Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління основними чинниками, що впливають на інноваційну діяльність

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

та русі, зміні та розвитку, при цьому розвиток розуміють як боротьбу протилежностей на засаді об’єктивних законів реальної діяльності [39, с. 52].

При написанні курсової роботи були використані наступні методи та методики: індукція, дедукція, порівняння, аналіз і синтез, середньопрогресивний метод.

Індукція – це спосіб вивчення явищ від часткового до загального, від окремих факторів до узагальнень, від причин до наслідків.

Дедукція- це спосіб вивчення явищ від загального до часткового, від наслідків до причин [39, с. 59].

Зокрема дані методи використовувались нами під час визначенні факторів які найбільше впливають на розвиток інноваційної діяльності Вінницької області в підрозділі 2. 3 та 3. 1 при визначені факторів що можуть вплинути на прогнозовані дані інноваційного розвитку.

Порівняння. Порівняння як спосіб дослідження здійснюється через зіставлення одного показника (невідомого) з іншими (відомими) з метою визначення спільних рис або розбіжностей між ними.

Теоретичний метод – це метод спрямований на створення теоретичних узагальнень та формулювань закономірностей досліджуваних явищ, їх мета яких полягає у поясненні відкритих явищ, встановленні закономірних зв’язків між явищами, формулюванні законів і закономірностей розвитку явищ і на цій основі передбаченні нових явищ.

Із використанням цих методів у першому розділі було здійснено аналіз та узагальнення наукової та навчально-методичної літератури з визначення економічної сутності інноваційного розвитку підприємства, теоретичних основ розробки інноваційної діяльності підприємства.

Абстрактно-логічний аналіз і синтез – базується на здогадках, інструкції, домислах, закономірностях розвитку і враховується при плануванні діяльності підприємства у випадку відсутньої або недостатньої інформації.

Аналіз – це абстрактне розумове розчленування явищ на складові частини за допомогою логічних висновків та моделювання. Розподіл складного явища на окремі елементи дає можливість пізнати сутність явищ та об’єктів, що досліджуються, визначити внутрішні зв’язки та суперечності.

Даний метод використовувався до підпункту 2. 2. при визначені факторів які впливають на розвиток інноваційної діяльності Вінницької області, зокрема вплив такого фактору як незадовільне фінансування.

Розчленування загального явища на його складові уможливлює вивчення окремих сторін цього явища, але не створює цілісного уявлення про взаємодію всіх факторів. Тому після розподілу економічної форми на складові та їх глибокої деталізації необхідно відновити єдність досліджуваного явища. Цей зворотний процес абстрактного дослідження одержав назву синтезу, тобто мисленого поєднання окремих сторін явища, пізнання його як єдиного цілого.

Під синтезом економічних явищ розуміють об’єднання однорідних явищ у визначені групи, узагальнення впливу різних причин, підбивання підсумків діяльності досліджуваних об’єктів [39, с 58].

Даний метод був використаний при визначенні причин, наслідків, взаємозв’язків між факторами які впливають на інноваційну діяльність.

Середньопрогресивний метод. Особливістю цього методу є отримання обґрунтованих варіантів тенденцій розвитку керованого об'єкта (показників) в часі і просторі. За допомогою цього методу у підпункті 3. 1 було зроблено прогноз обсягу реалізації інноваційної продукції на 2015 – 2019 роки.

Графічні методи, мають таку особливість як наочність, що значно спрощує процес доведення результатів економічного аналізу до широкого кола працівників. Графіки являють собою масштабне зображення певних показників за допомогою геометричних (ліній, прямокутників, кіл) або умовно-художніх фігур. Завдяки добре зробленим графікам досліджуваний матеріал стає більш дохідливим і зрозумілим [39, c. 73].

Даний методи був використаний у третьому розділі, зокрема у підпункті 3. 1 при визначенні прогнозованих обсягів інноваційної продукції.

Отже, кожну конкретну науку, діяльність, об’єкт можна розглядати як певну систему, що має множину взаємопов’язаних елементів, компонентів, підсистем, визначені функції, цілі, склад, структуру, яку можна структуризувати, проаналізувати в часі та просторі, спрогнозувати на майбутнє.

 

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

2.1 Організаційно-економічна та фінансова характеристика підприємств Вінницької області

 

Вінниччина має багатогалузевий промисловий комплекс, провідне місце, в якому займають харчова галузь, електроенергетика, і металообробка. Гордістю вінничан є машинобудівний комплекс, який отримав всесвітнє визнання.

Промисловий потенціал області – це понад 500 підприємств машинобудівної, металообробної, хімічної, харчової, електроенергетичної, а останнім часом і медичної та мікробіологічної галузей. Основу харчової галузі формують 38 цукрових заводів, 26 молокопереробних підприємств, 6 м’ясокомбінатів, 14 комбінатів хлібопродуктів, 13 спиртових заводів, 18 консервних та багато інших.

Основною галуззю, яка має великий експортний потенціал та являється стабілізуючим фактором регіональної економіки, є агропромисловий комплекс. Вінниччина дуже багата земельними ресурсами. Значна частина родючих земель визначає структуру сільського господарства, його спеціалізацію, тип та рівень перспективності технології. З виробництва зерна та цукрових буряків регіон посідає 1 місце серед областей України.

В області виробляють всі життєво необхідні продукти харчування: цукор і олію, борошно і вершкове масло, тваринні жири і консерви, ковбаси й солодощі. Окрасою найщедрішого столу є овочі і фрукти з городів і садів нашого краю, подільські напої, серед яких – знаменита мінеральна вода «Регіна» із Мурованих Куриловець, горілки, лікери, настоянки, що виробляються на заводах об’єднання «Поділляспирт» та СП «Nemiroff».

В області завершений процес реформування агропромислового комплексу на засадах приватної власності, що дає велику можливість для плідного співробітництва селян з інвесторами [38]

Розглянемо основні соціально-економічні показники, які наведені у таблиці 2. 1 [35, с 35].

Таблиця 2.1

Основні соціально-економічні показники Вінницької області

ПоказникиРокиВідхилення

201120122013

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах), млн. грн.

Фото Капча