Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ведення державного земельного кадастру на локальному рівні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 

сільськогосподарської продукції, за укрупненими показниками визначають види, обсяги і вартість культуртехнічних робіт з освоєння цих земель у різні види продуктивних земель із зазначенням частки фінансування за рахунок коштів громадянина (юридичної особи) і органів місцевого самоврядування.

Результати проведених робіт, пов'язаних із передачею несільськогосподарських угідь у власність, відображають:
- на кресленні проекту впорядкування землекористування;
- у реєстрі ділянок (контурів) несільськогосподарських угідь, переданих громадянам і юридичним особам у власність або інші категорії, що включаються в землі;
- у відомості заходів щодо освоєння земельних угідь, що раніше вибули із сільськогосподарського обігу, переданих громадянам і юридичним особам у власність;
- у пояснювальній записці до проекту.
Матеріали з передачі несільськогосподарських угідь погоджують з юридичними особами і власниками земельних часток, яким передають у власність ці угіддя, зацікавленими підприємствами й органами місцевого самоврядування, яким намічають передати несільськогосподарські угіддя, що мають природно-екологічне або суспільно-господарське значення, а також з районним комітетом із земельних ресурсів і землеустрою.
Межі і площі земельних ділянок під об'єктами нерухомості встановлюють на основі матеріалів інвентаризації земель з урахуванням фактичного функціонального призначення об'єктів, затвердженої проектно-технічної і будівельно-планувальної документації або норм відведення земель.
При встановленні фактичних меж і площ земельних ділянок під відповідними об'єктами нерухомості в межі цієї земельної ділянки вносять землі, які безпосередньо зайняті об'єктом нерухомості, і прилеглі до цього об'єкта нерухомості території, необхідні для забезпечення його функціонування з урахуванням дотримання технологічних вимог щодо їх експлуатації, протипожежної безпеки, санітарних та інших норм.
Установлюючи площу земельних ділянок під об'єктами нерухомості, можна використовувати нормативи, норми відведення, проектно-технічну документацію та ін.
За відповідності фактичних розмірів земельної ділянки, на якій розташований об'єкт нерухомості, нормативам її межі установлюють за фактичним використанням. Якщо ж фактична площа земельної ділянки перевищує встановлену або менша за неї, то за згодою власника нерухомості за ним закріплюється земельна ділянка за фактичним використанням. У разі незгоди власника об'єкта нерухомості йому передають земельну ділянку площею, що відповідає но­рмам відведення земель або проектно-технічної документації й за­безпечення функціонування об'єкта нерухомості.
За матеріалами встановлення меж і площі ділянок складають реєстр земельних ділянок, на яких розташовані відповідні об'єкти нерухомості, із зазначенням функціонального призначення конкрет­ного об'єкта нерухомості, його номера і площі (фактичної і за вста­новленими нормами і формами передачі, безоплатно або за плату).
Місце розташування і погоджені з власником об'єктів нерухомос­ті площі земельних ділянок відображають на проектному кресленні.
За результатами проектування складають зведену експлікацію земель, у якій відображають проектні площі земельних угідь, у тому числі за формами власності:
♦ у власності юридичної особи;
♦ громадян, які використовують сільськогосподарське підприєм­ство на умовах оренди і права власності;
♦ органу місцевого самоврядування, що передані сільськогоспо­дарському підприємству в оренду;
♦ громадян, що не використовували свої права з реалізації земе­льних часток;
♦ неоформлені у власність — незатребувані земельні частки;
♦ у власності громадян, що збільшили особисті господарства;
♦ передані у фонд перерозподілу земель.
Враховуючи земельну ділянку яка була надана мені складаю експлікацію земель за формами власності на землю та отримані дані заношу до Таблиці 3.1
Експлікація земель за формами власності на землю
Таблиця 3.1
№ з/пНазва землевласника, землекористувачаЗагальна площа, гав т.ч. за формами власності
державнакомунальнаприватна
1.АТ "Добриня"99,209299,2092
2.ДП "Укравтодор"5,80345,8034
3.ТОВ "Проект"189,296189,296
4.СК "Дружба нородів"153,3438153,3438
5.ТОВ "Ал'янс"229,5653229,5653
6.ЗАТ "Ворлд"215,1339215,1339
7.ВАТ "Мир"148,3878148,3878
8.ДЛГ "Лісове"23,717323,7173
9.СГК "Промінь"123,3425123,3425
10.ЗАТ "Приват"104,0679104,0679
11.ДЛГ "Лісове"30,913630,9136
12.СТ "Дружба"123,7815123,7815
13.ДЛГ "Лісове"9,07939,0793
14.ДП "Водограй"22,219622,2196
15.ДП "Укравтодор"1,60301,6030
Разом1479,4641350,7479438,1246690,5916
 
Далі, враховуючи значення таблиці 3.1 визначаємо площі землевласників за угіддями та отримані дані вписуємо у таблицю 3.2 
Експлікація земель за угіддями
Таблиця 3.2
№ з/пНазва землевласника, землекористувачаЗагальна площа, гав т.ч. за формами угіддя
с/г всьогоЗ нихне с/г всьогоЗ них
рілляпасовищавиногр.садліслісосм.дор. пол.дор. маг.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
1.АТ "Добриня"99,209294,674494,6744----4,53484,02700,5078-
2.ДП "Укравтодор"5,8034-----5,8034---5,8034
3.ТОВ "Проект"189,296186,5735186,5735---2,7225-2,34880,3737-
4.СК "Дружба народів"153,3438153,3438--153,3438------
5.ТОВ "Ал'янс"229,5653229,5653113,2457116,3196-------
6.ЗАТ "Ворлд"215,1339212,3785212,3785----2,75541,94650,8089-
7.ВАТ "Мир"148,3878148,3878148,3878--------
8.ДЛГ "Лісове"23,7173-----30,913630,9136---
9.СГК "Промінь"123,3425123,3425-123,3425-------
10.ЗАТ "Приват"104,0679101,8649101,8649---2,2030-1,55490,6481-
11.ДЛГ "Лісове"30,9136-----23,717323,7173---
12.ДП "Укравтодор"1,603-----1,6029---1,6029
13.СТ "Дружба"123,7815123,7815---123,7815-----
14.ДЛГ "Лісове"9,0793-----9,07939,0793---
15.ДП "Водограй"22,219619,013819,0138---3,2058-3,2058--
Разом1479,46411392,9261876,1387239,6621153,3438123,781586,538063,710213,08302,33857,4063
 
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЗМІН ЗА ОБЛІКОВИЙ ПЕРІОД
 
Земельний баланс - метод обліку і аналізу наявності та динаміки земельного фонду на сільськогосподарському підприємстві, в групі підприємств, в районі, області, країні. Баланс земель складають за окремими видами угідь або за землекористувачами. Баланс земельних угідь з розчленуванням земельної площі за угіддями дає можливість вивчати їхню структуру та трансформацію - перехід з одного виду в інший внаслідок меліоративних і агротехнічних заходів тощо. Трансформацію угідь або перетворення одних в другі проводять в різних цілях.
Баланс відіграє важливу роль при оцінці раціональності використання угідь. Баланс земельного фонду за землекористувачами дає уявлення про розподіл земельної площ між категоріями землекористувачів, що має значення при вивченні аграрних відносин і організаційної структури сільського господарства. На сьогоднішній день, коли відбуваються значні зміни в угіддях та землекористуваннях, слід пам'ятати, що облік земель - це державний захід щодо
Фото Капча