Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Військова терапія

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
211
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ВІЙСЬКОВА ТЕРАПІЯ

(навчально-методичний посібник)
 
Навчальна дисципліна “ВІЙСЬКОВА ТЕРАПІЯ ”
 
1. Вступ. Визначення дисципліни
Кількість навчальних годин: 30 (1 кредит ЕСТS), з них: лекції – 4 години.
Практичні заняття – 24 години.
Самостійна робота студентів – 2 години.
2. Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з Освітньо-професійною програмою (ОПП) *:
  • визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого отруєння та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації;
  • визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації;
  • визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз невідкладного стану та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах природних та техногенних катастроф.
4. 1. Тематичний план лекцій
№ з/пТемаКількість годин
1Організація терапевтичної допомоги у воєнний час та при надзвичайних ситуаціях мирного часу. Принципи надання невідкладної допомоги на етапах медичної евакуації. 2
2Радіаційні ураження. Клінічна характеристика іонізуючих випромінювань. Загальна класифікація радіаційних уражень. Гостра променева хвороба: класифікація, клініка, діагностика, принципи патогенетичного лікування. 2
Разом4
4. 2. Тематичний план практичних занять 
з/пТемаКількість годин
1. Тема 1. Організація терапевтичної допомоги у воєнний час та при надзвичайних ситуаціях мирного часу. 4
2. Тема 2. Радіаційні ураження. клінічна характеристика радіаційних випромінювань. Патогенез променевої хвороби. клінічна класифікація радіаційних уражень, гострої променевої хвороби. Поняття про променеву травму, надання медичної допомоги на етапах медичної евакуації.
2
3. Тема 3. Гостра променева хвороба. кістково-мозкова форма гострої промененвої хвороби. клініка, діагностика.
2
4. Тема 4. Етапне лікування хворих з гострою променевою хворобою. Атипові форми гострої променевої хвороби.
2
5. Тема 5. Захворювання внутрішніх органів при бойовій хірургічній травмі та травмах в умовах катастроф та аврій мирного часу. Ускладнення. Профілактика та етапне лікування.
4
6. Тема 6. Невідкладні стани, надання терапевтичної допомоги при загрожуючи життю станах на етапах медичної евакуації. Ураження отруйними речовинами у мирний та воєнний час.
4
7. Тема 7. захворювання, викликані дією на організм термічних факторів (тепла та холоду).
2
РАЗОМ20
 
Структурний ппан практичних занять
 
ТЕМА1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ВОЄННИЙ ЧАС ТА ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО ЧАСУ
 
Загальні питання організації терапевтичної допомоги у воєнний час.
Характеристика сучасної бойової терапевтичної патології.
Санітарні втрати терапевтичного профілю.
Медичне сортування на етапах надання першої лікарської та спеціалізованої терапевтичної допомоги ураженим та при надзвичайних ситуаціях у мирний час.
 
ТЕМА 2. РАДІАЦІЙНІ УРАЖЕННЯ. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАДІАЦІЙНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ. ПАТОГЕНЕЗ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ. КЛІНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ, ГОСТРОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ. ПОНЯТТЯ ПРО ПРОМЕНЕВУ ТРАВМУ, НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ЕТАПАХ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ
 
1. Види іонізуючих випромінювань, одиниці їх виміру і дозиметрії.
2. Основні ланки біологічної дії іонізуючих випромінювань та патогенезу основних клінічних форм радіаційних уражень.
3. Клініка, діагностика та лікування променевої травми. Визначення гострої променевої хвороби.
4. Клініка, діагностика кишкової, токсемічної, церебральної форми гострої променевої хвороби.
5. Особливості радіаційних уражень мирного часу.
 
ТЕМА 3. ГОСТРА ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА. КІСТКОВО-МОЗКОВА ФОРМА ГОСТРОЇ ПРОМЕНЕНВОЇ ХВОРОБИ. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА
 
1. Класифікація кістково-мозкової форми гострої променевої хвороби. 2. Клініка. Діагностика.
Тема 4. ЕТАПНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГОСТРОЮ ПРОМЕНЕВОЮ ХВОРОБОЮ. АТИПОВІ ФОРМИ ГОСТРОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ.
1. Принципи патогенетичного лікування гострої променевої хвороби з урахуванням провідних проявів захворювання.
2. Обсяг медичної допомоги ураженим іонізуючим випромінюванням на етапах медичної евакуації.
3. Види атипових форм госитрї променевої хвороби.
4. Особливості клініки гострої променевої хвороби при зовнішньому нерівномірному опромінюванні, при комбінованих радіаційних ураженнях, при внутрішньому опроміненні, при поєднаному опроміненні, нейтронних ураженнях, при тривалому опроміненні невеликими дозами.
5. Надання медичної допомоги на етапах евакуації при атипових формах гострої променевої хвороби.
 
ТЕМА 5. ЗАХВОРЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ПРИ БОЙОВІЙ ХІРУРГІЧНІЙ ТРАВМІ ТА ТРАВМАХ В УМОВАХ КАТАСТРОФ ТА АВРІЙ МИРНОГО ЧАСУ. УСКЛАДНЕННЯ. ПРОФІЛАКТИКА ТА ЕТАПНЕ ЛІКУВАННЯ
 
1. Класифікація патологічних змін внутрішніх органів у поранених.
2. Загальні синдроми вогнепальної рани.
3. Захворювання органів дихання у поранених.
4. Захворювання органів кровообігу у поранених.
4. Захворювання органів травлення у поранених.
5. Захворювання нирок у поранених.
6. Лікування захворювань внутрішніх органів у поранених на етапах медичної евакуації.
7. Профілактика захворювань внутрішніх оргнів у поранених.
8. Опікова хвороба, визначення, класифікація.
9. Патогенез основних клінічних проявів та ускладнень під час різних періодів перебігу захворювання.
10. Типові ускладнення перебігу опікової хвороби, діагностика.
11. Етапне лікування хворих з опіковою хворобою.
12. Особливості лікування опікового шоку.
13. Визначення синдрому тривалого здавлювання.
14. Патогенез, клінічна характеристика періодів перебігу.
15. Лікування синдрому тривалого здавлювання на етапах медичної евакуації.
 
ТЕМА 6. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ, НАДАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ЗАГРОЖУЮЧИ ЖИТТЮ СТАНАХ НА ЕТАПАХ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ. УРАЖЕННЯ ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ У МИРНИЙ ТА ВОЄННИЙ ЧАС
Фото Капча