Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Типологічна близкість героїнь романів Жорж Санд "Консуело" і Шарлотти Бронте "Джейн Ейр"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ I.
1. Роль творчості Жорж Санд у формуванні письменницької індивідуальності Шарлотти Бронте
2. Роман Жорж Санд «Консуело» як одне з джерел формування твору Шарлотти Бронте «Джейн Ейр»
РОЗДІЛ II. 
1. Автобіографізм сюжету роману «Джейн Ейр», близкість образу героїні до автора
2. Синтез романтичної і реалістичної естетик в романі Шарлотти Бронте «Джейн Ейр»
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Англійська література вікторіанської доби
В історії англійської культури період 1837 – 1901 років називають вікторіанською добою. Так назвали на честь королеви Вікторії, яка тоді правила. У 1837 році на англійський престол вступила королева Вікторія, чиє правління тривало понад шістдесят років.
Англійська література тієї епохи вирізняється одночасним співіснуванням різноманітних стилів і шкіл. Паралельно з реалізмом значний вплив на читачів і письменників справляли романтизм (а потім неоромантизм) і естетизм. Усі явища вікторіанської літератури зберігають певні риси, що свідчать про їхню належність до одного часу.
Головною характеристикою англійської літератури того часу є «поважність». У царині літератури це означає, що вікторіанський письменник повинен був уникати крайнощів романтизму. Хоча «поважність» – домінуючий принцип, який регулює ставлення вікторіанців до світу, не варто перебільшувати його значення.
Вікторіанська доба поділяється на три періоди
Ранній вікторіанський період (1830 – 1848) називають «часом неспокою», коли жорстока експлуатація робітників та жахливі умови життя спонукали їх боротися за власні права. Багато англійських письменників,, як Е. Гаскелл і Ч. Діккенс, приділяли увагу цим темам.
Зміна ідеологічного клімату позначилося на літературному процесі, передусім, на романі як найбільш принциповому жанрі, який мав виховне значення. У соціальних романах Б. Дізраелі, Ч. Діккенса, В. Теккерея, сестер Бронте знайшли відображення як ідеї епохи, так і стан суспільного руху, і моральні принципи доби. Письменники цього періоду внесли у реалістичну структуру розповіді символіку і метафору, елементи театру, пародії, бурлеску і пантомім.
Середній вікторіанський період (1848-1870) вирізняється відносним матеріальним процвітанням. Незважаючи на численні труднощі, промисловість і сільське господарство швидко розвивались і умови робітників повільно поліпшувалися. Другою характерною ознакою цього періоду був конфлікт між наукою і релігією.
Пізній вікторіанський період (1870-1901) характеризується як час стабільності і спокою, вечірок і заміських уїк-ендів. Але це також і роки занепаду вікторіанства.
Провідним жанром вікторіанської доби був роман. Саме в ньому утверджується реалізм англійської літератури. Цей процес відбувається в тісному, безпосередньому зв'язку з просвітницьким романом XVIII ст. (Г. Філдінг, О. Голдсміт, Л. Стерн та ін.). Особливу роль у підготовці ґрунту для нового художнього стилю відіграла Джейн Остен (1775-1817), друга, після Вальтера Скотта, за значенням романістка.
Особливе місце в англійському реалізмі також належить Вільяму Мейкпісу Теккерею (1811 – 1863). Він залишався сином своєї доби, тобто вікторіанцем, і великого значення надавав моральним проблемам. Письменник використовував грізну зброю сатири й гротеску, намагаючись виправити соціальні вади, ось чому в його творах відчувається гіркий критичний присмак.
Велику роль відіграла також творчість сестер Бронте. Взагалі літературою займалися троє із шести дітей родини Бронте: Шарлотта (1816 – 1855), Емілі (18. 18 – 1848) і Енн (1820 – 1849), але як першорядні романістки знані насамперед дві старші сестри. В їх творах присутні і романтичні риси таємничості, і реалістична точність передачі атмосфери життя багатьох ланок англ. суспільства. Саме Шарлотта привернула увагу до появи нової героїні – жінки, яка прагне свободи та рівноправ'я. Проблема емансипації у романі «Джейн Ейр» набула гострого звучання у цьому творі.
Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що творчість цих письменниць не достатньо досліджена у сучасному літературознавсті. Тема нашої курсової роботи пов'язана з загальною науковою темою кафедри теорії та історії світової літератури: «Онтологія літературного твору: теорико-методологічний та історико-літературний аспекти».
Мета дослідження: дослідити та проаналізувати твори Жорж Санд та Шарлотти Бронте, з'ясувати особливості написання романів, проаналізувати близкість героїнь Джейн Ейр та Консуело.
Завдання роботи обумовленні її метою:
Проаналізувати творчість сестер Бронте
Дослідити історію написання роману Шарлотти Бронте «Джейн Ейр»
Виявити типологічну близкість героїнь романів Шарлотти Бронте «Джейн Ейр» та Жорж Санд «Консуело»
Об'єкт дослідження: романи Жорж Санд «Консуело» та Шарлотти Бронте «Джейн Ейр».
Предмет дослідження: типологічна близкість героїнь романів Жорж Санд «Консуело» та Шарлотти Бронте «Джейн Ейр».
Методологічна основа наукової роботи: біографічний, історико-літературний, компаративістичний елементи системного методу.
Теоретичне та практичне значення роботи полягає в можливості використовувати отриманий нами результат аналізу творів Жорж Санд і Шарлотти Бронте на уроках зарубіжної літератури в середній школі, а також на практичних заняттях у вузі.
Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, який включає в себе 27 позицій. Загальний обсяг курсової роботи складає 26 сторінок.
 
РОЗДІЛ І
 
1. Роль творчості Жорж Санд у формуванні письменницької індивідуальності Шарлотти Бронте
 
Яскравим та значним явищем в розвитку та становленні англійсько реалізму була творчість сестер Бронте. Вони виступили в кінці сорокових років. Творчість кожної з них мала велике значення для розвитку
Фото Капча