Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Електронне навчання персоналу

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 

представлений короткостроковими зовнішніми тренінгами і спеціальними курсами (MBA, сертифікаційні курси Microsoft, Oracle, 1С). Звичайно, саме із зовнішнього навчання починається навчальний напрямок у компанії взагалі. Це і не дивно, адже зовнішні послуги здебільшого дешевші за роботу внутрішнього тренера за умови, що фірмі не потрібне щось специфічне саме для власної галузі або сфери діяльності. Основний асортимент зовнішніх освітніх послуг включає тренінги продажів, семінари для бухгалтерів і кадровиків з новин податкового і кадрового законодавства, курси комп’ютерного навчання, курси MBA для вищого менеджерського складу та інші схожі послуги з розряду “у всіх на вустах”.

Внутрішнє навчання, на відміну від зовнішнього, не таке прозоре щодо асортименту і вирішуваних навчальних задач. Часто воно окутане ореолом елітарності, ексклюзивності, секретності. Внутрішньофірмове навчання у великих компаніях за рахунок урахування галузевої специфіки, особливостей конкретних ринків і значного досвіду роботи в певній сфері стає справді безцінним для багатьох менеджерів і фахівців. У низці випадків корпоративні замовлення й інтерес великих компаній до конкретних питань підготовки менеджменту ставали каталізатором розвитку цілих напрямів зовнішніх освітніх послуг.
Електронне навчання як сучасна комп’ютерна технологія є універсальним вирішенням, яке може певною мірою ефективно використовуватися як у внутрішньофірмовому навчанні, так і у вигляді зовнішньої освітньої послуги. Електронне навчання має низку суттєвих переваг, які можуть бути вигідно використані у навчанні персоналу:
1. Низька собівартість дає можливість розширити охоплення та глибину навчання.
2. Можливість проходження навчання без відриву від роботи.
3. Скорочення часу від розроблення курсу до отримання його особою, яка навчається.
4. Розширення можливостей управління й аналізу ефективності навчання.
5. Гнучкість курсу відповідно до особливостей співпрацівника, його актуальних знань і потреби в навчанні.
Електронне навчання дає змогу поєднувати корпоративне навчання з виробничими процесами без шкоди для останніх та інтегрувати навчання в щоденні бізнес-процеси. Більше того, воно допомагає створювати синергію разом зі системою управління знаннями і новими управлінськими практиками.
Серед основних переваг корпоративного електронного навчання можна відзначити такі:
1. Навчання без серйозного відриву від виробництва (без відряджень або регулярних відвідин навчального центру).
2. Навчання будь-якої кількості співпрацівників у зручний для них час.
3. Проведення необхідних навчальних заходів без узгодження з якимись Навчальними Центрами.
4. Можливість накопичувати досвід підприємства, легко передавати його новим співпрацівникам.
5. Негайний доступ до будь-якої необхідної навчальної інформації.
6. Можливість формувати індивідуальний навчальний план для кожного співробітника.
7. Можливість контролювати навчальний процес, оцінювати ступінь старанності кожного співпрацівника.
8. Швидка окупність за рахунок можливості багатократного використовування навчальних матеріалів.
9. Можливість багатократно опрацьовувати складні штатні ситуації на навчальних симуляторах. У реальних умовах вартість кожної помилки співпрацівника суттєво зростає.
10. Виділення оптимальної кількості часу на навчання, відповідно до здібностей або міри зайнятості співпрацівника.
У разі оптимального поєднання e-Learning з іншими методами внутрішньофірмового і зовнішнього навчання можливе зниження загальних витрат на 50 – 70% при одночасному підвищенні загальної ефективності процесу у декілька разів. Електронне навчання особливо ефективне у тих випадках, коли компанії зіштовхуються з питанням навчання персоналу під час повномасштабного оu1074 впровадження нового програмного забезпечення або оновлених версій старого, а також під час введення нових бізнеспроцесів і практик. У таких випадках виникає, зазвичай, необхідність швидкого усунення ніш у знаннях у сфері інформаційних технологій або в розвитку нових бізнес-навиків, що і забезпечується за допомогою електронного навчання.
Наприклад, аби навчити весь персонал роботі з новим програмним продуктом, немає необхідності відривати всіх співпрацівників від роботи і заганяти їх групами до переповнених класів. Усе навчання відбувається на робочому місці біля комп’ютера, де віртуальний інструктор керує учнем доти, поки той не засвоїть правильну послідовність операцій.
У довгостроковій перспективі мета впровадження корпоративного електронного навчання полягає в переході від навчання з примусу до концепції “самонавчальної організації”.
Ефективним є використовування електронного навчання для компаній:
  • з великою кількістю співпрацівників;
  • з великою мережею філій;
  • з великою мережею агентів або торгівельних представників, як, наприклад, страхові компанії або агентства нерухомості;
  • з достатньо високою плинністю кадрів;
  • для високотехнологічних компаній і компаній, для яких чимале значення має володіння певними внутрішніми програмними продуктами, нормативними документами, інструкціями.
У цих випадках використовування електронних курсів дає змогу забезпечити єдиний корпоративний стандарт знань і підтримати певний рівень підготовки персоналу, оскільки якість викладу матеріалу не змінюється і не залежить від особи викладача. Навчання є однією з частин загальнішого процесу роботи зі співпрацівниками компанії, який прийнято називати “Навчання і розвиток персоналу”, або англійською мовою Human Resource Development.
Навчання і розвиток вміщує три складові:
1. Власне навчання.
2. Розвиток.
3. Створення кадрового резерву.
Поняття “навчання” і “розвиток” іноді плутають між собою. Проте, вони не ідентичні. Між ними є межа, яку має відчувати HR- менеджер. Навчання орієнтоване на теперішній час і покликане розв’язати поточні проблеми бізнесу, його мета – прищепити співпрацівнику конкретні навики, які потрібні нині і зараз. Розвиток же орієнтований на майбутнє і узгоджується з довгостроковою стратегією розвитку компанії.
Максимальний період планування навчання – це рік, а найчастіше квартал. Навчання передбачає, що є чітко прописано, кого навчати, чого навчати і де навчати. У розвитку такого немає.
Фото Капча