Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виробництво та технології

Заголовок Предмет Тип роботи К-сть сторінок Ціна
Визначення економічної ефективності технологічних процесів Виробництво та технології Курсова робота 49
Методика організації технічного обслуговування за станом газоперекачувальних агрегатів газотранспортної системи Виробництво та технології Автореферат 28
Обґрунтування ринкової потреби у нових виробах і можливостях прискореної адаптації їх виготовлення на підприємствах Виробництво та технології Курсова робота 37
Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „Промислова безпека сучасних виробничих технологій” / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 87 с. Виробництво та технології Курс лекцій 89
Звіт з переддипломної практики Виробництво та технології Звіт з практики 19
Звіт з виробничої практики "Методи одержання тонкоплівкових матеріалів" Виробництво та технології Звіт з практики 30
Розрахунково-графічна робота з навчальної дисципліни: «системи та мережі радіо та телевізійного мовлення» Виробництво та технології Розрахунково-графічна робота 13
Газопостачання промислового підприємства Виробництво та технології Курсова робота 19
Мікропроцесор I80286 Виробництво та технології Навчальний посібник 239
Застосування нанотехнологій Виробництво та технології Реферат 34