Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бізнес - планування у виноробстві

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
69
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Становлення  і  розвиток  ринкової  системи  господарювання  в  Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. Підприємництво - це процес прийняття рішень, їхньої реалізації і оцінки результатів початих дій, план же дає основу для   прийняття раціональних    рішень. В сучасній економічній ситуації неможливо домогтися позитивних результатів не плануючи своїх дій   і   не прогнозуючи   наслідків. Планування - це визначення мети розвитку керованого об'єкта, методів, способів і засобів її досягнення, розробка програми, плану дії різного ступеня деталізації на найближчу і майбутню перспективу.
Планування - одна з найважливіших передумов оптимального керування виробництвом.
Процес планування дозволяє побачити весь комплекс майбутніх операцій підприємницької діяльності й передбачити те, що може трапитися. Складання і реалізація плану - безперервний процес.
Робота без плану є реакцією на  події, що відбуваються, діяльність на основі плану - реакція на передбачені й заплановані явища.
Сучасна економічна ситуація, пов'язана з переходом до ринкових відносин, диктує підприємствам новий підхід до планування. Вони змушені шукати такі форми й моделі планування, які забезпечували б максимальну ефективність прийнятих рішень.  Оптимальним  варіантом  досягнення  таких  рішень  є  нова    прогресивна форма плану - бізнес-план.
Бізнес-план включає розробку мети і завдань, які ставляться перед підприємством на найближчу і далеку перспективу, оцінку поточного стану економіки, сильних і слабких сторін виробництва, аналіз ринку і інформацію про клієнтів. У ньому дається оцінка ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей   в умовах конкуренції.
Бізнес-план допоможе попередити і гідно зустріти багато неминучих проблем у розвитку бізнесу. Він є інструментом, за допомогою якого можливий контроль і керування виробництвом. Бізнес-план дозволяє управляти за попереднім планом, а не просто реагувати на події.
 
Лекція № 1.
Тема: «БІЗНЕС-ПЛАН В УМОВАХ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ»
 
Цілі лекції:
 1. Особливості господарювання виноробних підприємств;
 2. З’ясувати сутність і призначення бізнес-плану;
 3. Визначити цілі розробки бізнес-плану;
 4. Визначити види та основні джерела отримання інформації для розробки бізнес-плану;
 5. Виділити основні стадії розробки бізнес-плану.
 
1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Виноробне підприємство, це підприємство, що здійснює переробку винограду, виготовлення і розлив вин, виробництво коньяків і шампанського. Виноробні підприємства країни відповідно до  їхньої виробничої спеціалізації діляться на 4 типи.
Заводи первинного виноробства проводе переробку винограду, з одержанням з нього сусла, з наступним його зброджуванням і зберігання молодих виноматеріалів. Його  виробнича  потужність  визначається  в  тоннах  переробленого  винограду  за сезон:
 • по   одноразовій   ємності   виробництв,  тари,   що   призначається   для розміщення одержуваних при цьому виноматеріалів;
 • по    продуктивності   ліній    переробки   винограду.   На    виноробному підприємстві є комплексно-комплексно-механізовані й автоматизовані лінії переробки винограду продуктивністю 10, 20, 30 і 50 т/ч.
Готовою продукцією заводу первинного виноробства є:
 • оброблені  і  скупажовані  виноматеріали  для  виробництва  столових, десертних і міцних вин;
 • неопрацьовані      виноматеріали,      призначені      для      виробництва шампанського і коньячного спирту;
 • виноградне сусло для виноградного соку і вакуум-сусла.
На окремих заводах первинного виноробства виробляється переробка відходів виноробства (вичавок, виноградних і дріжджових осадів). Переробка відходів виноробства може проводитися і на спеціалізованих заводах, що дозволяє одержувати різноманітний асортимент продукції: спирт, винну кислоту, енобарвник, танін, фурфурол, кормове борошно, добрива. Виробнича потужність такого заводу визначається по обсягу перероблених за сезон виноградних вичавок (т), дріжджових і гущових осадів (тис. дал.).
Заводи вторинного виноробства здійснюють обробку, витримку і розлив у пляшки різної   ємності   вин,   що   надходять   від   підприємств   первинного   виноробства. Виробнича потужність заводу вторинного виноробства визначається в тис. дал. готового вина, що виробляється протягом  календарного року. Готовою продукцією такого підприємства є розлите в пляшки виноградне вино, що відповідає затвердженим стандартам і технічним умовам.
Розлив вина проводиться на комплексно-механізованих і автоматизованих лініях різної потужності (6, 12, 18 тис. пляшок у годину).
Поряд із заводами первинного і вторинного виноробства у виноробній промисловості зустрічаються також підприємства змішаного типу, у яких здійснюється переробка винограду, виготовлення виноматеріалів, наступна їхня обробка, витримка і розлив у пляшки.
Коньячні заводи проводять:
 • дистиляцію виноматеріалів на молодий коньячний спирт;
 • витримку коньячних спиртів (зі строком зберігання не менш 3 років) у дубовій тарі або металевих ємностях (для ординарних коньяків) з обов'язковим контактом зі спеціально обробленою деревиною дуба;
 • купаж і розлив коньяків у пляшки.
Завод може спеціалізуватися на випуску окремого виду продукції (наприклад, коньячних спиртів) або мати комбіноване виробництво.
Виробнича потужність коньячного заводу визначається кількістю спирту, виробленого протягом  сезону, наявністю ємностей для витримки коньячних спиртів і кількістю виробленого коньяку. Основною сировиною для вироблення коньяків є коньячний спирт, отриманий шляхом перегонки сухих виноматеріалів на апаратах періодичної і безперервної дії.
Залежно від  строків витримки спиртів виробляються ординарні і марочні коньяки. Завод шампанських вин виготовляє шампанське і гристі вина з виноматеріалів, що
надходять від заводів первинного виноробства.
Виробнича потужність заводу шампанських вин, незалежно від технології шампанізації,  визначається  кількістю  шампанського,  що  випускається  за  рік  у пляшках ємністю 0,8 л. При цьому:
 • потужність заводу, що працює за технологією безперервної шампанізації, визначається по сумарній продуктивності ліній;
 • заводу, що працює по резервуарному періодичному способі, - по сумі корисної ємності бродильних резервуарів (з урахуванням втрат,
Фото Капча