Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасні енциклопедії

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
94
Мова: 
Українська
Оцінка: 

перевірки, обробки та подання інформації. Такі проекти як Вікіпедія є прикладом нових форм енциклопедії, в яких доповнення і вилучення інформації гранично спрощено. Он-лайнові енциклопедії полегшують пошук інформації, наприклад, дозволяють шукати за ключовими словами.

 
1.3.3 За призначенням
Енциклопедії поділяються на універсальні (напр., «Велика радянська енциклопедія», «Британіка», «Вікіпедія»), галузеві («Енциклопедія кібернетики», «Енциклопедія українознавства»), регіональні («Енциклопедія Львова»), проблемні, персональні.
Велика радянська енциклопедія (рос. Большая советская энциклопедия, (БСЭ)) — найвідоміша й найповніша енциклопедія, що видавалася в СРСР видавництвом «Советская энциклопедия». За числом статей і обсягом, за кількістю друкованих знаків друге видання «ВРЕ» перевершувало всі тогочасні енциклопедії, у тому числі найвідоміші — Британіку, американську, французьку Лярусс. Незважаючи на ряд недоліків і окремих помилок, щодо вірогідності і новизни відомостей.
Ще в перші роки радянської влади в Росії В.І. Ленін поставив завдання створити радянську популярну енциклопедію. Випуск радянських енциклопедій став можливим лише після закінчення громадянської війни та іноземної інтервенції, після здобуття перших серйозних успіхів у відбудові народного господарства і будівництві соціалістичної культури. Протягом 1925—1947 років вийшло в світ 1-е видання «ВРЕ».
У зв'язку з тим, що на кінець 40-х pоків більшість статей 1-го видання «ВРЕ» застаріла, не відображала змін, які відбулися в політичному, економічному і культурному житті СРСР і зарубіжних країн, в лютому 1949 Рада Міністрів СРСР прийняла постанову про 2-е видання «БСЗ» і визначила його програму. Нове видання «ВРЕ» повинно було стати систематизованим зведенням знань з соціально-економічних і природничих наук, техніки, військової справи та універсальним довідником для широких кіл радянської інтелігенції.
Енциклопедія витримала три видання.
Перше видання складалося з 65 томів і додаткового тому без номера — «СССР». Друковано у 1926-1947 роках. Головний редактор (до 1941 року) — академік О.Ю. Шмідт. Обсяг складав 4 400 авторських аркушів, тираж — 50-70 тис. примірників. Містить близько 65 тис. слів (статей), 12 тис. ілюстрацій і понад 1 000 карт.
Друге видання складалося з 50 томів і додаткового тому 51 «СССР», том 52 (у двох книгах) «Алфавітний покажчик», 1950—1960. Обсяг близько 5 000 авторських аркушів. Видання містить близько 96 тис. слів, близько 41 тис. ілюстрацій, близько 2 400 карт. Головні редактори — академіки С.І. Вавилов (1949—1951), Б.А. Введенський (1951—1958).
Друге видання «ВРЕ» створено колективними зусиллями діячів радянської науки і культури, з участю багатьох зарубіжних наукових установ і вчених. Першим головним редактором 2-го вид. «ВРЕ» був покійний президент АН СРСР С. І. Вавілов (1949-1951), який згуртував навколо видання Енциклопедії великі наукові сили. Велику кількість статей було перекладено і видано окремими брошурами та збірками в Китаї, Чехословаччині, НДР, Болгарії, Угорщині, Греції, Японії та ін. зарубіжних країнах. Значне місце належить статтям, присвяченим Українській РСР. Крім великого нарису «Українська Радянська Соціалістична Республіка» (44-й том), у «ВРЕ» надруковано понад півтори тисячі статей про народне господарство і культуру України, окремі її області, міста, про державних і політичних діячів, видатних діячів науки, культури, мистецтва.
Третє видання складється з 30 томів, том 24 у двох книгах (книга перша: «Собаки» — «Струна», книга друга: «СРСР»), 1969-1978. У 1981 році випущено додатковий том без номера «Алфавітний іменний покажчик». Містить 95 279 статті, 29 120 ілюстрацій, 3701 портрет и 524 кольорові карти. Головний редактор — академік О.М. Прохоров.
У 2001 році компанія «Аутопан» видала останній (30-томний) варіант Великої радянської енциклопедії на 3 компакт-дисках (CD).
Великі й малі енциклопедії, як правило, належать до універсальних, оскільки містять інформацію з усіх галузей науки та практичної діяльності людини; короткі енциклопедії та енциклопедичні словники — до галузевих енциклопедичних видань, тобто таких, що охоплюють певну галузь науки та практичної діяльності.
Універсальна енциклопедія — енциклопедія, яка охоплює все коло знань про світ і людину. Прообразом такої енциклопедії може служити складена Плінієм Старшим для імператора Тіта «Природнича історія» [9, 157].
Британська енциклопедія (англ. Encyclopædia Britannica) — найповніша й найстаріша універсальна енциклопедія англійською мовою. Створена шотландськими просвітителями Адамом і Чарльзом Блеком (Adam, Charles Black) в Единбурзі.
Перше видання Британської енциклопедії (1768-71) було в трьох томах. 1929 вийшло 14-е видання в 24 томах (понад 41 тис. статей). Останнє 15-е видання складається з 32 томів і містить близько 32 тис. сторінок, більше 65 тис. статей, 24 тис. фотографій, карт та ілюстрацій, коштує близько 1400 доларів США.
Вікіпедія (англ. Wikipedia) — відкрита багатомовна вікі-енциклопедія, яка підтримується некомерційною організацією «Фонд Вікімедіа». Назва утворена від слів «вікі» (технології для створення сайтів) і «енциклопедія». Вікіпедія містить понад 18 млн. статей, що написані добровольцями з усього світу. Учасників Вікіпедії називають вікіпедистами. Вікіпедія є п'ятим за популярністю веб-сайтом у світі — його відвідують понад 400 млн. осіб в місяць. Як інтернет-довідник Вікіпедія є найбільшою і найпопулярнішою серед подібних сайтів. За обcягом відомостей і тематикою Вікіпедія вважається найповнішою енциклопедією, яка коли-небудь створювалася за всю історію людства. Однією з переваг Вікіпедія є можливість представлення інформації рідною мовою.
Засновники Вікіпедії — Ларрі Сенгер і Джиммі Вейлз. Офіційне відкриття відбулося 15 січня 2001 року.
Вікіпідія почалась як братній проект до Нупедії, безплатної англомовної онлайн-енциклопедії, статті в яку писали спеціалісти, потім статті проходили
Фото Капча