Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аудит використання і зберігання матеріальних цінностей

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Оцінка: 

відомостей кількісно-сумового обліку на 2014 рік по складу безпідставно зменшені кількісні залишки одних матеріалів станом на 01. 01. 2013 р., а їхня вартість 9519, 3 тис. умовних одиниць (у. о.) віднесена на збільшення вартості записаних у відомостях залишків інших матеріальних цінностей. Так, у відомості кількісно-сумового обліку за 2013 рік на 01. 01. 2013 р., обліковувались під порядковим номером 424 листове залізо 30 тон на 351262 тис. у. о., під № 459 – цвяхи 270 кг. на 243700 тис. у. о. При відкритті оборотної відомості на 2014 рік із залишків на 01. 01. 2013 р. їхню кількість було знято, а суму віднесено на збільшення вартості інших цінностей, які продовжували числитись у відомості.

Для утворення надлишків на практиці виористовують такі способи:
 • списання сировини і матеріалів на виробництво не за фактичними витратами на випуск продукції, а з рахунку потреби, встановленої затвердженими нормативами, які в основному завищені;
 • застосування середніх норм витрат при списанні сировини і матеріалів на виробництво;
 • порушення технологічних умов при випуску продукції: використовування сировини нижчої якості ніж передбачено технологічними нормами; заміна одних компонентів іншими;
 • необґрунтоване списання сировини і матеріалів на витрати в кількостях, які перевищують їхні фактичні і такі, що допускаються нормами, витрати, а також списання цих цінностей на втрати при окремих технологічних операціях, які фактично не виконувались;
 • розкрадання давальницької сировини, списування якої на виробництво часто проводиться в завищених кількостях проти зазначеної в договорах, укладених між сторонами.
Аудитор має враховувати, що надлишки сировини і матеріалів крім виробництва утворюються в окремих випадках і на складах, зокрема:
 • при неповному оприбуткуванні сировини і матеріалів у момент їх приймання на склад від постачальників;
 • при заниженні в прибуткових документах якісних показників сировини і матеріалів проти їх фактичних показників при прийманні від постачальників (цукристості буряка тощо).
На практиці мають місце випадки, коли при звірці розрахунків з різними організаціями матеріальні цінності, які одержують, по обліку не оприбутковуються, а їхня вартість відноситься на розрахунки з різними підприємствами. Наприклад, в грудні 2013 року товарно-транспортній накладній були одержані від райагропостачу різні товарно-матеріальних цінностей (авторезина, відра, спецодяг) на суму 561 тис. у. о., які бухгалтером не були оприбутковані, а їхня вартість віднесена на розрахунки колективним сільгосппідприємством на збільшення суми послуг за виконані ремонтні роботи. Всього по двадцяти первинних документах було одержано товарно-матеріальних цінностей на суму 11 704, 4 тис. у. о., які бухгалтером не оприбуткувались і в наявності не пред’явлені.
В цукровій промисловості застосовується подвійний облік сировини: за загальною масою і вмістом в ній окремих елементів. Так, цукровий буряк обліковується за масою і окремо за кількістю цукру, що міститься в ньому. Крім того, маса деяких видів сировини визначається при фактичній вологості і перераховується з урахуванням встановленої для цих видів сировини кондиційної вологості. Не одержавши точних даних про стан сировини від інженера технолога або товарознавця, аудитор не повинен робити висновки про наявність недостачі або надлишку цих видів сировини.
У разі, якщо на підприємстві облік автоматизований, аудитору слід перевірити правильність кодування первинних документів.
Так, на одному з цукрових заводів в накладних на відпускання цінностей проставлені номенклатурні номери і ціна товарів народного споживання. а найменування – запасних частин, тобто закладені та номенклатурний номер ціннностей, а з підзвіту списувались на видатки інші. Створені недостачі запасних частин в подальшому за домовленістю із замовниками списувались через виписування їх у більших кількостях ніж видавались. Збитки від незаконно списаних товарно-матеріальних цінностей підлягають стягненню.
У вересні 2013 року у матеріальному звіті начальника складу по позиції “залізо листове” безпідставно віднесена на витрати виробництва сума 762795 тис. у. о., в результаті чого зменшена вартість залишку заліза на 1. 10. 2013р. і відповідно занижена ціна за 1 кв. м з 50 тис. уо. до 50 у. о.
У той же час в результаті перевірки звітів у вересні 2013 року виявлено, що відпускання заліза окремим особам проводилось за необгрунтовано низькими цінами. Так, по видатковій накладній № 527 від 30. 09. 2013р. відпущене залізо кількістю 100м за заниженою ціною 50 у. о. на суму 5000у. о. Тоді ж іншим працівникам заводу залізо листове відпущено за ціною надходження, тобто по 50 тис. у. о.
Аналогічно в матеріальних звітах відповідальних осіб з січня по вересень 2013року на собівартість продукції без підстав віднеснеа сума 27590376 тис. у. о. У результаті оперкації завищена собівартість ьоварної продукції на зазначену суму, а отже, заниженний на цю суму прибуток підприємства в 2013 р. відповідно податок на прибуток у розмірі 8277112, 8 тис. у. о. (27590376 * 0, 30).
Отже надлишки сировини і матеріалів можуть утворитися в результаті:
 • необгрунтованого складання комерційних і внутрішніх актів на недостачу, бій, псування товарно-матеріальних цінностей при придбанні, навантажені, транспортуванні і розвантаженні їх на складах;
 • завезенні сировини і матеріалів від постачальників у більших кількостях, ніж зазначалось в супровідних документах, або завезенні цінностей без документального оформлення (сторонні товари) ;
 • завезенні від постачальників недоброякісної сировини і матеріалів замість відходів, показаних у супровідних документах;
 • завищенні маси тари при складанні актів на її зважуванн;
 • занесення до сировини і матеріалів сторонніх або низької якості однорідних речовин з метою збільшення їхньої кількості або
Фото Капча