Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Доба просвітництва: роман Генрі Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РОМАН 40 – 50 РОКІВ VXIII СТОЛІТТЯ
1.1 Доба просвітництва як особлива історико-літературна доба
1.2 Просвітницький роман XVIII століття
Розділ 2. ГЕНРІ ФІЛДІНГ, ТОГО ТВОРЧІТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
2.1 Генрі Філдінг як драматург, романіст і теоретик літератури
2.2 Художні особливості та новаторство роману «Історія Тома Джонса, знайди»
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТОНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ
 
Актуальність теми полягає в тому, що Генрі Філдінг зображував у романі «Історія Тома Джонса, знайди» реальну людину в реальних обставинах. Він сам називав себе «творцем нового виду літератури» і тому звільняв себе від яких-небудь правил і канонів. Головне завдання цього нового виду – зображення реальної людини в реальних обставинах. Головне письменницьке завдання – це живописати характер, характер реальний, і погоджувати вчинки героя з його характером. Письменникові слід «уміти пророкувати вчинки людей за тих чи інших обставин на підставі їхній характерів». Філдінг начисто відмітає всяке свавілля письменника. Закон реального листа: «завжди триматися в рамках можливого». Донині письменники стараються поєднати у своїх романах тематику різних верств, наприклад бідних і багатих, добрих і злих та ін. Досі існує величезна прірва між багатими і бідними, між людьми, що знаходяться при владі і звичайним народом. У своїх же творах Філдінг не заперечує, звичайно, романтичних фантазій. Відсутність їх збіднило б її. Але для них відведена особлива сфера в мистецтві, сфера поетичної мрії. В етичну й естетичну програму письменника, за Філдінгом, може входити: 1) людинолюбство, 2) ученість, 3) досвід. Філдінг поставив собі ще трохи, необов’язкових для інших завдань: 1) користуватися прийомом контрасту, 2) замовчувати те, що не можна зобразити досить яскраво, 3) писати з посмішкою.
Стан розробки проблеми: Проблематику роману Генрі Філдінга досліджували багато філософів, літературознавці та письменники. Вони намагались дослідити творчість Генрі Філдінга, морально-етичні проблеми, що піднімалися у романах, образи героїв, художні прийоми, які були застосовані письменником, значення романів Філдінга для людства.
Новизна досліджень полягає у тому, що опрацьовуючи матеріал дослідників творчості Філдінга ми можемо оцінити письменника з різних сторін, побачити різні підходи до вивчення його творчості і вже самостійно відобразити більш повну картину творчості автора.
Мета роботи: дослідження та аналіз роману Генрі Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди».
Методи досліджень: цілісний, порівняльно-історичний, біографічний аналіз.
Теоретичне значення: Генрі Філдінг вважається винахідником жанру роману «комічний епос». У такому жанрі головне, за письменником, – зображення природного характеру людини. Ми намагаємось шляхом аналізу пояснити причини написання Генрі Філдінгом цього роману та основну думку, яку він хотів донести до читача.
Практичне значення: дані, що містяться у курсовій роботі можуть бути використані для подальшого дослідження творчості письменника.
Структура курсової роботи: курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків та бібліографії.
Об’єкт вивчення: творчість одного з найталановитіших письменників-романістів XVIII століття – Генрі Філдінга.
Предмет вивчення: роман «Історія Тома Джонса, знайди».
 
Розділ 1. ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РОМАН 40 – 50 РОКІВ VXIII СТОЛІТТЯ
 
1.1 Доба просвітництва як особлива історико-літературна доба
 
XVIII століття – блискуча епоха в історії людської культури. Цей період європейської історії, що хронологічно умовно охоплював період між двома революціями – в Англії (1688-1689) та Великою французькою революцією.
1689-1795 рр. – епоха Просвітництва. Дійсно, центральним явищем культурного та ідеологічного життя XVIII століття був рух Просвітництва. Він включав в себе політичні, суспільні ідеї прогресу, волі, справедливого й мудрого соціального устрою, розвитку наукового знання, релігійної поміркованості.
Проте, він не був виключно вузько ідеологічним рухом представників середнього класу, спрямованим проти феодалізму.
Знаменитий німецький філософ XVIII століття, той, хто першим підводив підсумки цієї епохи. І. Кант, у 1784 р. присвятив Просвітництву спеціальну статтю «Що таке Просвітництво?» і назвав його «виходом людини зі стану неповноліття «. Основні ідеї Просвітництва мали загальнолюдський характер. Одним із найважливіших завдань просвітників була широка популяризація власних ідей. Недаремно найважливішим актом їх інтелектуальної та громадянської діяльності був випуск у 1750-х рр. «Енциклопедії», яка переглянула колишню систему людських знань, відкинула переконання, засновані на забобонах.
Просвітники, перш за все, були переконані в тому, що, раціонально змінюючи, вдосконалюючи суспільні форми життя, можна змінити на краще кожну людину.
Фото Капча