Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління основними чинниками, що впливають на інноваційну діяльність

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

збільшенням витрат пов’язаних із реалізацією виготовленої продукції. Найбільш нерентабельним є виробництво гумових і пластикових виробів іншої неметалевої мінеральної продукції – 1, 2% та виробництво меблів, ремонт і монтаж машин і устаткування – 2, 8%.

Отже, з огляду на рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності Вінницької області переробна промисловість становила 51, 6%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросло у 2 рази, водопостачання, каналізації, поводження з відходами знизилось на 28, 9% від загальної кількості підприємств.

 

2. 2. Аналіз інноваційної діяльності Вінницької області

 

В умовах глибокої економічної кризи проблема забезпечення ефективного функціонування підприємств набуває особливого значення для країни. Запорукою економічного зростання як окремого господарства, так і економіки країни в цілому, є розвиток та стимулювання інноваційної діяльності [2, с. 8].

Характерна ознака нинішнього етапу розвитку економіки країни – пріоритети в галузі технологій. Це етап становлення нового підходу до формування й реалізації національної політики науково-технічного, промислового й інноваційного розвитку з метою швидкого нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках [32, с. 18]

Інноваційним підприємством вважається підприємство (об’єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70% обсягу його продукції складає інноваційна продукція (продукти). Інноваційною визначається продукція, яка є результатом виконання інноваційного проекту або виробляється вперше. Є конкурентоспроможною і має вищі техніко-економічні показники [31, с. 99].

Інноваційний розвиток нині є прерогативою, адже історично доведено, що лише він забезпечує конкурентоспроможність і доступ до вкрай обмежених ресурсів сучасного світу [6, с. 121].

Доцільним є акцентування уваги на реалізації інноваційного підприємства, спрямованого на створення інноваційних продуктів, технологій та надання послуг, передусім на основі адаптаційної здатності підприємства до зовнішніх впливів, важливих організаційно-управлінських підходів, що забезпечують у перспективі гарантований інноваційний розвиток [7, с. 81].

Нині інноваційна діяльність у технологічній сфері здійснюється переважно на промислових підприємствах, а також в організаціях малого бізнесу. Під час вивчення інноваційної діяльності увага приділяється дослідженню промислових підприємств, оскільки саме промисловість є основним споживачем створених технологічних інновацій.

Наведемо кількість інноваційно-активних промислових підприємств по містах і районах Вінницької області за 2011 – 2013 роки у таблиці 2. 4 [34, с. 96].

Таблиця 2. 4

Кількість інноваційно-активних промислових підприємств по містах та районах Вінницької області за 2011 – 2013 роки

ПоказникиРокиВідхилення

2013р. до 2011р. 

201120122013

УсьогоУсьогоУсього

Вінницька область4750558

м. Вінниця1721247

м. Ладижин1122

м. Могилів-Подільський3-22

м. Хмільник2222

Райони

Барський1210

Бершадський3230

Вінницький3341

Іллiнецький1110

Калинiвський332-1

Козятинський--11

Крижопiльський1221

Липовецький1--1

Лiтинський2331

Немирiвський1110

Піщанський1110

Тиврiвський3330

Тульчинський1110

Хмільницький11--

Чечельницький-1--

Шаргородський-1--

Ямпiльський1---

Нерозподілені1---

У Вінницькій області протягом останніх років інноваційна діяльність дещо активізувалась та все ж потребує подальшого вдосконалення інвестиційної політики. Зросла кількість інноваційно-активних підприємств та їхня частка у загальній кількості промислових підприємств. Зросли витрати на інноваційні заходи, збільшилась кількість запроваджених технологічних процесів. Існує тенденція до зростання обсягів залучення кредитних коштів. Незважаючи на деяку активізацію, інноваційна діяльність у Вінницькій області залишається на низькому рівні. Інноваційний розвиток підприємств повинен бути пов'язаний, по-перше, з оновленням основних виробничих фондів, які мають стати головним джерелом збільшення обсягів виробництва, по-друге, зі створенням умов для виготовлення конкурентоспроможної продукції, а по-третє, зі збільшенням обсягів витрат на інновації.

Дослідження показали, що кількість освоєних виробництв інноваційних видів продукції суттєво залежить від збільшення кількості підприємств, що впроваджували інновації.

Як видно із даних поданих в таблиці, впродовж останніх років попередню тенденцію до зниження кількості підприємств, що запроваджують інновації, було порушено. За досліджуваний період простежуємо зростання кількості інноваційно-активних підприємств на 8%. Лідером серед інноваційно- активних підприємств є м. Вінниця, 2013 р. – 24 підприємства. Тенденція до зниження кількості інноваційно-активних підприємств прослідковується в Іллiнецькому, Козятинському, Немирiвському районах. У Липовецькому, Хмільницькому, Чечельницькому, Шаргородському, Ямпiльському районах за останні роки, промислові підприємства взагалі не впроваджують інновацій у свою діяльність, це пов’язане з нестачою коштів на рахунках підприємств.

Далі проаналізуємо рівень впровадження промисловими підприємствами Вінницької області за 2013 рік (таблиця 2. 5) [34, с. 104].

Таблиця 2. 5

Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації по містах та районах Вінницької області з 2013 рік

ПоказникиУсьогоУ тому числі

Впроваджували інноваційні процесиз них впроваджували нові або вдосконалені методи обробки або виробництва продукціїосвоювали виробництво інноваційних видів продукціїз них нових для ринку

Вінницька обл. 431915257

м. Вінниця1910994

м. Козятин1--1-

м. Ладижин1--1-

м. Могилів-Подільський2--1-

м. Хмільник22121

Райони

Барський11111

Бершадський3211-

Вінницький31-1-

Іллiнецький1--1-

Козятинський1111-

Лiтинський2--2-

Немирiвський1--11

Піщанський1111-

Тиврiвський3212-

Тульчинський1----

Проаналізувавши дані в таблиці можна зробити висновок, що лідером серед впровадження інновацій є м. Вінниця. Серед них 10 підприємств впроваджували інноваційні процеси, кількість підприємств що впроваджували нові або вдосконалені методи обробки або виробництва продукції дорівнює 9, освоювали виробництво інноваційних видів продукції у м. Вінниця також 9 підприємств, з них нових для ринку знаходиться 4. У районах ситуація дещо гірша, у зв’язку з тим, що не всі підприємства мають достатньо коштів

Фото Капча