Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз ефективності управління колективом на прикладі ПАТ "Черкаський хлібокомбінат"

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="font-family: 'times new roman', times;">У структурі пасивів ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» у 2014 р. найбільша частка припадає на поточні зобов’язання і забезпечення (57,2%), а найменша – на довгострокові зобов’язання і забезпечення (10,2%). Власний капітал, в свою чергу, займає32,7%.

Проведемо горизонтальний аналіз Звіту про фінансові результати ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» у табл.. 2.3.
 
Таблиця 2.3
Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати підприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» у 2010-2014 рр., тис. грн.
Показники20102011201220132014Абсолютне відхиленняВідносне відхилення
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)201209220698356913995711486-1897235,71
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)17365818851830961375669072-1645865,22
Валовий прибуток(збиток)2755132180473023912414-251378,76
Інші операційні доходи4442241183236942576112146772252,45
Адміністративні витрати48915631239814971155-373623,61
Витрати на збут23475270872595480-23475-
Інші операційні витрати6673166903094343413125405867187,92
Фінансові результати від операційної діяльності:-304668903499-491-6729792,20
Інші доходи0061196119-
Фінансові витрати2562662955500101-24613,94
Інші витрати000060896089-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:-5608261-2051-491-13854702,46
Податок на прибуток від звичайної діяльності18222616016373-10940,11
Фінансові результати від звичайної діяльності:-579035-2211-654-21155793,64
Чистий прибуток(збиток)-579035-2211-654-21155793,64
 
Динаміка чистого прибутку (збитку) ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» зображена на рис. 2.6.
 
Рис. 2.6. Динаміка чистого прибутку (збитку) ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» у 2010-2014 рр., тис. грн..
 
Чистий збиток ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» у 2014 збільшився на 5579 тис. грн.. порівняно з 2010 роком і становить 211 тис. грн..
Отже, можна зробити висновок, що підприємство ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» є збитковим.
Проведемо експрес-аналіз підприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат». В процесі проведення експрес-аналізу необхідно розглянути такі коефіцієнти: частка основних засобів в активах;коефіцієнт зносу основних засобів; фондовіддача; коефіцієнт оборотності запасів;коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;рентабельність за чистим прибутком;коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами.
Динаміка показників експрес-аналізу фінансового стану підприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» наведена у табл.. 2.4.
 
Таблиця 2.4
Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» протягом 2010-2014 рр.
Показники20102011201220132014Абсолютне відхиленняВідносне відхилення
Частка основних засобів в активах0,280,480.060.090.08-0,228,57
Коефіцієнт зносу основних засобів0,660,540.260.340.22-0,4433,33
Оборотність активів (обороти), ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації2,811,560.480.320.12-2,694,27
Фондовіддача10,144,128.44.51.41-8,7313,91
Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)10,294,121.571.621.03-9,2610,01
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти)8,24,32.341.550.71-7,498,66
Рентабельність активів за чистим прибутком, %-8,090,02-2.96-0.53-0.227,872,72
Період окупності власного капіталу-0,33110,17-0.56-24.42-139.13-138,842160,61
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів-0,150,070-2.69-2.68-2,531786,67
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)0,030,020.020.30.330,31100,00
Коефіцієнт фінансової стійкості0,380,420.650.530.430,05113,16
Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)0,940,5610.60.44-0,546,81
Коефіцієнт ліквідності абсолютної0,010,03000.010100,00
Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості0,610,540.250.450.23-0,3837,70
 
Коефіцієнт оборотності запасів скоротився в 2014 році на 9,26 у порівнянні з 2010 роком, що означає неефективність виробництва.
Період окупності власного капіталу зменшився на 138,8 в порівнянні з 2010 роком, що є позитивним моментом, оскільки швидше вкладення в компанію досягають окупності, тим скоріше вони починають приносити прибуток.
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами скоротився на 2,53, що означає погіршення фінансового стану підприємства і його нездатність проводити незалежну фінансову політику.
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) збільшився на 0,3, що відображає тенденцію до зменшення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і зменшення ризику фінансових труднощів.
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) зменшився на 0,5, що є негативною тенденцією і залежить від щоденної потреби підприємства у вільних грошових ресурсах.
Отже, експрес-аналіз ПАТ «Черкаський хлібокомбінат» свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства і його здатність проводити незалежну фінансову політику, однак, в той же час, спостерігається тенденція до зростання залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і зростання ризику фінансових труднощів.
 
2.2 Аналіз кадрового потенціалу ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»
 
Колектив підприємства – це основний штатний склад робітників організації (за виключенням
Фото Капча