Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Участь громадян у сфері місцевого самоврядування

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 

самоврядування та Конституцією України. Відповідно жоден громадянин не може реалізувати свого права на участь у вирішенні питань місцевого значення шляхом референдуму.

Територіальні громади не можуть ні законодавчо, ні організаційно провести місцевий референдум, проведення таких референдумів буде незаконним. Це є великою проблемою місцевого самоврядування, яка потребує вирішення шляхом прийняття Закону про місцевий референдум.
 
2.2 Місцеві вибори
 
Згідно положень ст. 141 Конституції в Україні проводяться вибори до сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, а також сільських, селищних та міських голів. Усі ці вибори в науковій літературі та повсякденному житті прийнято називати поняттям «місцеві вибори».
Місцеві вибори є однією із найважливіших форм безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування в Україні.
Як зазначає відомий конституціоналіст Кампо В. М., «виборний порядок формування органів самоврядування випливає із змісту і духу Конституції».  
Місцеві вибори за своєю суттю є однією з найважливіших форм безпосередньої участі громадян в управлінні місцевими справами. Змістом місцевих виборів є формування одноособових та колегіальних органів місцевого самоврядування.
Максакова Р. М. визначає місцеві вибори можна як форму безпосереднього (прямого) волевиявлення територіальних громад з метою формування органів місцевого самоврядування, що відбувається на основі принципів, передбачених Конституцією та законами України, шляхом голосування.  
В Юридичній енциклопедії міститься схоже визначення, за яким місцеві вибори – безпосереднє волевиявлення територіальних громад з метою формування складу представницьких органів місцевого самоврядування шляхом голосування .
Згідно ст. 71, 141 Конституції України територіальні громади сіл, селищ, міст на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають терміном на п’ять років депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради і головує на її засіданнях.
Як зазначає Прієшкіна О. В. місцеві вибори мають свої особливості залежно від певних критеріїв:
1) за суттю – це локальні (місцеві) вибори, що проводяться в межах відповідних адміністративно – територіальних одиниць;
2) за змістом – це вибори, у ході яких формуються органи місцевого самоврядування, а саме система органів місцевого самоврядування, до якої входять сільські, селищні, міські, районні (районні в містах), обласні ради, а також сільські, селищні, міські голови, на відміну від проведення парламентських та президентських виборів, де формується цілісний орган державної влади, зокрема: під час парламентських виборів формується колегіальний орган – Верховна Рада України, а під час президентських виборів утворюється одноособовий орган – глава держави.  
Основні принципи, особливості, організація і порядок проведення місцевих виборів визначаються Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010 року № 2487-VI.  
Згідно ст. 2 цього Закону, яка встановлює основні засади місцевих виборів, вони є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища.
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою, за якою:
1) половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті;
2) половина від кількості депутатів (загального складу) відповідної ради обирається за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах (далі – одномандатні мажоритарні виборчі округи), на які поділяється територія відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті.
Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
Також цим Законом закріплено принцип добровільності участі громадян у місцевих виборах, згідно якого ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах.
Важливо зазначити, що для участі у місцевих виборах законодавством України встановлено ряд вимог. Зокрема, право голосу на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад, виборах сільського, селищного, міського голови мають дієздатні громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
Право голосу на виборах депутатів районних, обласних рад мають громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад у межах району, області та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
Право голосу на виборах депутатів районних у містах рад мають громадяни України, які належать до територіальних громад відповідних міст, місце проживання яких зареєстровано в межах відповідного району в місті та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають громадяни України, місце проживання яких зареєстровано в межах Автономної Республіки Крим та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
Належність громадянина до
Фото Капча