Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Українські замовляння як жанр фольклору

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Той шар української культури, про який ішла мова у моїй роботі – особливий.
Цю тему я обрала через те, що, вважаю, збирати замовляння потрібно продовжувати і в наш час. Обрану тему вважаю актуальною, тому що з кожним роком ці перлини фольклору, на жаль, втрачаються, бо дар замовляти є не в кожної людини, він передається з покоління в покоління.
Отже, мета моєї роботи – дослідити одну із галузей народної духовної культури.
Виходячи з мети роботи, поставила перед собою завдання:
― опрацювати вже відомі джерела про походження найменш вивченого шару національної словесності;
проаналізувати специфічні жанрові особливості замовлянь;
простежити зв'язок замовних текстів зі святами та обрядами календарного циклу;
відзначити значимість магії слова в українській народній медицині;
― самостійно зібрати зразки замовлянь та класифікувати їх.
За основу своєї науково-дослідницької роботи взяла книгу «Українські замовляння», упорядник М. Н. Москаленко, автор передмови та коментаря М. О. Новикова.
Робота складається зі вступу, трьох розділів і висновку. Загальний обсяг роботи становить 26 сторінок.
У першому розділі я проаналізувала власне жанрові особливості формотворення замовлянь, символіку поетичних і синтаксичних фігур, засоби їхньої художньої організації, а також зв’язок текстів з обрядами супроводження; простежила, що замовляння мають безпосереднє відношення до календарно-обрядової поезії.
Другий розділ підтверджує те, що магія слова має надзвичайно важливе значення у народній медичній практиці.
А третій розділ – це мої власні дослідження, що подають зразки зібраних замовних текстів, які я записувала у селах Березівці, Загризове, Баранове Шевченківського району та в селі Просянці Куп'янського району. І мені вдалося класифікувати їх на види: від хвороб, для сільськогосподарських культур та для лікування тварин.
Основними результатами цієї наукової роботи є:
― те, що мої однокласники, спілкуючись зі мною, дізналися більше про замовляння;
― що я частково систематизувала доступні мені джерела та літературу;
Дану роботу можна використати як повідомлення на засіданні мовно-літературного гуртка й під час проведення тижня української мови та літератури.
Зі своїм дослідженням я виступила на одному із засідань мовного гуртка «Мовознавець» нашого навчального закладу.
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ 1. Замовляння як явище народно-побутової традиції
1.1 Специфічні жанрові і структурно-змістові особливості замовних текстів
1.2 Замовляння в святах і обрядах календарного циклу
Розділ 2. Магія слова в українській народній медицині
2.1 Замовляння – узвичаєний засіб лікування
2.2 Поетична система замовлянь
Розділ 3. Замовляння рідного краю
3.1. Замовляння від хвороб
3.2 Замовляння у повсякденному житті
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Той шар української (а ширше – східнослов'янської і загальнослов'янської) культури, про який піде мова у моїй роботі – особливий. Причому особливий у багатьох відношеннях. Цей шар найпотаємніший. Захований у надрах фольклору біля самого його серця, біля самих джерел. Найбільш замкнений для невтаємничених, для профанів і чужинців. Досі вчені-фольклористи нарікають на те, як важко збирати замовляння, як неохоче інформанти повідомляють шукані тексти й описують дії, які їх супроводять. Отже, ще й донині – нехай у неясній, «забобонній» підсвідомості – замовляння оберігаються народною культурою від стороннього погляду, чи то буде холодно-аналітичний погляд ученого, чи люто викривальний – «борця проти пережитків», чи зацікавлений – нашого атеїстичного сучасника. Так бережуть і охороняють лише святині.
Досить сказати, що замовляння, мабуть, найзабутіший і нерозповсюджений жанр фольклору, який довгий час не визнався. Але, як не дивно, наші сучасники все частіше звертаються до прадавньої практичної магії. Можливо, в цьому є якийсь сенс?
Мене зацікавило це питання. Працюючи над своєю роботою, з'ясувала, що у ХVІІІ столітті замовляння лише згадуються у контексті міфологічних уявлень слов’ян. А вже у ХІХ ст. дослідження цього жанру усної народної творчості простежується у працях О. Буслаєва, М. Костомарова, П. Єфименка, Ф. Рильського, С. Максимова, О. Потебні, ранніх роботах Д. Зеленіна. Відомими збирачами і популяризаторами народної творчості (в тому числі і замовлянь) вважаються А. Чепа, Я. Новицький, П. Єфименко, Г. Іллінський, В. Кравченко. Одним з найвідоміших дослідників фольклору є П. Чубинський. Власні фольклорно-етнографічні дослідження та залучення порівняльного матеріалу роблять його праці енциклопедичним посібником народної культури.
Потім звернула увагу, що пізніше дослідження особливостей замовлянь знаменується науковою розвідкою М. Грушевського. Вчений розглядає замовляння як окремий жанр народної творчості і наголошує на їх архаїчності і самобутності.
А також простежила, що інтерес до замовляння як жанру народної творчості знову активізується лише на початку 60-х років ХХ століття. Зараз дослідження сучасної замовної традиції становлять собою унікальні відомості про передачу сакрального знання і принципи використання текстів у традиційній медицині, що передбачає вивчення замовляння як психічного феномену.
Цю тему обрала через те, що, вважаю, збирати замовляння потрібно продовжувати і в наш час, бо цей жанр фольклору на сьогоднішній день не користується популярністю на відміну від інших видів усної народної творчості. А людей, які вміють замовляти, залишилося мало, а самі замовляння втрачають свою «цілющу» силу через зневіру до них. Але якщо людина звертається до практичної магії, то в більшості випадків віра допомагає
Фото Капча