Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Створення бази даних оптичних лазерів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Анотація
 
Здійснено огляд літератури щодо підключення і запис інформації в базу даних Microsoft Access.
У роботі реалізована програма для запису і редагування даних. Проект реалізовано в середовищі Microsoft Visual Studio C # 2013 Premium.
 
Annotation
 
The review of literature in relation to connection and record of information are carried out in the database of Microsoft Access.
In-process the realized program is for a record and editing of data. A project is realized in the environment of Microsoft Visual Studio C # 2013 Premium.
 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. БАЗА ДАНИХ
1.1 Бази даних та їх типи 
1.2 Вимоги до пам’яті, яка потрібна для збереження БД
1.3 Моделі Даних
1.4 12 правил Кодда
1.5 Нормалізація баз даних
1.6 Систем керування базами даних (СКБД)
РОЗДІЛ 2. ЛАЗЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ
2.1 Принцип дії лазерів
2.2 Основні властивості лазерного променя
2.3 Монохроматичність лазерного випромінювання його потужність
2.4 Гігантські імпульси
РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРІВ
3.1 Застосування лазерного променя в промисловості і техніці
3.2 Застосуваня лазерів у медицині
3.3 Характеристики типів лазерів
3.4 Голографія
ВИСНОВОК
Список використаних джерел
ДОДАТОК
 
Вступ
 
Написання програми на мові C # в середовищі Microsoft Visual Studio, за допомогою якої можна внести і редагувати інформацію в базі даних
Мета даної курсової роботи: продемонструвати програму яка заносить інформацію в базу даних, етап створення програми мовою програмування C #.
У даній курсовій роботі проаналізовано такі аспекти:
– мову програмування C #
– базу даних Microsoft Access
«Microsoft Access» (повна назва Microsoft Office Access) – система управління базами даних від компанії Майкрософт, програма, що входить до складу пакету офісних програм Microsoft Office. Має широкий спектр функцій, включаючи зв'язані запити, сортування по різних полях, зв'язок із зовнішніми таблицями і базами даних. Завдяки вбудованій мові VBA, в самому Access можна писати підпрограми, що працюють з базами даних.
Версії
1993 Access 2. 0 для Windows (Office 4. 3), 1995 Access 7 для Windows 95 (Office 95), 1997 Access 97 (Office 97), 1999 Access 2000 (Office 2000), 2001 Access 2002 (Office XP), 2003 Access 2003 (із комплекта програм Microsoft Office 2003), 2007 Microsoft Office Access 2007 (із комплекта програм Microsoft Office 2007), 2010 Microsoft Office Access 2010 (із комплекта програм Microsoft Office 2010).
 
РОЗДІЛ 1. БАЗА ДАНИХ
 
База даних (скорочено – БД) – впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД.
Головне завдання БД – гарантоване збереження значних обсягів інформації (так звані записи даних) та надання доступу до неї користувачеві або ж прикладній програмі. Таким чином, БД складається з двох частин: збереженої інформації та системи керування нею.
З метою забезпечення ефективності доступу записи даних організовують як множину фактів (елемент даних).
Історія розвитку
1960-ті рр. розроблення перших БД. CODASYL – мережева модель даних та одночасно незалежне розроблення ієрархічної БД фірмою North American Rockwell, яка пізніше взята за основу IMS – власної розробки IBM.
1970-ті рр. наукове обґрунтування Едгаром Ф. Коддом основ реляційної моделі, котра на початку зацікавила лише наукові кола. Уперше цю модель було використано у БД Ingres (Берклі) та System R (IBM), що були лише дослідними прототипами, анонсованими протягом 1976 року.
1980-ті рр. поява перших комерційних версій реляційних БД Oracle та DB2. Реляційні БД починають успішно витісняти мережеві та ієрархічні. Дослідження децентралізованих (розподілених) систем БД, проте вони не відіграють особливої ролі на ринку БД.
1990-ті рр. увага науковців спрямовується на об'єктно-орієнтовані БД, які знайшли застосування в першу чергу в тих галузях, де використовуються комплексні дані: інженерні, мультимедійні БД.
2000-ні рр. головним нововведенням є підтримка та застосування XML у БД. Розробники комерційних БД, які панували на ринку у 1990-их рр., отримують все більшу конкуренцію з боку руху відкритого програмного забезпечення. Реакцією на це стає поява безкоштовних версій комерційних БД.
Структуровані та неструктуровані БД
Структуровані БД використовують структури даних, тобто структурований опис типу фактів за допомогою схеми даних, більш відомої як модель даних. Модель даних описує об'єкти та взаємовідношення між ними. Існує декілька моделей (чи типів) баз даних, основні: плоска, ієрархічна, мережна та реляційна. Приблизно з 2000 року більше половини БД використовують реляційну модель.
До неструктурованих БД належать повнотекстові бази даних, які містять неструктуровані тексти статей чи книг у формі, що дозволяє здійснювати швидкий пошук.
Характеристика БД
Часто зустрічається характеристика БД на основі певних параметрів або необхідних вимог, наприклад:
значна кількість даних;
незалежність даних;
відкритий доступ до даних;
підтримка транзакцій з гарантією відповідних властивостей;
гарантована відсутність збоїв;
одночасна робота з багатьма користувачами.
З подальшим розвитком БД змінюються й ці вимоги та
Фото Капча