Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовий модуль 2. Кадрова документація: особисті, особові та облікові документи

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

за 2 тижні.

Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника у разі:
його хвороби або інвалідності;
порушення роботодавцем ЗпПУ;
невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань передбачених контрактом. (ст. 39) ;
За 2 місяці до закінчення строку чинності контракту за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий термін.
Укладання контракту з керівниками підприємств, що є у загальнодержавній власності.
Контракти з керівниками підприємств, що є у загально-державній власності укладаються міністерствами та іншими підвідомчими Кабміном України, органами державної виконавчої влади у відомі яких перебувають ці підприємства.
З керівниками підприємств раніше обраними чи призначеними на посаду також укладаються або переукладаються контракти.
Якщо міністерство або вищий орган відмовляється укласти з керівником підприємства контракт, то трудовий договір з ним розривається на підставі п. 1 ст. 40 КЗпПУ. У разі відмови керівника підприємства укласти контракт трудовий договір з ним припиняється на підставі п. 6 ст. 36 КЗпПУ.
 
Питання для самоконтролю
 
Поняття про контракт.
Передумови впровадження контрактної системи.
У яких випадках укладається контракт.
Порядок укладання контрактів.
Механізм розірвання контрактів.
Особливості укладання контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності.
 
Тема 8. Кадрова документація при переведенні працівників на іншу роботу
 
8.1 Поняття про переведення і види переведень
8.2 Порядок оформлення і обліку переведень
8.3 Переміщення працівників на іншу роботу
 
8.1 Поняття про переведення і види переведень
 
Переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором.
Переведення може бути на:
невизначений строк (переведення без зазначеного терміну, на який переводиться працівник) ;
тимчасове (на обмежений законодавчо визначений термін, за працівником зберігається постійна робота).
Законодавство визначає такі види тимчасових переведень:
у разі виробничої потреби;
у зв’язку з простоєм;
переведення за станом здоров’я з мед. заключенням;
переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років.
Переведення здійснюється тільки за згодою працівника.
У випадках, коли колишні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не погоджується на роботу в нових умовах, то трудовий договір припиняється.
Поняття виробничої потреби при переведенні на іншу роботу:
необхідність відвернення стихійного лиха;
стосується виробничої аварії або негайних ліквідацій її наслідків;
попередження нещасних випадків;
простой, пошкодження майна;
для заміни відсутнього працівника.
Відмова без поважних причин від тимчасового переведення на іншу роботу у разі виробничої потреби вважається порушенням трудової дисципліни. Заміна відсутнього працівника може здійснюватись не більше, ніж на 1 місяць календарного року.
У випадках заміни працівників, простой в кваліфікованих працівників не можна переводити на нижчу роботу.
 
8.2 Порядок оформлення і обліку переведень
 
Для переведення працівника на іншу роботу необхідно мати згоду, якою є заява.
Переведення працівників з одного підрозділу в інший проводиться на основі наказу про переведення або заповнюється форма Т-5, що має силу наказу. Форма Т-5 складається з трьох частин:
Є власне наказ і є підставою для запису в трудовій книжці і особовій справі.
Є випискою з наказу для бухгалтерії
Є випискою з наказу про переведення і призначення для пред’явлення начальнику підрозділу куди переводиться працівник і є основою занесення даних працівника в табель обліку робочого часу підрозділу.
Після переведення працівників на іншу роботу у відділі кадрів робиться відмітка в обліковій картці Т-2, а наказ про переведення підшивається в особову справу. В трудовій книжці на підставі наказу робиться запис.
 
8.3 Переміщення працівників на іншу роботу
 
Переміщення – переведення працівника з одного структурного підрозділу підприємства куди він був прийнятий наказом в інший за тією ж спеціальністю, кваліфікацією, посадою, з дотриманням усіх істотних умов праці і не потребує згоди.
Таке переміщення до трудової книжки не заноситься.
Коли переміщення проводиться в іншу структурну одиницю, філію розташовану хоч і в тій же місцевості, а їх керівникам надано право приймати і звільняти працівників, видавати накази про прийняття і звільнення, то таке переміщення є переведенням і потребує згоди працівника.
Не вважається переведенням зміна відомчої підпорядкованості чи назви підприємства, оскільки укладений трудовий договір не припиняє своєї дії. В трудових книжках робітників і службовців роблять відповідні записи про зміни підпорядкованості чи назви підприємства.
Термін попередження працівника про переміщення законодавчо не встановлений. З метою виключення необгрунтованості переміщення працівників треба щоб переміщення було мотивоване змінами в організації виробництва і праці, і було для підприємства дійсно необхідним.
 
Питання для самоконтролю
 
Поняття про переведення працівників. Види переведень.
Поняття виробничої потреби при переведенні працівника на іншу роботу.
Порядок оформлення і обліку переведень.
Поняття про переміщення працівників на іншу роботу.
Яке переміщення працівника до трудової книжки не заноситься?
 
Тема 9. Оформлення припинення трудового договору
 
9.1 Підстави
Фото Капча