Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аудит використання і зберігання матеріальних цінностей

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
 
КУРСОВА РОБОТА
на тему: «Аудит використання і зберігання матеріальних цінностей»
 
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
РОЗДІЛ 2 АУДИТ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
РОЗДІЛ 3
3. 1. Методика аудиту збереження і використання товарно-матеріальних цінностей
3. 2 Способи і прийоми вивчення первинних документів
3. 3. Застосування прийомів аналізу в аудиті ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬН ЦІННОСТІ.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
 
ВСТУП
Аудит товарно-матеріальних цінностей дозволяє визначити фактичну наявність і нестачу матеріальних цінностей.
Актуальність даної теми полягає у тому, що виробничі запаси становлять значну частину вартості майна підприємства, а витрати матеріальних ресурсів у деяких галузях сягають 90% і більше на собівартості продукції. Також виробничі запаси (сировина, матеріали, паливо та інші), будучи предметами праці, забезпечують разом із засобами праці та робочої силою виробничий процес підприємства, де вони використовуються одноразово. Виробничі запаси повністю споживаються у кожному виробничий цикл й цілком переносять свою вартість на вартість готової продукції.
Дані бухгалтерського обліку мають утримувати інформацію для пошуки резервів, зниження собівартості продукції частини раціонального використання матеріалів, зниження норм витрати, забезпечення належного зберігання матеріалів, їхньої цілісності, передача в переробку чи комісію.
У процесі виробництва матеріали використовуються різні. Окремі повністю споживаються в виробничому процесі (сировину й матеріали), інші – змінюють тільки своє форму (мастильні матеріали, фарби), треті – входить у вироби без будь-яких зовнішніх змін (запчастини), четверті – лише сприяють виготовлення виробів, не входить у їх масу чи хімічний склад.
Для правильної організації аудиту товарно-матеріальних запасів важливого значення мають їх класифікація, оцінка, методи й вибір одиниці обліку.
Основна мета курсової роботи полягає у вивченні методики бухгалтерського обліку і аудиту товарно-матеріальних цінностей на підприємствах місцевої промисловості України в сучасних умовах господарювання.
Головним завданням курсової роботи є:
  • дослідити теоритично питання економічної суті товарно-матеріальних цінностей;
  • практично вивчити існуючу класифікацію товарно-матеріальних цінностей;
  • дослідити формування ціни на товарно-матеріальних цінностей в умовах ринку та технологічні особливості цукрового виробництва;
  • вивчити методологічні основи обліку і аудиту товарно-матеріальних цінностей.
В науково-практичній літературі питання організації та аудиту товарно-матеріальних цінностей викладено у Адамс Р., Білухи М. Т. в частині методики та методичних прийомів аудиту товарно-матеріальних цінностей. Багатьма авторами, зокрема Данілевським Ю. А., розроблено питання практичної організації аудиторських перевірок товарно-матеріальних цінностей на підприємстві
Слід відмітити, що у використанні літератури наводиться думка про більш ефективний зовнішній аудит на тих підприємствах, де існує внутрішній аудит. Їх цілі та задачі слід розглянути як єдине ціле. Ці обставини мають важливе значення для української економіки. Вивчивши світовий досвід розвитку бухгалтерського обліку та аудиту ми повинні використовувати все краще, обходячи етап проб та помилок.
Предметом дослідження курсової роботи є аудиторська перевірка товарно-матеріальних цінностей. А об’єктом дослідження виступає Хмельницький цукровий завод.
При написані курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналітичний, монографічний, статистичний, економіко – математичний.
В якості теоретичної основи, при написанні курсової роботи, використовувалися підручники та статті українських вчених, а також Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України”, Закон України „Про аудиторську діяльність”, НП (С) БО 1, П (С) БО 9.
 
РОЗДІІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Суть, значення товарно-матеріальних цінностей
Товарно-матеріальні цінності є сукупністю предметів праці, призначених для обробки, переробки або використання у промисловому виробництві, будівництві, сільському господарстві, а також засоби праці, які за чинним законодавством включаються до складу оборотних засобів як малоцінні та швидкозношувальні предмети або як товари для продажу.
Товарно-матеріальні цінності – це активи як:
  • запасів сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів та українських комплектуючих виробів (деталей), палива, тари і тарних матеріалів, запасними частинами, інших матеріалів, виділені на використання їх у виробництві або за виконанні робіт і постачальники послуг;
  • незавершеного виробництва;
  • готової продукції, товарів, виділені на продажу ході діяльності суб'єкта.
В економічній літературі при дослідженні проблеми ресурсозбереження вчено і практично працівники надають значення головним чином економії товарно-матеріальних цінностей, приділяють увагу переробці відходів виробництва і споживання.
Важливою умовою виробництва є використання предметів праці, які під впливом живої праці та засобів виробництва перетворюються в готову продукцію.
Багато авторів, зокрема Поляк А. М., Волков М. І., Румянцев А. М. і Яковенко Є. Г. ототожнюють матеріальні ресурси і предмети праці.
Предмет праці – це річ або процес, який знаходиться в русі від його природньої форми до суспільної. Лише людська праця праця поступово перетворює природнє в соціальне. Так, для того, щоб природня сировина набула суспільних функцій споживчої вартості, її необхідно відокремити від географічного середовища і транспортувати до місця споживання. Це якісне перетворення складається з кількох підготовчих процесів, пов’язаних із витратами живої праці. Предмет праці – це об’єктивний фактор, який визначає багато сторін розвитку продуктивних сил. Своїми механічними, фізичними, біологічними властивостями він впливає на конструкцію машин, технологію виробничих процесів. Географічним розташуванням він зумовлює розміщення продуктивних сил по території країни. Саме завдяки об’єктивним природнім властивостям предмети праці безпосередньо впливають на продуктивні сили як визначаючу сторону способу виробництва.
Матеріальні ресурси є елементом
Фото Капча