Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасні енциклопедії

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
94
Мова: 
Українська
Оцінка: 

мали бути представлені у в процентному відношенні приблизно одинаково).

Для енциклопедії, як й у іншого довідкового видання, дуже важливий правильний спосіб розташування фактичного матеріалу (в цьому плані виграє алфавітний порядок розташування). Зручність пошуку також досягається композиційним і графічним оформленням членування тексту на структурні складові: наданням цілісності кожної статті, ілюстрації, та додатковим текстам – і до того ж час їхнього розмежування з допомогою виразного оформлення «стиків» з-поміж них. У результаті створюється візуальний комфорт, необхідний у кожному довідковому виданні. Така пропрацьованість структури енциклопедичного видання як сприяє прискоренню пошуку й сприйняттю необхідної статті, але й дає можливість швидко оцінити її обсяг перед прочитанням, що читач робить осмислено чи інтуїтивно. Зручності пошуку також сприяє система внутрішньо текстових посилань та ссилок.
Формою подачі матеріалу у будь-якій енциклопедії служить енциклопедична стаття, що місьтить особливу структуру і стиль викладу. Основне завдання статті розкриття змісту тієї чи іншої проблеми освіти й висвітлення її найважливіших аспектів. Головними вимогами до енциклопедичної статті є: повнота представленої інформації, відповідність читацького і цільового призначенням видання, науковість та разом із тим доступність широкому колу читачів за будь-якої складності теми. Стиль викладу енциклопедичної статті зазвичай характеризується стислістю, лаконічністю викладу сутності того чи іншого предмета чи явища. У цьому стаття має повторювати зміст суміжних за тематикою статей.
Спочатку потрібно вирішити формальне питання: чи відповідає авторський рукопис (отже, і складові його статті) умовам замовлення, тобто попередньому плану.
Стаття характеризує ту категорію читачів, для яких вона призначена і вміння якої враховують загалом для підготовки енциклопедії. Це складна категорія, знання якої особливо важливо при роботі над статтями енциклопедії. Читацьку аудиторію літератури, зокрема енциклопедичної (отже, і енциклопедичної статті), яка представлена цілою системою окремих груп читачів з самостійними певними якостями.
Слід враховувати, що читачі кожної вікової категорії розвиваються, змінюючи свої інтереси і пристрасті під впливом мінливої дійсності. Це зумовлює перед редактором завдання постійно вивчати запити юних читачів, вдосконалювати зміст статей енциклопедії в відповідність до цих запитів.
Цільове призначення енциклопедичної статті у цілому полягає у тому, щоб у доступній для певного віку формі розкрити читачеві із різних областей культури, науку й техніки з єдиною метою формування та структурування системи знань дитини. Якщо енциклопедія спланована як універсальна за призначенням і покликана служити для читача шкільного віку, із тексту її статей нічого не повинно зустрічатися занадто складне розуміння дефініції.
Також необхідно дотримуватися одну з головних вимог до енциклопедичної статті – стислість і чіткість викладу суворих наукових фактів. Марно забувати і про оцінку оригінальності статті – при цьому не зайве порівняти її з однойменними статтями інших енциклопедій, особливо випущених на тому ж видавництві.
Слід також сказати оцінити, чи тип (отже, і обсяг) статті даного виду енциклопедії. Статті в енциклопедіях бувають наступних типів: статті-огляди, статті-справки, статті-тлумачення (останні містять лише дефініцію і – у разі запозичення слова з іншої мови – етимологію). Перші два типи статей, відрізняються переважно обсягом, визначальні: вони містять основну інформацію по суті питання. Тож у енциклопедії, яка перебуває, приміром, з статей-оглядів, статтей-тлумачень виглядатиме недоречною. Отже, редактор повинен приділити особливу увагу оцінці внутрішньої структури статей енциклопедії: за аналогічною побудовою рівнозначні статті повинен мати приблизно рівний об'єм і нести однакову інформаційну навантаження. Слід відзначити, що й суто інформаційні енциклопедичні статті найчастіше мають великий обсяг. Це зумовлено тим, що необхідно детально розшифровувати деякі терміни й поняття. Іноді з тексту однієї статті доводиться пояснювати відразу кілька визначень, необхідно розкриття сутності описуваного явища чи предмету. Тому існує умова стислості викладу, лаконічності яка завжди реально необхідна для енциклопедичних статей.
Наступний етап – оцінка поданого до статті фактичного матеріалу, його інформаційної ємності. Статті в енциклопедії повинні бути справді науковими й актуальними, тобто відповідати сучасному рівню вітчизняної і світової науки, відбивати глибокі зміни, які у світі. Підвищена щільність інформації, безліч фактичного, зокрема і статистичного матеріалу – важливі якісні критерії енциклопедичної статті. Стаття має включати фактичні дані, що носять випадковий, приватний чи кон'юнктурний характер. Не можна перевантажувати енциклопедичну статтю фактами заради фактів, і навіть матеріалами, швидко застарівають [15, 302].
Фактичний матеріал для статей енциклопедії повинен відбиратися за принципом популяризації, тобто відповідати комплексу понять і явищ, оточуючих певну вікову групу цього життєвого етапу. Увага у доборі матеріалу має зосереджуватися на вузлових моментах сучасності, дозволяює створити цілісну картину загального зв'язку й взаємозв'язку явищ у матеріальному світі. У цьому авторитетність розміщених у статті фактичних даних, має не викликати найменшого сумніву.
Редактор повинен звернути увагу на якість визначень терміну в статті – навіть коли цей термін входить до складу заголовку статті, але є у її тексті. З іншого боку, усі терміни навіть у складі назви статті можуть вимагати розшивровку.
В розкриття змісту терміну сприяють етимологічні довідки. Виділення і опис проблеми – пряме завдання автора, що пише енциклопедичну статтю. Проте фахівцю не завжди вдається самому справитися з нею. Нерідко він опускає очевидні (з його думки) відомості, іноді, навпаки, перевантажує виклад деталями. Виявити і усунути ці недоліки – обов'язок редактора.
Оскільки енциклопедія є концентрованим відбитком зводу знань, накопичених людством під час свого існування, фактичні помилки
Фото Капча