Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Види реклами

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
1. Вступ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
3. З ІСТОРІЇ РЕКЛАМИ
4. ПОНЯТТЯ, СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМИ
5. ВИДИ РЕКЛАМИ
5.1 Друкована реклама
5.2 Реклама у пресі
5.3 Радіореклама
5.4 Телереклама і телебачення
5.5 Кінореклама
5.6 Вітринно-виставочна реклама
5.7 Сувенірна реклама
5.8 Світлова, живописна, усна та інші види реклами
6. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
7. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
 
1. Вступ
 
Реклама є складовою частиною комерційної діяльності підприємства і, отже, вона повинна здійснюватися планомірно на основі його єдиної політики.
Планування рекламної діяльності передбачає визначення її цілей, шляхів їхнього досягнення і створює підприємству (фірмі) умови для реалізації своїх особливостей в умовах конкуренції. Постановка цілей визначає перспективу застосування реклами на підприємстві і створює умови для оцінки її ефективності. Реалізація цілей реклами ставить за обов'язок усі структурні підрозділи підприємства діяти у взаємозв'язку.
Керівництво підприємства повинне забезпечити ретельне планування взаємозалежних елементів комплексу рекламної діяльності для одержання максимального ефекту. Правильно спланована і добре організована реклама в стані вплинути на ефективність функціонування підприємства. Використовуючи різноманітні засоби комунікації, реклама сприяє встановленню і поглибленню контактів виробників зі споживачами, розширенню знань населення про товари і послуги.
Важливою особливістю останнього років у розвитку реклами стали наростаючі тенденції глобалізації світової економіки. На жаль, у даний час це більше виявляється в експансії транснаціональних компаній-товаровиробників на ринку України й інших пострадянських країн. Разом з найбільшими світовими рекламодавцями на наші ринки прийшли і їх постійні ділові партнери – мережні рекламні агентства. Природньо, що накопичений ними за останні десятиліття досвід, а також вагомий арсенал відпрацьованих технологій і прийомів споконвічно визначали значні їхні переваги перед вітчизняними фахівцями. У сьогоденний час спостерігається нівелювання цих розходжень, що підтверджується окремими випадками переходу великих міжнародних рекламодавців на обслуговування фірми.
Крім негативних моментів процеси глобалізації грають визначену позитивну роль. Прискорене практичне освоєння закордонного досвіду, широкий обмін інформацією дозволили вітчизняним рекламістам за короткий відрізок часу ліквідувати величезний розрив часів «залізної завіси».
У розвинутих країнах фірми здійснюють планування рекламних заходів після розробки її річного бюджету. Широкий спектр рекламних послуг різних агентств і фірм дозволяє здійснювати практично будь-як наміри в цій області. На жаль, така форма не завжди прийнятна для українських підприємців, тому що на малих підприємствах планування річного бюджету не завжди можливо через нестабільність економічної ситуації і постійної зміни законів і податків. Крім цього існують складності у виготовленні і розміщенні реклами. У даній роботі розглянуті основні поняття, етапи, канали медиапланирования і планування рекламного бюджету фірми.
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
 
Магазин № 1 районної облспоживспілки відкрито 3 вересня 1998 року. 11 вересня 1998 року він був зареєстрований як юридична особа і отримав ідентифікаційний номер. Підприємство є платником податків і інших платежів до бюджету. Підприємство має приватну форму власності.
Магазин має самостійний баланс, поточний рахунок в банківській установі, круглу печатку з власною назвою українською мовою, штамп, фірмові рахунки тощо.
Основною метою діяльності, згідно статуту, є задоволення попиту населення шляхом продажу конкурентоспроможної продукції продовольчої і непродовольчої групи, а також отримання прибутку.
Предметом діяльності підприємства є оптовий та роздрібний продаж товарів продовольчої і непродовольчої групи.
Споживачами продукції магазину є всі категорії населення незалежно від вікової, статевої, етнічної та інших груп, а також інші магазини району.
Прибуток утворюється з надходжень від продажу після покриття матеріальних та прирівнених до них витрат на оплату праці; сплачуються відсотки по кредитах банків, вносяться податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні магазину.
Постачальниками магазину є колективні сільськогосподарські підприємства власного та сусідніх районів, а також фермерські і особисті господарства даних районів.
Аналіз зовнішнього середовища (макросередовища і безпосереднього оточення) показав, що незважаючи на незначну охоплену долю ринку магазином функціонує ефективно і перспективно.
Небезпечними загрозами, які потребують уваги і вирішення є:
посилення конкурентного тиску;
високі податкові ставки;
низька купівельна спроможність населення України.
Магазин має достатній потенціал, який потребує використання сформованих можливостей і переваг:
можливість використання нового сучасного обладнання;
підвищення цінової та асортиментної конкурентоспроможності продукції;
збільшення ступеня прихильності споживачів до продукції магазину;
постійні клієнти.
 
3. З ІСТОРІЇ РЕКЛАМИ
 
Найпростіші форми реклами існували ще до нашої ери. Так, у літописах посада глашатая (того, хто викрикував оголошення у людних місцях) згадується в XIV ст. до Різдва Христового. Глашатаї повсякденно інформували жителів стародавніх міст про вшанування прославлених полководців, прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба, театральні та циркові вистави, виклик до суду, про винесення вироків і виконання страт тощо.
Навіть тоді велике значення мали окремі елементи процесу рекламування (вигукування оголошень) – смислове навантаження оголошень і закликів, їх лексика, тембр і мелодика голосу, а також зовнішній вигляд – одяг, жести, набір предметів, якими користувалися глашатаї, намагаючись привернути до себе увагу. Глашатаї, володіючи мистецтвом зміни мономасок (системні елементи винаходу, які створюють відповідний образ), закликали жителів міст купувати ті чи інші товари
Фото Капча