Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вміст біологічно-активних речовин у фолікулярній рідині та їх вплив на процеси запліднення ооцитів і розвиток ембріонів in vitrо при безплідності

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології
Академії медичних наук України
 
Грищенко Микола Григорович
 
УДК: 616 – 089. 888. 11: 618. 177 (470)
 
Вміст біологічно-активних речовин у фолікулярній рідині та їх вплив на процеси запліднення ооцитів і розвиток ембріонів in vitrо при безплідності
 
14. 01. 01 – акушерство та гінекологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України. 
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Щербина Микола Олександрович Харківський державний медичний університет МОЗ України, професор каф. акушерства та гінекології № 1.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Іванюта Лідія Іванівна Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідувач відділом реабілітації репродуктивної функції жінок доктор медичних наук, професор Чайка Володимир Кириллович Донецький державний медичний університет МОЗ України, завідувач каф. акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти.
Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, кафедра акушерства та гінекології № 1.
Захист відбудеться « 21 « січня 2003 року о 13. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 553. 01 при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. Протягом багатьох років безплідний шлюб залишається однією з актуальних проблем медицини, його загальна частота складає від 10, 0 до 20, 0% (Б. М. Венцковський, 1994, Л. І. Іванюта, 1995, 1996). Неможливість мати дитину є важким випробуванням для подружньої пари. Відчуття «неповноцінності» сім'ї веде до розвитку хронічного стресу, значно знижує якість життя, працездатність чоловіка і жінки і часто приводить до дисгармонії шлюбу.
Існує велика кількість патологічних станів, при яких єдиним ефективним методом лікування безплідності є програма запліднення in vitro (ЗІВ)  (В. І. Грищенко та співавт. ; 1998, В. К. Чайка та співавт., 2001). На даний час програма ЗІВ отримала широке розповсюдження в усьому світі. За результатами офіційних міжнародних звітів за 1986 – 1994 рр., частота отримання вагітності при лікуванні безплідності методом ЗІВ в різних клініках досягає в середньому 20-30% у розрахунку на один переніс ембріонів. З огляду на медичну і соціальну вагомість проблеми безплідності, є актуальним пошук причин невдач програми ЗІВ із метою підвищення ефективності лікування, що зробить її також більш доступною для населення.
Одним із найважливіших факторів для запліднення в програмі ЗІВ є морфофункціональний стан яйцеклітини (А. Г. Корнацька, 1998). Фолікулярна рідина (ФР) є середовищем, що бере участь в дозріванні яйцеклітини і має регулюючі функції. У ФР преовуляторного фолікула закономірно змінюється концентрація деяких біологічно-активних речовин – значно підвищується концентрація простагландинів E2 і F2 (P. O. Janson, M. Brannstrom et al., 1988), зростає синтез реактивних кисневих сполук та інтенсивність перекисного окислення ліпідів (ПОЛ)  (Y. Menezo, J. Testart et al., 1984), досягаючи піка під час овуляції. Відомо, що метаболізм простагландинів тісно пов'язаний із процесами ПОЛ (K. Kinoshita, K. Satoh, S. Sakamoto, 1984).
Синтез простагландинів та мінімальний рівень ПОЛ є необхідними умовами для дозрівання ооцитів і взаємодії гамет (E. Cassano, L. Tosto, 1999; C. Calmels, J. J. Dubost et al., 1999). З іншого боку, присутність таких агресивних біологічно-активних речовин в ФР може вчинити негативний вплив на структурно-функціональні характеристики мембрани ооцита. Існують дані про несприятливу дію реактивних кисневих сполук на генетичний апарат клітини (M. Bras, J. W. Lens et al., 1996).
Аналіз літератури показав, що комплексного дослідження обміну простагландинів та стану процесів ПОЛ в ФР раніше не проводилось. Також серед дослідників не існує загальної уяви про значення обміну простагландинів, інтенсивності процесів ПОЛ і активності антиоксидантних ферментних систем у мікрооточенні ооциту, що свідчить про наукову новизну їх комплексного вивчення. Більш глибоке порозуміння процесів, що відбуваються в ФР, дозволить покращити прогнозування результатів, буде сприяти підвищенню ефективності лікування безплідності в програмі ЗІВ і матиме велике наукове і практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано згідно з планом науково-дослідної роботи, що проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 1 ХДМУ і є складовою частиною НДР ХДМУ Розробка методів діагностики, лікування, тканинної терапії при патології вагітності та порушеннях репродуктивної функції (МОЗ України, № державної реєстрації 0101U001905).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи було розроблення методики оцінки функціональних властивостей ооцитів і визначення критеріїв прогнозування результатів запліднення ооцитів in vitro, розвитку повноцінних ембріонів і настання вагітності в програмі запліднення in vitro.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити слідуючи задачі:
Вивчити концентрацію простагландинів класів E2 та F2 і стан процесів перекисного окислення ліпідів у фолікулярній рідині людини в стимульованих і фізіологічних циклах;
Вивчити вплив різних схем стимуляції овуляції на концентрацію простагландинів класів E2 та F2 і стан процесів перекисного окислення ліпідів у фолікулярній рідині
Фото Капча