Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аудит використання і зберігання матеріальних цінностей

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Оцінка: 

інші негативні явища, але при інвентаризації недостач чи лишків не виявлено. Аналізуючи рух товарно-матеріальних цінностей можна викрити підробку в документах по операціях про розхід товарів, а саме необгрунтоване завищення цін.

При аудиті наявності матеріальних цінностей, які по документах не поступили на підприємство, чи видачі таких товарів різним підприємствам доцільно складати таблицю їх руху по днях.
Наприклад, на 1 жовтня залишок цукру склав 100 т. иЗ 1 по 17 жовтня по документах його поступило 2 337 т. Звідси, за цей період було в наявності 2 437 т. До 17 жовтня по документах його видано 2 250 т. На 18 жовтня залишок цукру склав 2 437 – 2 250 = 187 т. 18 і 19 цукор на склад не поступав, але по документах і з цеху 18 жовтня було видано 585 т., 19 жовтня – 720 т. За два дні видано 1 118 т. цукру, який в відповідності з документами на склад не поступав, але було перекрито за рахунок отримання складом 20 жовтня по документах 2 648 т. цукру. Вивчивши операції, відображені в документах про отримання і видачу цукру в жовтні, аудитор прийшов до висновку. що вони зафіксовані вірно. Відповідно, в складі виявлено більше 1 т. необлікованого цукру.
Важливий спосіб бухгалтерської перевірки – порівняння даних прихідно-видаткових документів, безпосередньо відображаючих рух товарно-матеріальних цінностей, з даними інших документів, які фіксують ці ж операції, але в інших аспектах. Його використовують тоді, коли є підозра, що при деяких господарських операціях були допущені порушення, а документально ці операції зафіксовані правильно. Досвід показує, що найчастіші кражі товарно-матеріальних цінностей вуалюються відповідними документами, безпосередньо пов’язаними із видатками товарно-матеріальних цінностей.
Використовуються також такі прийоми і способи, як співставлення даних документів, безпосередньо відображаючих надходження і витрачання товарно-матеріальних цінностей, з даними документів, якими оформлені інші операції, обумовлені першою операцією; даних про переміщення товарно-матеріальних цінностей з даними про тару, в якій вони перевозились; даних бухгалтерського обліку з даними оперативного обліку.
Безпосередній огляд бухгалтерських документів проводиться для перевірки правильності арифметичних підрахунків в них, їх правильного оформлення і ін.
Співставлення даних бухгалтерського обліку з даними оперативного обліку використовують для вивчення господарських операцій. Дані оперативного обліку не можуть бути основою для облікових записів, тому робітники бухгалтерій і аудитори їх не приймають. Саме тут і можливі порушення. По документах оперативного обліку можна визначити дійсний характер і об’єм операцій, зв’язаних з товарно-матеріальними цінностями. Однак це не може бути основою для висновку аудитора. Вони лише допомагають вибрати правильний напрямок дослідження.
Крім того, необхідно враховувати норми убутку і визначити суму недостачі.
Є випадки, коли продукція, виготовлена з матеріалів, отриманих по лімітно-забірній карті, бракується, а частина матеріалів замість використання по прямому призначенню направляється на виправлення браку. Для того, щоб забезпечити виконання виробничої програми, виписують додаткову кількість матеріалів. Виходячи з даних актів про брак встановлюємо, чи правильно співставлені вимоги на отримання цих матеріалів. В ній вказують шифр бракованих виробів чи деталей. При заміні одних матеріалів іншими повинен бути відповідний дозвіл і внесені зміни в лімітно-забірні карти.
Правильна організація надходження і відпуску товарно-матеріальних цінностей гарантує їх збереження і безперервне забезпечення ними виробництва. Аудитор при цьому перевіряє своєчасність і правильність складання комерційних актів і актів надходження матеріалів, дотримання діючого порядку їх складання.
Переоцінка і уцінка їх товарів – складний етап роботи. Їх матеріали підлягають сплошній перевірці. Так встановлюють законність зміни цін, компетентність комісії, що проводила переоцінку, її склад і правомірність. Уважно перевіряють оформлення актів, таксування і визначення різниці від переоцінки. При зниженні цін вартість товарно-матеріальних цінностей по старих цінах повинна рівнятись сумі їх вартості по нових цінах і різниці від переоцінки, при підвищенні – вартість товарно-матеріальних цінностей по нових цінах дорівнює сумі їх вартості по старих цінах і різниці від дооцінки.
 
3. 3. Застосування прийомів аналізу в аудиті ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬН ЦІННОСТІ.
Головні завдання економічного аналізу полягають в тому, щоб об’єктивно оцінити виконання плану по основних показниках діяльності підприємства, визначити розмір і характер відхилень фактичних показників від нормативних і планових, визначити вплив окремих факторів на відхилення, виявити внутрішньогосподарські резерви розвитку підприємства. Ці ж завдання стоять і перед аудитом, якщо вивчаються економічні характеристики діяльності підприємства. В цьому випадку предметом аудиту і аналізу є господарські процеси і явища, точніше – кількісні характеристики стану економічних об’єктів. Разом з тим аналіз і аудит мають суттєві відмінності, що характеризує самостійність їх існування. Головна відмінність у тому, що аудит виходить за рамки аналізу.
Основні завдання економічного аналізу використання і збереження ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬН ЦІННОСТІ полягають у визначенні:
  • обгрунтованості плану матеріально – технічного постачання та його погодження з планом виробництва;
  • виконання плану постачання підприємства ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬН ЦІННОСТІ за обсягом, асортиментом, комплектністю і строками поставок;
  • стану і динаміки виробничих запасів;
  • ефективності використання ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬН ЦІННОСТІ, їх впливу на обсяг та асортимент продукції;
  • заходів щодо усунення причин недоліків і використання резервів матеріаломісткості за рахунок ефективнішого використання матеріалів і збільшення на цій основі випуску продукції.
Для виконання завдань аналізу ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬН ЦІННОСТІ, аналіз повинен грунтуватися на системі економічної інформації. У науковій, навчальній літературі та методичних матеріалах джерелами інформації для
Фото Капча