чисельності  працівників  галузей,  обчислимо  відповідно  індекс  фіксованого  складу  та  індекс  структурних  зрушень:
    Тоді: 
  
Таким  чином,  за  рахунок  зміни  заробітної плати  окремо  на  кожній  галузі  середньорічна  заробітна  плата  підвищилась  на  9,8%,  а  за  рахунок  зміни  в  структурі  чисельності  працівників  галузі -  на 0,005%. 
Можна  показати  взаємозв'язок  між  обчисленими  індексами:
 ;
 
Результати  збіглися, що  свідчить  про  правильність  розрухунків, математично доведено залежність між індексами.
Висновок
 
Дана робота є прикладом практичного застосування дисципліни  “Статистика”. Її завдання охоплюють різноманітні напрямки статистичних досліджень. Ця курсова охоплює наступні теми загальної теорії статистики: “Зведення й групування статистичних матеріалів”, “Ряди розподілу”, “Середні величини”, “Показники варіації”, “Ряди динаміки” та індекси й основні теми соціально-економічної статистики. Під час виконання даної роботи були вирішені наступні завдання: закріплено теоретичні знання з раніше вивченої дисципліни “Вища математика” та засвоєно основні поняття та терміни дисципліни “Статистика”, оцінено можливості практичного застосування набутих теоретичних знань для роз'язання конкретних економічних задач, засвоєні методи систематизації даних та обчислення узагальнюючих статистичних показників, набуто вміння оцінювати ряди динаміки, вивчено індексний метод , кореляційний зв'язок між показниками, закріплені знання з основних розділів соціально-економічної статистики.
Фото Капча