Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовий модуль 2. Кадрова документація: особисті, особові та облікові документи

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

припинення трудового договору

9.2 Порядок оформлення звільнення
9.3 Механізм вивільнення працівників з підприємств, установ і організацій усіх форм власності
 
9.1 Підстави припинення трудового договору є:
 
угода сторін;
закінчення строку трудового договору (ст. 23) ;
призов або вступ на військову службу (ст. 36) ;
розірвання трудового договору з ініціативи працівника;
розірвання трудового договору з ініціативи власника (ст. 40, 41) ;
переведення працівника на інше підприємство;
відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством;
набрання законної сили вироку суду (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке включає можливість продовження даної роботи;
підстави передбачені контрактом;
скерування працівника за постановою суду на примусове лікування (ст. 37).
 
9.2 Порядок оформлення звільнення
 
Заява про звільнення з роботи за власним бажанням складається аналогічно заяви про переведення на іншу роботу і може бути оформлена на стандартному аркуші.
Звільнення з роботи повинно бути оформлене наказом про припинення трудового договору або заповнено форму Т-8, що має силу наказу.
У разі звільнення працівника за ініціативою власника останній зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.
В день звільнення з працівником проводиться повний розрахунок і на руки йому видається належно оформлена трудова книжка.
Звільнення працівників реєструється в “Журналі обліку припинення трудових договорів”, де вказується прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, освіта, табельний номер, цех, відділ, професія, посада, дата прийняття на роботу, дата і номер наказу про звільнення і підстава звільнення.
 
9.3 Механізм вивільнення працівників з підприємств, установ і організацій усіх форм власності
 
Працівники можуть бути вивільнені з підприємств, установ і організацій виробництва і праці у випадках зміни організації виробництва і праці, реорганізації (злиття, поєднання, виділення, перетворення чи перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників (ст. 40 КЗпПУ).
Згідно з ст. 49 КЗпПУ працівників в обов’язковому порядку персонально у письмовій формі попереджають про наступне вивільнення не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення.
Повідомлення вивільнюваним працівникам про вакантні посади на підприємстві керівники повинні проводити протягом всього періоду від дня попередження про вивільнення до дня звільнення включно. Важливо те, щоб працівник в письмовій формі давав відповіді на всі запропоновані йому вакантні посади за відповідною професією чи спеціальністю.
У разі відмови працівника від запропонованих посад в цей день складається акт про незгоду працівника з переведенням на іншу роботу. Акт підписується довіреним трудовим колективом працівниками.
Акт складається і при відмові працівника в ознайомленні про скорочення посади, яку він займає.
Одночасно з попередженням працівника про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, власник доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці.
Після попередження про звільнення працівник має подати заяву про звільнення за власною ініціативою у будь-який час періоду його попередження. При цьому звільнення проводиться за ст. 38 КЗпПУ (також можна звільнити і з інших підстав: за угодою сторін, в порядку переведення за його згодою в інше підприємство ст. 5 п. 6 КЗпПУ).
Надалі після попередження працівника про наступне вивільнення власник надсилає письмове подання у профком заводу на дачу згоди на звільнення працівника за п. 1 ст. 40 КЗпПУ.
Профспілковий орган повідомляє власника у письмовій формі про прийняття рішення в 10-ти денний термін (ст. 43 КЗпПУ). Якщо власник звільнить працівника без рішення профкому звільнення за ст. 40 п. 1 КЗпПУ – неправомірне.
Звільняти працівника можна, якщо додержані умови передбачені законодавством та тільки після того як мине двохмісячний термін попередження (при цьому до терміну зараховуються всі без обмежень календарні дні).
Оформлення припинення трудового договору проводиться в письмовій формі за наказом. Днем звільнення вважається останній день роботи працівника. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок (ст. 47 і ст. 116 КЗпПУ).
У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органа він зобов’язаний також у день звільнення видати копію наказу про звільнення. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.
Керівник відділу кадрів підприємства повинен ознайомити вивільненого працівника про пільги і компенсації при розірванні трудового договору у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, реорганізації підприємства, скорочення чисельності або штату.
 
Питання для самоконтролю
 
Підстави припинення трудового договору.
Порядок оформлення звільнення.
Механізм вивільнення працівників з підприємств, установ і організацій усіх форм власності.
Особливості попередження працівника про його вивільнення.
Які вчиняються дії коли працівник, якого звільняють з роботи відмовляється від запропонованих йому посад і відмовляється взагалі від ознайомлення про скорочення його посади.
Дії профспілкового органу при звільненні працівника.
Порядок оформлення припинення трудового договору.
Фото Капча